Pagina opties

Groter
RSS

Oorzaak gat Brughofweg (Kasteel Erenstein) bekend (25-06-2020)

afbeelding werkzaamheden

In februari 2019 is aan de rand van de kasteeltuin Erenstein aan de Brughofweg een gat gevallen. De gemeente Kerkrade heeft hier onderzoek naar laten verrichten. Hieruit is gebleken dat de oorzaak gelegen is in voormalige mijnbouw die ter plaatse in de jaren 60 door de Domaniale Mijn op een diepte van zo’n 40 meter onder maaiveld heeft plaatsgevonden.

Oorzaak

Om de gewonnen kolen richting schachten van de Domaniale Mijn af te voeren, is destijds een schuin aflopende gang aangelegd. Doordat de winning zo ondiep heeft plaatsgevonden, is het gesteente boven de gang maar ruim 10 meter dik en ligt op dit gesteente zo’n 30 meter dik aan zand- en leemgronden. Doordat het gesteente boven het begin van deze gang gescheurd en gebroken blijkt, is er in de loop der tijd door het grondwater zand meegevoerd door het gescheurde en gebroken gesteente en is in de gang terecht gekomen. Doordat deze schuin afloopt, is er voldoende ‘ruimte’ om te blijven stromen. Hierdoor is het mogelijk geweest dat er inmiddels ca. 150 kuub materiaal is weggestroomd.

Aanpak

Nadat de oorzaak bekend was, is door Bureau IHS uit Aken een plan uitgewerkt om de verzakking aan te pakken. In de schuine gang wordt een betonnen prop ingebouwd waardoor het wegstromen van water/zand geblokkeerd wordt. Verder worden door middel van cementinjecties de zand- en leemgronden ter plaatse van de verzakking verstevigd waardoor deze niet meer makkelijk kunnen wegstromen. De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en worden uitgevoerd door Beton- und Monierbau uit Herten (D). De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en zullen zo’n 3 maanden duren. Over de uitvoering heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken. De kosten voor de werkzaamheden worden gedragen door genoemd ministerie.