Pagina opties

Groter
RSS

Onderhoud openbare ruimte gemeente Kerkrade aangepast door Coronavirus (31-03-2020)

De gemeente Kerkrade volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Dit heeft tot gevolg dat de dienstverlening van de gemeente is aangepast.

Dat geldt ook voor het onderhoud van de openbare ruimte, dat in deze periode met een sterk verminderde bezetting moet worden uitgevoerd.  “Een deel van onze onderhoudsmedewerkers behoort tot de kwetsbare doelgroep. Voor hen is het werken in teams op dit moment niet mogelijk waardoor niet alle werkzaamheden meer volledig uitgevoerd kunnen worden. Het gaat daarbij onder meer om het onderhoud van de groenvoorzieningen, om het verwijderen van onkruid en om het ruimen van zwerfafval”, aldus wethouder Tim Weijers (openbare ruimte). 

De medewerkers van Wijkbeheer concentreren zich zoveel als mogelijk op de zogenoemde ‘vitale processen’: de uitvoering van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een verantwoord gebruik van de openbare ruimte. U kunt daarbij denken aan het herstellen van ernstige schades, het ledigen van afvalbakken, de verzorging van dieren, werkzaamheden aan het rioolstelsel, bestrijding van ongedierte en het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Veiligheid, volksgezondheid en hygiëne, ook voor onze eigen medewerkers, staan daarbij voorop. Wethouder Weijers: “Wij vragen hiervoor en rekenen op uw begrip. Om de openbare ruimte samen zo schoon mogelijk te houden kunt u ook zelf behulpzaam zijn. Laat geen afval achter in de openbare ruimte, gooi geen huisvuil in de gemeentelijke afvalbakken en hou (indien mogelijk) het trottoir voor uw woning onkruidvrij. Neem ook in de openbare ruimte wel steeds alle regels van de Rijksoverheid in acht. Mede namens onze medewerkers hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.”