Pagina opties

Groter
RSS

Mevrouw Petra Dassen - Housen voorgedragen als burgemeester Kerkrade (27-02-2019)

De gemeenteraad van Kerkrade heeft op 27 februari 2019 tijdens een openbare raadsvergadering mevrouw Petra Dassen - Housen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Kerkrade.

De 46 jarige Petra Dassen is op dit moment burgemeester van de gemeente Beesel. Zij is gehuwd, moeder van twee kinderen en geboren en opgegroeid in Kerkrade. De verwachting is dat mevrouw Dassen binnen enkele maanden (waarnemend) burgemeester Jos Som opvolgt.

Vervolg procedure

De voordracht van de gemeenteraad wordt met het advies van de gouverneur naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd. De minister doet aanvullend onderzoek, spreekt met de kandidaat en draagt de benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt vervolgens de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Op een nog nader te bepalen moment zal mevrouw Dassen in een buitengewone raadsvergadering door de gouverneur be√ędigd worden.