Pagina opties

Groter
RSS

Meer zicht op gemeentelijke zorguitgaven (13-12-2018)

De uitgaven van het sociaal domein (zorg, jeugdhulp en participatie) bedragen 90 miljoen euro. Dat is zo ongeveer 70 % van de totale gemeentebegroting.
Om inwoners meer inzicht te geven in deze uitgaven en de beschikbare voorzieningen, besteden we sinds november regelmatig aandacht hieraan.
Vandaag staat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) centraal.


15 miljoen euro

Van het totaal van 90 miljoen euro voor het sociaal domein gaat jaarlijks 15 miljoen euro (inclusief uitvoeringskosten) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo. Het doel van deze wet is om burgers te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen bijvoorbeeld door het plaatsen van een traplift. Een ander doel van de wet is dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Dat kan onder meer bereikt worden door activiteiten in de wijk te organiseren zodat mensen zich minder eenzaam voelen en gemakkelijker een beroep kunnen doen op netwerken in de buurt.

Waar gaat het geld naartoe?

De hulp is voor ouderen, zieken en mensen met een beperking.
4.900 Kerkradenaren maken gebruik van het beschikbare Wmo-budget van 15 miljoen. Bijna 4 miljoen euro wordt uitgegeven aan huishoudelijke hulp en 5 miljoen euro aan begeleiding en dagbesteding.
2,4 Miljoen euro gaat naar het Persoonsgebonden budget (Pgb). Hiermee kunnen mensen de zorg die zij nodig hebben zelf inkopen.
Mensen met een vervoersindicatie kunnen onder meer gebruik maken van het zogenaamde collectieve vraagafhankelijke vervoer (CVV).
Deze en andere vervoersvoorzieningen kosten jaarlijks 1,2 miljoen euro. Voor hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen en dergelijke) staat ruim 800.000 euro en voor bijdragen om de woning aan te passen, bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift, 380.000 euro.
Verder kost de ondersteuning van mantelzorgers, inclusief het mantelzorgcompliment, 315.000 euro per jaar.

Algemene- en maatwerkvoorzieningen

Mensen die in aanmerking komen voor hulp, kunnen gebruik maken van algemene voorzieningen. Een boodschappendienst en tafeltje-dek-je zijn daar voorbeelden van. Blijkt de algemene voorziening niet voldoende en moet de hulp nog meer op de persoonlijke situatie worden afgestemd dan biedt een maatwerkvoorziening wellicht een oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan individuele begeleiding of het aanpassen van de badkamer.
Voor de voorzieningen gelden uiteraard procedures.

Eigen kracht

Omdat het Rijk steeds minder geld beschikbaar stelt en de vragen om zorg toenemen, is het van belang dat de middelen goed verdeeld worden en de hulp op de juiste plek terechtkomt.
Daarom wordt steeds meer samengewerkt met (zorg)partners en wordt er een groter beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners.
Het samenwerkingsverband ‘Samen Leven’ is daar een goed voorbeeld van.
De gemeente versterkt samen met negen organisaties de kracht van de inwoners en de eigen buurt. Daar waar nodig wordt ondersteund.
Ook zijn er inmiddels acht wijkpunten Samen Leven waar inwoners terecht kunnen met hun hulpvraag, hulpaanbod en met hun ideeën.
Het zijn ook ontmoetingsplekken waar wijkbewoners kunnen binnenlopen om koffie te drinken, een kop soep te eten, zorgen te delen en initiatieven op te pakken.

Meer informatie

In de Wmo-wijzer vindt u verdere informatie.
Bellen met de gemeente Kerkrade (telefoonnummer 14 045 ) kan natuurlijk ook. Of u loopt binnen bij een van de Wijkpunten Samen Leven (zie kader voor adressen en openingstijden).

Wijkpunten Samen Leven 

Chevremont

Adres

Openingstijden

Pietershof (Tot 1 april 2019)

Akkerheide 64

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

P3

Sint Pietersstraat 3

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Bleijerheide

Adres

Openingstijden

Kling Nullet

Maria Gorettistraat 4

Dagelijks van 10.30 uur tot 19.00 uur

D’r Prick

Pricksteenweg 1b

Maandag 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag 8.30 tot 15.00 uur, woensdag 11.00 tot 15.00 uur, donderdag en vrijdag 8.30 tot 15.00 uur

Heilust

Adres

Openingstijden

‘t Westhoes

Anemonenstraat 16

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Eygelshoven

Adres

Openingstijden

Laethof

Putstraat 1

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Socio-Project

Laurastraat 10

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.45 uur

Terwinselen

Adres

Openingstijden

Firenschat

Schaesbergerstraat 25

Maandag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 15.30 uur