Pagina opties

Groter
RSS

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Rabuda (14-09-2020)

Mevrouw N.H. J. (Natascha) Rabuda heeft op vrijdag 11 september uit handen van mevrouw Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Showkoor Nouveau Visage ontvangen

Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vindt plaats in de Raadzaal van het raadhuis, Markt 1 te Kerkrade.

Mevrouw Rabuda is al 20 jaar zingend lid en bestuurlijk actief voor Showkoor Nouveau Visage. Ze is de drijvende kracht die werkt aan de toekomstontwikkeling van dit koor, de spil binnen de vereniging. Ze is zeer betrokken en staat voor alle leden klaar. Ook is ze altijd en overal in de weer om Nouveau Visage op de kaart te zetten, zowel binnen als buiten Kerkrade.

Daarnaast is ze mede-initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris van de stichting CantaYoung. Zonder haar zou dit ambitieuze en succesvolle kinder- en jeugdkorenprogramma niet zijn gerealiseerd.
Binnen CantaYoung organiseert mevrouw Rabuda het regelmatige overleg met de leerkrachten van de twaalf schoolkoren, coördineert ze de

wekelijkse activiteiten rondom de vier jeugdkoren, onderhoudt ze de contacten met de ouders, de leden en de dirigenten van de jeugdkoren en is ze de coördinator van het Oudercomité van CantaYoung.

Als lid van de gemeentelijke werkgroep dialect en als onderwijzeres houdt mevrouw Rabuda zich bezig met de promotie van het Kerkraads dialect en geeft ze dialectlessen aan basisschoolleerlingen.

Als lid van de ‘Kingerkommissioeën’ is zij betrokken bij de organisatie van de carnavalsactiviteiten voor kinderen in Kerkrade: de proclamatie van de jeugdprins en de organisatie van de hierbij horende schoolbezoeken, workshops over carnaval, de ‘Kingerzietsoeng’ en de kinderoptocht.

Bovendien is mevrouw Rabuda al 20 jaar werkzaam als leerkracht op basisschool De Blokkenberg in Chevremont waar ze er alles voor doet om elk kind op zijn of haar eigen manier te laten groeien en bloeien.
Ze leidt hier de werkgroep ‘School in de wijk’, die ervoor zorgt dat elke klas twee keer per jaar een activiteit uitvoert waarbij school en wijk elkaar versterken. Ook is ze namens de school contactpersoon met de

Oranjevereniging waardoor vooral de groepen 7 en 8 jaarlijks hun steentje bijdragen aan de herdenking.