Pagina opties

Groter
RSS

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Peerboom (03-12-2018)

De heer ir. A.F.A.M (Toon) Peerboom heeft op zaterdag 1 december jl. uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens voorzit van het najaarsconcert van het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade in de hal van het raadhuis van de gemeente Kerkrade, Markt 1, 6461 EB in Kerkrade.   

De heer Peerboom is bij diverse culturele instellingen, stichtingen en (muziek)verenigingen actief (geweest) als bestuurslid. In 1989 is hij begonnen als bestuurslid bij de Koninklijke Harmonie St. Caecillia. Waar hij ook van 1992 tot 2004 voorzitter was.

Hij was ook betrokken bij de totstandkoming van de fusie tussen de Koninklijke Harmonie St. Caecillia 1843 en de Harmonie Sint Pancratius en de nieuwe toekomstvisie hiervan.

Van 1995 tot 2010 was de heer Peerboom actief betrokken bij diverse activiteiten tijdens het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Van 1995 tot 2000 was hij bestuurslid en van 2000 tot 2010 was hij adviseur.

De heer Peerboom was van 1999 tot 2007 voorzitter van Stichting Toneelkonze√ęt Kerkrade.

Sinds 2008 is hij ook actief als secretaris van Stichting Rode Events Kerkrade. Hij is ook medeoprichter van deze stichting wat als doel heeft het bevorderen van de belangstelling voor de cultuur van Kerkrade en haar gemeenschapsleven.

Verder is hij van 2009 tot 2017 actief geweest als bestuurslid van Stichting Muziek- en Dansonderwijs te Kerkrade (SMK). De SMK verzorgt muziek- en danslessen in diverse gemeentes.

Van 2010 tot 2016 was hij bestuurslid van Stichting Eurode 2000+. Sinds 2010 is de heer Peerboom actief als rondleider in Abdij Rolduc. Een van Nederlands belangrijkste religieuze monumenten.

Voor de Vereniging Nederlands Muziekbonden heeft de heer Peerboom van 2011 tot 2014 bijgedragen als bestuurslid. In dezelfde periode was hij ook vicevoorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

Sinds 2007 is hij voorzitter van de Federatieve Bond van Muziekgezelschappen Kerkrade. Daarnaast is hij sinds 2011 secretaris van de stichting Repertoire Informatie Centrum (RIC) Ook is hij vanaf 2012 actief bij de Stichting CantaRode te Landgraaf. Hij is medeoprichter en bestuurslid van deze stichting.

Verder was hij in 2013 mede-initiatiefnemer van Stichting CantaYoung. Sinds die tijd is hij ook voorzitter van deze Stichting. In dat zelfde jaar heeft hij ook de European Championship for Wind Orchestras mede opgericht. Voor deze stichting is hij actief als secretaris.

Vanaf 2014 is hij ook vicevoorzitter van de KNMO. Daarnaast heeft hij in de periode van 1998 tot 2014 een aantal projecten voor sportverenigingen in Kerkrade begeleid. Hij was o.a. voorzitter van de vijftigste Abdijcross.