Pagina opties

Groter
RSS

Kerkrade vormt een coalitie tegen eenzaamheid (08-10-2020)

Wethouder Leo Jongen en  beleidsmedewerker Marie-Therese Bindels tonen trots de partijen die zich reeds bij de coalitie hebben aangesloten

Op 8 oktober heeft de gemeente Kerkrade de landelijke Week tegen Eenzaamheid afgesloten met de vorming van de coalitie ‘Kerkrade: Samen tegen Eenzaamheid’. Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem dat binnen de gemeente Kerkrade zeer serieus wordt genomen. In de nieuwe Kerkraadse coalitie worden krachten gebundeld in de aanpak van eenzaamheid binnen de gemeente.

Eenzaamheid treft niet enkel ouderen maar ook veel jongeren binnen de gemeente. Het kan ons allemaal overkomen. Helemaal in deze tijd, waarin coronamaatregelen ons beperken in ons dagelijks leven.

Onder het motto ‘Eenzaamheid is een probleem van ons allemaal! Samen kunnen we er iets aan doen!’ zal de Kerkraadse coalitie tegen eenzaamheid gaan samenwerken om eenzaamheid binnen de gemeente aan te pakken.

Het agenderen en bespreekbaar maken van eenzaamheid past binnen de duurzame aanpak waar Kerkrade komende jaren op inzet.

Kerkrade: Samen tegen eenzaamheid

De huidige coalitie bestaat uit 32 uiteenlopende partijen, waaronder zorgorganisaties, woningstichtingen, welzijnswerk, adviesgremia en vrijwilligers die zowel vindplaats van eenzaamheid kunnen zijn als ook verwijzer naar activiteiten in de verschillende buurten en wijken. Met het ondertekenen van de ‘IK-HELP-MEE” verklaring hebben zij kenbaar gemaakt samen te willen werken om eenzaamheid binnen de gemeente terug te dringen.

Wethouder Jongen: "Iedereen kan helpen in het verminderen van eenzaamheid. Het gaat niet om grootse oplossingen. Het zit in de kleine dingen, zoals een praatje maken of elkaar helpen bij het doen van boodschappen. Iemand eens uitnodigen voor een activiteit. Samen werken we aan een stad waarin we naar elkaar omkijken en oprechte aandacht voor elkaar hebben. Nieuwe partijen zijn welkom zich alsnog aan te sluiten.”

De coalitie ‘Kerkrade: Samen tegen eenzaamheid’ sluit aan bij het landelijke actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). www.eentegeneenzaamheid.nl