Pagina opties

Groter
RSS

Kerkrade toont een solide financiële basis met ruimte voor investeringen (21-10-2020)

Wethouder Bejas

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade presenteert met de begroting 2021 een financieel huishoudboekje dat prima op orde is; meerjarig is er zelfs sprake van een overschot.

In een tijd waarin veel gemeenten in Nederland de nodige bezuinigingsopgaven op zich af zien komen, heeft de gemeente Kerkrade met een solide financiële basis zelfs ruimte voor investeringen.
 

Investeren in een goed toekomstperspectief

De grootste investering voor de komende jaren kan worden toegeschreven aan het project VIE (voormalig Center Court Kerkrade). Er wordt structureel 1,2 miljoen euro geïnvesteerd om het project de gewenste inhoud te geven. De gemeente Kerkrade geeft met VIE een enorme impuls aan de gezondheid en vitaliteit van de lokale gemeenschap.

Maar ook investeringen in onder andere wegen, onderwijsontwikkeling, duurzaamheid, stadsvernieuwingen, de brug Locht, en in veiligheid in de wijken tonen dat de gemeente Kerkrade in alle opzichten werkt aan een goed toekomstperspectief voor de stad en haar inwoners.

De gemeentelijke  begroting laat bovendien zien dat het niveau van de sociale voorzieningen en regelingen in Kerkrade in 2021 in stand blijft. Het college kiest er zelfs voor om het armoedebeleid een extra impuls te geven en toont daarmee oog te hebben voor een groot maatschappelijk probleem dat verder gaat dan alleen de financiële problematiek. 

Kerkrade toont haar kracht

Wethouder Bejas, portefeuillehouder Financiën, vindt dat de gemeente Kerkrade trots mag zijn op de begroting voor de komende periode. “Ondanks onzekere en soms ook moeilijke tijden, laat Kerkrade ook met deze begroting haar kracht zien. Naast een meerjarig overschot, toont onze meerjarenbegroting namelijk ook een versterking van het weerstandsvermogen. We laten zien dat we een zelfbewuste gemeente zijn, die werkt aan een toekomst waarin we voldoende spek op de botten hebben om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen”.

Op 12 november 2020 buigt de gemeenteraad van Kerkrade zich over de begroting.