Pagina opties

Groter
RSS

Kerkrade in Verbinding (07-01-2021)

Ontmoet, beleef en doe mee! Dat is onze wens voor 2021. De wens voor u en voor ons, de wens voor heel Kerkrade.

We hopen elkaar in dit jaar weer volop te kunnen ontmoeten, Kerkrade te kunnen beleven en samen mee te kunnen doen met al het mooie dat onze stad te bieden heeft.

Omdat de traditionele nieuwjaarsreceptie dit jaar niet door kan gaan, hebben we als bestuur van de gemeente Kerkrade iets anders bedacht. Onder de noemer ‘Kerkrade in verbinding’ treden we graag op verschillende manieren en verschillende momenten ‘coronaproof’ met u als inwoner in verbinding. We delen al deze momenten van verbinding de hele maand januari op onze website, onze social media kanalen en in dit Stadsjournaal.

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade wenst u een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

#KerkradeInVerbinding


Wethouder Wiermans organiseert Webinar voor medewerkers (14-01-21)

Op 14 januari vond er in het kader van Kerkrade in verbinding een Webinar plaats voor alle medewerkers van de gemeente Kerkrade. In dit Webinar werden ze geïnformeerd over Vie - Leven in beweging.

Met Vie werkt de gemeente Kerkrade samen met maatschappelijke lokale en regionale partners, en vooral ook samen met inwoners, aan gezondheid en vitaliteit.

Wethouder Wiermans: “Vie is een proces, een beweging, die steeds meer zichtbaar en merkbaar wordt in onze gemeente. Als portefeuillehouder Personeel en Organisatie en portefeuillehouder Vie vind ik het belangrijk dat onze medewerkers weten wat deze beweging naar een gezond en vitaal leven inhoudt en hoe hun eigen werk hier aan bijdraagt. Vie is namelijk niet alleen iets waar onze medewerkers op de sociaal-maatschappelijke afdeling mee bezig zijn, maar bijvoorbeeld ook van onze medewerkers van stedelijk beheer en ontwikkeling en onze collega’s van de gemeentewerf. Met z’n allen samen geven we invulling aan de programma’s ‘gezonde jeugd’, ‘vitale wijken’ en ‘vitaal ouder worden’.  Het Webinar was in deze tijd van digitaal werken een mooi moment van verbinding met onze betrokken ambtenaren!”

#KerkradeInVerbinding #Vie #LevenInBeweging

Wil je meer weten over Vie? Neem dan een kijkje op www.vie-kerkrade.nl

wethouder Wiermans in gesprek met burgemeester Petra Dassen en gemeentesecretaris Raph Stijns


Wethouder Jongen in gesprek met mantelzorgers (13-01-21)

Er vindt dit jaar geen traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Daarom zoekt het college allerlei andere manieren om met u in contact te komen. Wethouder Leo Jongen (Ouderenbeleid) heeft onlangs digitaal met de heer Biermans en de heer Mast gesproken. Beide heren zijn mantelzorgers  voor hun echtgenotes en konden het gesprek met de wethouder zeer waarderen.  Ook spraken zij hun waardering uit voor de hulp en ondersteuning die ze ontvangen van Steunpunt Mantelzorg in Kerkrade.

Naast een digitaal gesprek heeft wethouder Jongen ook een gesprek op afstand gevoerd met mevrouw van Reimersdahl.
 

Wethouder Jongen digitaal in gesprek achter zijn tablet

Wethouder Jongen bij een mevrouw aan de deur op anderhalve meter afstand


2021 ~ Ontmoet, beleef en doe mee! Kerkrade in verbinding (06-01-21)

We hebben een jaar achter de rug waarin we door het coronavirus niet zonder meer de ‘normale dingen’ konden doen, waarin veel inwoners vochten met het virus, verenigingen hun activiteiten staakten, ondernemers hun bedrijf sloten en medewerkers in de zorg hard werkten om alle patiënten van goede zorg te voorzien.


Het lied Same Zieë van Janine Kitzen (01-01-21)

Op 1 januari zong Janine Kitzen het lied 'Same Zieë'. Deze (vertaalde) evergreen van Willeke Alberti staat symbool voor een gevoel dat veel mensen herkennen in dit vreemde jaar. Mensen, waar ook ter wereld, willen samenzijn. Samenzijn is waar we aan terugdenken en waar we naar hunkeren. We verlangen naar aanraking, naar verbinding, naar...same zieë.