Pagina opties

Groter
RSS

Kerkrade in cijfers 2019 (24-09-2020)

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2019’ is verschenen. Dit naslagwerk brengt over een breed scala van onderwerpen recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen. In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau voor het merendeel de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2019 weergegeven.Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2019’ is verschenen. Dit naslagwerk brengt over een breed scala van onderwerpen recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen. In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau voor het merendeel de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2019 weergegeven.

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2019’ ligt ter inzage bij het Informatiecentrum in het Stadskantoor en alle vestigingen van de Bibliotheek in Kerkrade.

Ook is het boekje voor € 5,10 te koop bij de centrale balie van de afdeling Burgerplein. Bij verzending per post worden de portokosten meegerekend. Digitaal kan het naslagwerk worden bekeken via www.kerkrade.nl, thema Wonen en Leven, kopje Over Kerkrade -  Kerncijfers.

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van diverse maatschappelijke thema’s over een langere periode zijn tijdreeksen beschikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag verkrijgbaar door het sturen van een e-mail aan het adres gemeentehuis@kerkrade.nl. Heeft u andere vragen met betrekking tot statistische informatie op wijk- en buurtniveau? Met deze vragen kunt u ook altijd terecht bij de gemeente.