Pagina opties

Groter
RSS

Kerkrade in cijfers 2018 (15-10-2019)

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2018’ is verschenen. Deze brochure brengt recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen, over  een breed scala van onderwerpen In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2018 weergegeven.

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2018’ ligt ter inzage bij het informatiecentrum in het stadskantoor en bij alle vestigingen van de Bibliotheek in Kerkrade.

Ook is het boekje voor € 4,95 te koop bij de centrale balie in het stadskantoor. Digitaal kan het naslagwerk worden bekeken via www.kerkrade.nl/wonen-en-leven/kerncijfers_3166/

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van diverse maatschappelijke thema’s over een langere periode zijn tijdreeksen beschikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag verkrijgbaar door het sturen van een e-mail aan het adres gemeentehuis@kerkrade.nl

Heeft u andere vragen met betrekking tot statistische informatie op wijk- en buurtniveau? Met deze vragen kunt u ook altijd terecht bij de gemeente.