Pagina opties

Groter
RSS

Kerkraadse Wmo-cliënten tevreden (13-11-2019)

In opdracht van de gemeente Kerkrade is er in juni 2019 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder Kerkraadse Wmo-cliënten die in 2018 een maatwerkvoorziening hebben ontvangen.

Het doel van het onderzoek was de ervaringen van Wmo-cliënten over de geboden hulp te achterhalen. Hierbij werd ingegaan op thema’s als toegankelijkheid en kwaliteit van voorzieningen en het effect dat cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. Voor dit onderzoek werden 1000 Wmo-cliënten benaderd waarvan 425 mensen reageerden, een respons van 43% procent.

Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat de tevredenheid over de  Wmo-dienstverlening onder cliënten in de afgelopen jaren is toegenomen. Steeds meer mensen vinden dat de ondersteuning past bij de gestelde hulpvraag. 

Onderzoekresultaten

Bijna acht op de tien cliënten wist waar zij met hun hulpvraag terecht konden.

85% van de cliënten zegt tevreden te zijn over de kwaliteit van de geboden ondersteuning en geeft aan dat deze aansluit bij zijn of haar behoeftes.

Cliënten voelen zich serieus genomen (84%), de medewerker zocht samen naar een passende oplossing (78%) en 7 op de 10 cliënten geeft verder aan snel te zijn geholpen.

Acht op de tien cliënten ervaren de ontvangen ondersteuning als nuttig. Men kan zich beter redden (82%)  en men ervaart een betere kwaliteit van leven (79%). Net als in de voorgaande jaren wordt het effect van de ondersteuning als heel positief ervaren.

De gemeente is blij met de ervaringen van de cliënten en blijft zich inzetten voor verdere verbetering.

De resultaten van alle gemeenten zijn te vinden op: www.waarstaatjegemeente.nl