Pagina opties

Groter
RSS

Kerkraadse projecten genomineerd voor de Limburg Duurzaamheid Award (10-09-2019)

Twee Kerkraadse projecten zijn genomineerd voor de Limburg Duurzaamheid Award 2019!

Leefstijl – Kerkrade jouw duurzame toekomst

In de categorie leefstijl/gezondheid is het project ‘Kerkrade jouw duurzame toekomst’ een kanshebber voor de award. Dit leerproject is door Continium discovery center ontwikkeld en wordt al 7 jaar lang succesvol op de basisscholen van Kerkrade aangeboden.
Het doel van het project is om leerlingen (groep 7 en 8 van het basisonderwijs) te laten nadenken over en actief aan de slag te laten gaan met sociale, economische en ecologische duurzaamheid, voor nu en in toekomst. Het wordt voor de kinderen tastbaar gemaakt door zelf te ontdekken, onderzoeken en het op hun thuissituatie toe te passen.
Hierbij draait het om kinderen te leren verantwoord om te gaan met energie, water, voeding en grondstoffen.


Materialen - SUPERLOCAL

In de categorie materalen strijdt het project ‘SUPERLOCAL’ om de prijs. In het herstructureringsproject SUPERLOCAL worden de materialen van leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide hergebruikt voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied. In 2021 wordt de nieuwe duurzame buurt opgeleverd. De vier voormalige hoogbouwflats hebben dan plaats gemaakt voor een mix van verschillende typen appartementen en laagbouw woningen in een groene omgeving. SUPERLOCAL staat in het teken van hergebruik en circulair bouwen. In dat kader werd in 2018 een Expogebouw gemaakt van het materiaal van een te slopen flat. Het Expogebouw was een eerste test om te onderzoeken of het mogelijk is om woningen te maken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat. De kennis die is opgedaan wordt op dit moment gebruikt voor de bouw van drie circulaire woningen. Met de circulaire woningen testen we of we woningen kunnen maken van ten minste 90% hergebruikte materialen uit het projectgebied van SUPERLOCAL. De basis van twee van deze woningen zijn volledige appartementen, die in mei van dit jaar uit een hoogbouwflat werden gehesen. De derde woning wordt gemaakt van op locatie gemaakt recyclebeton, afkomstig van de sloop van een flat in het gebied. De verwachte oplevering van deze woningen is in het najaar van 2019. De kennis die we met deze woningen opdoen, wordt vervolgens gebruikt om nog zo’n 13 laagbouwwoningen te bouwen. Dit najaar start de renovatie en opbouw van de Voorterstraat. De verwachting is dat de eerste bewoners begin 2021 hun intrek kunnen doen.


Prijsuitreiking

De Limburg Duurzaamheid Award zal maandag 7 oktober 2019 tijdens het symposium over duurzaamheid in de Schouwburg in Venray worden uitgereikt.

Er zullen drie beoordelingsronden plaatsvinden: door het publiek, door een vakjury en door bezoekers van het symposium op 7 oktober. Het publiek en de bezoekers van het symposium bepalen dus mee wie de Limburg Duurzaamheid Award wint. Meer informatie is te vinden op www.limburgduurzaamheidaward.nl