Pagina opties

Groter
RSS

Inwoners in Parkstad laten nog meer hun stem horen (27-01-2021)

Jouw mening telt! Meld je aan voor het ParkstadPanel.

Op 26 januari is het onafhankelijk Parkstad Panel gelanceerd. Mensen die in Parkstad wonen of werken kunnen zich vanaf nu aanmelden om hieraan deel te nemen. Met het panel laten inwoners hun stem horen door raad en advies te geven over actuele onderwerpen die in de regio spelen. Ga naar de website van Parkstad Panel om u aan te melden. 

Wat is het Parkstad Panel precies?

Het Parkstad Panel is een raadgevend burgerpanel in de regio Parkstad-Limburg, waaraan iedereen van 16 jaar en ouder die in Parkstad woont of werkt, kan deelnemen. Via het Parkstad Panel doet u niet mee aan opiniepeilingen, maar geeft u via vragen raadgevende antwoorden. Dus geen ‘wat vindt u van-vragen’, maar de ‘waarom-‘ of ‘hoe-vragen’ over lokale vraagstukken. Het Parkstad Panel praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners.
 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten uit het Parkstad Panel geven aan hoe inwoners over onderwerpen, die lokaal en regionaal een rol spelen, denken. Misschien zijn ze het roerend eens met het huidige beleid of delen ze hun gouden tip voor een actuele uitdaging. Alle resultaten zijn terug te lezen op de website van het Parkstad Panel, ParkstadPanel.nl  Deelnemers ontvangen vijf keer een vragenlijst en ontvangen vervolgens een verslag hiervan in hun mailbox.

Initiatief van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg

Het Parkstad Panel is een initiatief van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg om inwoners te betrekken bij de toekomst van de regio.