Pagina opties

Groter
RSS

Heeft u nog loden waterleidingen in huis? Laat deze dan vervangen! (17-02-2020)

Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dit verboden omdat lood ongezond is voor jonge kinderen. Heeft u nog loden waterleidingen in huis? Laat deze dan vervangen!

Uit onderzoek is gebleken dat te veel lood slecht is voor kinderen tot 8 jaar. Dit kan leiden tot lagere intelligentie en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. Ook voor volwassenen is te veel lood niet goed, al zijn zij hier minder gevoelig voor.

In Kerkrade zijn er geen loden aansluitleidingen meer, de waterleidingmaatschappij heeft deze waterleidingen reeds allemaal vervangen. Ook in gemeentelijke gebouwen en scholen zitten geen loden waterleidingen meer. Mogelijk zijn er wel nog oude(re) woningen met loden binnenleidingen.

Het vervangen van deze leidingen is een verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Deze leidingen zijn te herkennen aan hun grijze kleur, mits ze niet geverfd zijn. Loden leidingen zijn vaak een beetje bobbelig en als u er op klopt, bijvoorbeeld met een lepel, hoort u een dof geluid.

Wanneer u zelf eigenaar van een woning met loden binnenleidingen bent, kunt u dit zelf (laten) vervangen. Wanneer u een woning huurt, kunt u de eigenaar vragen om dit te doen.

Het is niet wettelijk verplicht om de loden binnenleidingen te vervangen, maar aangezien lood slecht is voor de gezondheid van kinderen, adviseren de gemeente, de Gezondheidsraad en de GGD om loden binnenleidingen spoedig te vervangen.

Voor meer informatie, zie:

www.wml.nl/alles-over-water/drinkwater-kwaliteit/loden-leidingen-in-huis-laat-ze-vervangen

www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/lood/

www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen/