Pagina opties

Groter
RSS

Gezocht: Leden Adviescommissie Center Court (10-09-2020)

logo Center Court Kerkrade

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een adviescommissie in te stellen die vanuit algemeen belang gevraagd en ongevraagd gaat adviseren rondom het gezondheids- en vitaliteitsprogramma van CCK. Ook aspecten rondom de bouw komen aan bod.

Het is de bedoeling dat de commissie het algemene belang van Kerkrade vertegenwoordigt. De commissie zal bestaan uit een mix van direct belanghebbenden (bijv. bewoners/ondernemers omgeving), direct belanghebbende “koepels” (zoals de bestaande adviesraden), aangevuld met inwoners van Kerkrade die beschikken over specifieke expertise die de commissie toegevoegde waarde biedt. Wij vinden het van belang dat de deelnemers participeren op persoonlijke titel,

zonder last of ruggespraak. Met het hart op de juiste plaats. De commissie bestaat uit maximaal 15 leden. De voorzitter is onafhankelijk en leidt adviezen van de commissie door naar het college. Martin Eurlings zal de adviescommissie voorzitten.

Interesse om zitting te nemen in de adviescommissie? Graag ontvangen we uiterlijk 25 september 2020 van u een korte brief waarin u uw wens tot deelname motiveert. Geef daarbij uw specifieke expertise of toegevoegde waarde aan. Op basis van de binnengekomen brieven maakt de voorzitter een selectie en voert gesprekken. Deze vinden plaats vanaf 28 september. De voorzitter stelt vervolgens de adviescommissie definitief samen. De eerste vergadering vindt naar verwachting in oktober plaats.

U kunt uw brief per mail of per post richten aan:

Adviescommissie Center Court
De heer Martin Eurlings
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade

info@centercourtkerkrade.nl