Pagina opties

Groter
RSS

Geen precario- en reclamebelasting voor ondernemers over 2020 (05-01-2021)

Als het aan de gemeenteraad en het college van Kerkrade ligt, betalen ondernemers in Kerkrade over 2020 geen precario- en reclamebelasting. Op dinsdag 5 januari heeft het college groen licht gegeven en op woensdag 27 januari aanstaande neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

“Veel ondernemers hebben het door corona erg zwaar. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om hen tegemoet te komen. Natuurlijk zijn er al landelijke en regionale regelingen, maar we willen zoveel mogelijk doen. In 2020 is al besloten om de precario voor horeca-ondernemers met een terras in twee fasen te verlagen naar € 0. Eind december heeft de raad het college gevraagd om het voorstel uit te werken om de hele precario- en reclamebelasting over 2020 terug te betalen aan ondernemers. Uiteraard hebben we hier graag gehoor aan gegeven”, aldus wethouder Huub Wiermans (Centrummanagement).

In februari 2021 krijgen de betreffende ondernemers een aangepaste aanslag over 2020. Men krijgt dan ofwel het verschuldigde bedrag terug of het wordt verrekend als er nog belastingbedragen open staan waarvan de vervaldatum verstreken is.

Precario- en reclamebelasting 2021

Wethouder Bert Bejas (Financiën): “De gemeente wacht de ontwikkelingen de komende maanden af voordat precario- en reclamebelasting wordt geheven over 2021. Ondernemers krijgen in februari van de BsGW geen aanslag hiervoor. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over hoe wordt omgegaan met deze belastingen in 2021.”