Pagina opties

Groter
RSS

Geef een jas, verwarm een hart! (02-11-2020)

logo jassenactie

Helpt u ons mee om volop jassen in te zamelen voor een warme winter?  Het aantal mensen die in een crisissituatie leven hebben het zwaar, juist nu. Mede door Corona zit de dag- en nachtopvang in Limburg overvol.

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een winterjas aan te schaffen, vaak ontbreken hiervoor de middelen. Daarom willen we samen met u zorgen voor een warme bescherming.

De actie maakt deel uit van het initiatief  'Geef een jas en verwarm een hart' en wordt in heel Limburg uitgerold. Ambassadeurs van de actie zijn Vivian lataster en Huub Stapel. L1 zal hier ook aandacht aan besteden.

Alle winterjassen zijn zeer welkom, heren,- dames,-  en vooral kinderjassen! De jassen dienen uiteraard nog goed en schoon te zijn. De jassen worden geschonken aan diverse organisaties, zoals de Kledingbank en  het Leger des Heils.

Wethouder Wiermans onderstreept het belang van deze actie en verleent namens de gemeente Kerkrade graag zijn medewerking. De wethouder roept inwoners, ondernemers en verenigingen op om mee te doen en de actie ook in onze stad tot een succes te maken. Elk mens zonder een warme jas is er een teveel!

Wanneer is de actie?

Van maandag 2 november t/m 25 november 2020

Waar is het inzamelpunt?

U kunt de jassen inleveren in het Stadskantoor, Markt 33, Kerkrade

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

Vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.