Pagina opties

Groter
RSS

Gedeelte Stadspark afgezet (bericht wordt aangevuld) (30-07-2018)

In verband met de vorming van waterstofsulfide in de vijvers van het Stadspark is een deel van het park met bouwhekken afgesloten voor publiek.

Na het noodweer van afgelopen donderdag is er een enorme hoeveelheid water in het Stadspark terecht gekomen. Door het warme weer van de afgelopen twee maanden is er weinig zuurstofrijk water in de vijvers terecht gekomen. De combinatie van het droge weer en het noodweer van afgelopen donderdag heeft ervoor gezorgd dat veel water in de vijvers is beland. Dit heeft geresulteerd in de vorming van waterstofsulfide (H2S) in de vijvers.

Waterstofsulfide heeft een sterke geur en ruikt naar rotte eieren. Het gas kan nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Zo kan waterstofsulfide irritaties aan de luchtwegen veroorzaken. Omwille van de gezondheid is een gedeelte van het Stadspark daarom afgesloten voor publiek.

In samenspraak met Waterschap Limburg zal nader bekeken worden welke passende maatregelen noodzakelijk zijn.

UPDATE dinsdag 31 juli: 
In overleg tussen gemeente, brandweer en het waterschap is gebleken dat de voornaamste oorzaak van de vorming van waterstofsulfide gelegen is in de extreem hoge temperaturen van de afgelopen periode. Die hebben het natuurlijke rottingsproces versneld, waardoor waterstofsulfide is gevormd. De voorbereiding van de maatregelen die moeten worden getroffen is in overleg met de brandweer en het waterschap gestart. De komende periode wordt de situatie nauwgezet in de gaten gehouden. We proberen de overlast van de afsluiting van het onderste deel van het Stadspark zoveel mogelijk te beperken. 

UPDATE woensdag 8 augustus:
Afgelopen week is gestart met het wegpompen van het zuurstofarm, vervuilde water en het verwijderen van het slib uit de vijvers in het Stadspark. Tijdens de werkzaamheden wordt continu gemonitord middels metingen of er waterstofsulfide vrijkomt. Dit is noodzakelijk voor de omwonenden en de werknemers. Tot dusver zijn de waardes bij alle metingen onder de norm gebleven en zijn er geen verhoogde meetbare waarden vastgesteld.