Pagina opties

Groter
RSS

Extra verkeersmaatregelen bij afrit Buitenring Eygelshoven (18-11-2019)

De provincie Limburg heeft als verantwoordelijke voor de Buitenring Parkstad Limburg aangekondigd maatregelen te gaan treffen bij de afrit ter hoogte van de Gravenweg in Eygelshoven.

Wethouder Schneider (Verkeer en Vervoer) is blij met de provinciale maatregelen: “Helaas vinden bij deze afrit van de N300 (de Buitenring) met grote regelmaat ongelukken plaats. De gemeente Kerkrade heeft al eerder aanpassingen gedaan aan de verkeerssituatie op het gemeentelijk wegennet ter plaatse (bijvoorbeeld markeringen, bebording). Toch blijven er onveilige situaties ontstaan”.

Daarom gaat de provincie nu de volgende acties ondernemen.

Ten eerste zal er gezorgd worden voor een verbetering van het zicht, met name vanaf de afrit op de Gravenweg. Dit zal gebeuren door het uitbreiden van bebording en markering en door het zorgen voor uitdunning van de begroeiing bij de rijbanen.

Ten tweede worden de naderingssnelheden van het kruispunt en rijsnelheden op het kruispunt verminderd. Hiervoor zal gezorgd worden door stopborden. Verder zal de vormgeving van het kruispunt aangepast worden.

Ook de gemeente Kerkrade zal bezien of er naast de provinciale maatregelen nog aanvullende verbeteringen kunnen plaatsvinden. Hierbij moet worden gedacht aan een aanpassing van de bewegwijzering.