Pagina opties

Groter
RSS

Denk mee over aardgasvrij wonen (04-01-2021)

logo duurzaam kerkrade

Deze week ontvangen alle inwoners van Kerkrade een brief waarin de gemeente vraagt mee te denken over aardgasvrij wonen.

In 2030 moeten zeker anderhalf miljoen huizen van het gas af zijn. Om deze reden verwacht het Rijk van iedere gemeente in 2021 een ‘Transitievisie Warmte’ – een plan waarin we als gemeente beschrijven welke buurten we voor 2030 aardgasvrij kunnen maken. De gemeente Kerkrade wil samen met u bekijken hoe we dit het beste vorm kunnen geven. 

Laat van u horen

In de brief vragen we 5 tot 8 minuten van uw tijd om de online vragenlijst Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030) in te vullen. Dit kunt u doen via www.move2030.nl/meedoen

Wij stellen u vragen als: gebruikt u aardgas in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wat zou het voor u betekenen als de gaskraan dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te passen aan alternatieven? En wat heeft u daarvoor nodig?

Waarom meedenken?

Uw antwoorden op deze vragen zijn voor de gemeente Kerkrade heel waardevol. Deze antwoorden worden namelijk gebruikt bij het maken van onze Transitievisie Warmte.

Op onze informatiepagina leest u meer over de Transitievisie Warmte.