Pagina opties

Groter
RSS

De Week tegen Kindermishandeling (16-11-2020)

Logo WtKM

Deze week (16-11 t/m 22-11) is het de Week tegen Kindermishandeling. Helaas is Kindermishandeling nog altijd een complex en hardnekkig probleem in onze samenleving.

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel. Daarom staan deze week de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling centraal.

Webinar

Dit jaar is er een webinar georganiseerd over de aanpak van kindermishandeling, geïnitieerd door Xavier Moonen, bijzonder Hoogleraar kennisontwikkeling kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar bij Zuyd Hogeschool.

De webinar richt zich in eerste instantie op studenten en docenten van beroepsopleidingen, maar is ook breder inzetbaar. Deze interactieve lezing is beschikbaar vanaf maandag 16 november en zal ongeveer 1 uur en 15 minuten duren. 

Zorgen over een kind?

Maakt u zich zorgen over een kind? Dan kunt u zich (anoniem) melden of advies vragen bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis.

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl