Pagina opties

Groter
RSS

Burgemeester Jos Som Ereburger van de gemeente Kerkrade (14-12-2018)

De gemeenteraad van de gemeente Kerkrade heeft besloten om burgemeester Jos Som het Ereburgerschap van de gemeente Kerkrade te verlenen.

De uitreiking heeft plaatsgevonden tijdens de buitengewone raadsvergadering op 13 december om 16.00 uur in het auditorium van Hof van Gaia in GaiaZOO Kerkrade. Locoburgemeester Tim Weijers heeft namens het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Kerkrade deze onderscheiding aan burgemeester Jos Som verleend: “Deze hoogste en bijzonder eervolle onderscheiding van de gemeente Kerkrade voor burgemeester Jos Som is meer dan terecht. Zijn werkwijze is inspirerend en grensverleggend voor Kerkrade en wordt binnen maar ook ver buiten de gemeentegrenzen door velen gewaardeerd.”

Burgemeester Jos Som ontvangt deze onderscheiding omdat hij gedurende 18 jaar als burgemeester van Kerkrade zich op zeer benaderbare en toegankelijke wijze met hart en ziel heeft ingezet voor de inwoners en de gemeenschap in deze stad.

De heer Som heeft zich bovenmatig ingezet voor een veilige publieke omgeving door zijn jarenlange deelname aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Zijn zichtbaarheid in de gemeenschap van Kerkrade en in de regio heeft bijgedragen aan een zeer uitgebreid sociaal/maatschappelijk netwerk voor deze stad.

Zijn buitengewoon sterke inzet voor grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio met partners als Herzogenrath, Städteregion Aachen en Charlemagne heeft gezorgd voor aansprekende resultaten op dit gebied.

Zijn rol als voorzitter van het college en gemeenteraad heeft hij op een pragmatische en zakelijk manier ingevuld. Deze aanpak heeft bijgedragen aan adequate besluitvorming en aan noodzakelijke verbindingen in formele en informele bijeenkomsten.

Burgemeester Jos Som heeft veel respect en waardering ontvangen voor de wijze waarop hij erin is geslaagd een hechte band te smeden tussen Bestuur en ambtenaren.

Hij heeft zich op bijzondere wijze ingezet om een nieuw kunstwerk in het hart van Kerkrade te realiseren. Met dit nieuwe symbool, ‘Viva la Vida’ (Vier het Leven), is er bijgedragen aan een nieuw toekomstperspectief voor Kerkrade.

Al deze facetten hebben eraan bijgedragen dat burgemeester Jos Som in zijn rol als burgervader of voorzitter op zeer uitzonderlijke manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap van Kerkrade en de gemeente Kerkrade.