Pagina opties

Groter
RSS

Bewoners aan zet! (10-10-2018)

In Eygelshoven zijn de bewoners aan zet. Aan zet voor een gezonde en veilige woon- en leefomgeving. Bewoners zijn ‘verantwoordelijk’ voor de invulling van zeven lege stukken grond. “Uitgangspunt is dat organisaties buiten hun grenzen en kaders moeten durven gaan en geloof hebben in wat mensen zelf bedenken. Bewoners zijn namelijk prima in staat hun woonomgeving naar eigen wensen en behoefte in te vullen”, aldus wethouder Tim Weijers (Wonen / Openbare ruimte)

De gemeente Kerkrade, woningcorporatie Wonen Limburg (eigenaar van de gronden), Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool en IBA Parkstad werken samen aan dit nieuwe project waarbij op een geheel andere manier tussen partijen onderling en met bewoners wordt samengewerkt.

De nieuwe werkwijze betekent dat de partijen geld en ondersteuning in menskracht beschikbaar stellen. Hiermee moeten activiteiten vanuit bewoners worden ondersteund die te maken hebben met ‘positieve gezondheid’. Door nadrukkelijk bewoners, overheden, instellingen en kennisinstituten met elkaar te verbinden, laten zij zien hoe het moet.