Pagina opties

Groter
RSS

Bereikbaarheid Medisch Centrum Wijngracht (19-02-2020)

De gemeente Kerkrade heeft signalen ontvangen over de bereikbaarheid de huisartsen in Medisch Centrum Wijngracht en de parkeermogelijkheden.

We wijzen erop dat primair de verhuurder (Wyckerveste) verantwoordelijk is. De gemeente kan en wil niet tussen de verhuurder en de huurder treden.

Gemeente Kerkrade neemt verantwoordelijkheid daar waar het kan. Daartoe heeft inmiddels, met instemming van verhuurder, overleg plaatsgevonden tussen de huisartsen en de gemeente.

Als resultaat van die bijeenkomst heeft gemeente Kerkrade zowel Wyckerveste als Zuyderland verzocht gezamenlijk oplossingen te zoeken.

Daarnaast zal de gemeente zelf pro-actief maatregelen nemen om de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden te verbeteren:

  1.  Voetpad aan de Wijngracht is nu beklinkerd en smal. Dat wordt verbreed en geasfalteerd zodat de bereikbaarheid voor ambulance en taxi etc. wordt verbeterd.
  2.  Aan de Wijngracht zullen ten behoeve van bezoek aan de artsen enkele tijdelijke spoedparkeerplaatsen aangelegd worden.
  3. Tot 1 april is de parkeermogelijkheid op het Atriumterrein beschikbaar. Daarna ontstaan mogelijkheden op alternatieve locaties in de omgeving (Rodahal,         defensiekantoor etc.).