Pagina opties

Groter
RSS

Afval scheiden? Denk mee met Rd4! (17-12-2020)

logo Rd4

Rd4 vraagt om mee te denken over hoe we de hoeveelheid restafval verder omlaag kunnen brengen.
Ze hebben daarvoor samen met de tien Rd4-gemeenten een vragenlijst opgesteld.

Wist u dat één persoon zo’n 540 kg afval per jaar produceert?
De afgelopen jaren hebben we samen flinke stappen gezet om zoveel mogelijk afval te scheiden. Het gescheiden afval kunnen we dan als grondstof gebruiken voor nieuwe producten.Toch blijft er nog steeds per persoon 135 kg restafval over dat niet gerecycled kan worden. Dit belandt in de verbrandingsovens.

Denk mee!

We moeten dit afval terugbrengen van 135 kg naar 100 kg per inwoner per jaar.
En daar is iedereen voor nodig. Denk mee hoe we dat samen het beste kunnen doen.

Laat weten hoe u over afval scheiden denkt en vul in vijf minuten de vragenlijst in.