Pagina opties

Groter
RSS

Aanpassingen Buitenring/Gravenweg (05-01-2021)

Abeelding Buitenring/Gravenweg

De afgelopen twee jaar zijn er op de Buitenring/Gravenweg een aantal ongelukken gebeurd. Er zijn al meerdere maatregelen getroffen om deze verkeerssituatie veiliger te maken, maar hiermee is het aantal ongelukken onvoldoende afgenomen.  

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade nu gekozen voor een structurele maatregel, namelijk het aanleggen van een rotonde op de oostelijk aansluiting N300(Buitenring)/Gravenweg.

Verkeerssituatie kruispunt Gravenweg - Waubacherweg

Daarnaast zal de reconstructie van de Gravenweg/Waubacherweg losgekoppeld worden van de reconstructie van de Waubacherweg. In de vormgeving van het kruispunt Gravenweg/Waubacherweg zal het doorgaande verkeer van de Gravenweg van en naar het centrum van Eygelshoven de doorgaande verkeersstroom in de voorrang gaan vormen. Dit betekent dat het verkeer komende uit Landgraaf voorrang zal moeten gaan verlenen.

Verkeerssituatie Gravenweg

In combinatie met de aanleg van een rotonde op de aansluiting N300/Buitenring - Gravenweg en de reconstructie van het kruispunt Gravenweg – Waubacherweg zal aan de Gravenweg onderhoud worden verricht en de afwatering worden aangepast. Ook zal worden onderzocht of er op de Gravenweg snelheidsremmende maatregelen kunnen worden genomen. De bewoners zullen hier tijdig over worden geïnformeerd.

Voorlopige planning

Op dit moment wordt er voor de realisatie van de rotonde nog veel onderzoek verricht. Daarom is de onderstaande planning nog globaal van opzet. In het 2e kwartaal van 2021 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over het exacte tijdstip van de realisatie van de rotonde.

1e halfjaar 2021
De uitvoering van de reconstructie van de Waubacherweg tussen de gemeentegrens van Landgraaf tot en met de aansluiting met de Rimburgerweg. In dezelfde periode zal het ontwerp van de rotonde N300/Buitenring - Gravenweg worden gemaakt.

Medio 2021
Bewoners zullen worden geïnformeerd over het ontwerp van de rotonde en de Gravenweg. Daarnaast zal de planning van de werkzaamheden verder in detail worden aangegeven. Hierna zal de verdere uitwerking starten en daarna de aanbestedingsprocedure.