Pagina opties

Groter
RSS

Aanpak Rolduckerveld voorbeeld in Nederland (22-01-2021)

De aanpak van Rolduckerveld is een voorbeeld in Nederland. Dit blijkt uit de brief die de demissionaire ministers Ollongren en Schouten hebben geschreven aan de Tweede Kamer in het kader van de zogenaamde Regio Deal.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting/Openbare Ruimte): “De komende jaren wordt de wijk Rolduckerveld klaar gemaakt voor de toekomst door het afbreken en deels terugbouwen van woningen, het opnieuw inrichten van de openbare ruimte en het ondersteunen van de mensen in de buurt. We kijken naar wat een buurt nodig heeft en passen ons plan daarop aan. Ook betrekken we de buurt hierbij. Landelijk wordt nu gezien dat we op de goede weg zijn en dat is ook te danken aan de goede samenwerking met onze partners in het project.”

Wat houdt de Regio Deal in?

De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken. Dit kan met onder meer betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. Er zijn in het land 14 Regio Deals waar de Regio Deal Parkstad Limburg één van is. In totaal krijgt Parkstad 40 miljoen van het Rijk. Hiervan is 5,5 miljoen euro bestemd voor Rolduckerveld. Passend bij de Regio Deal werken partijen in Rolduckerveld aan acties om de buurtbewoners te steunen bij dingen waar zij misschien nog hulp bij nodig hebben. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg en het verbeteren van werkgelegenheid.

Aan de slag in Rolduckerveld

De gemeente Kerkrade, woningcorporaties HEEMwonen en Wonen Zuid en Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg zijn in 2019 gestart met de aanpak van het gedeelte van Rolduckerveld tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. De komende jaren worden woningen gesloopt en nieuw gebouwd. De nieuwe woningen worden zeer energiezuinig en duurzaam, zodat de energielasten voor mensen laag zijn. Ook de openbare ruimte zoals wegen en groen wordt geheel vernieuwd. Hiervoor is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk.

Meer info via de website van de Rijksoverheid en de website van de Stadsregio Parkstad Limburg