Pagina opties

Groter
RSS

Aanpak dode en verzwakte bomen in bos Marialaan-Korversberg (05-03-2020)

In het bos langs de Marialaan – Korversberg staan veel oude bomen. Door de warme droge zomers van de afgelopen jaren en de stormen van afgelopen februari zijn veel van deze bomen omgewaaid of verzwakt. Vanwege de veiligheid worden de verzwakte bomen voor zondag 15 maart gekapt.

Door de stormen in februari zijn veel zwakke bomen al omgewaaid. Andere bomen hebben zoveel schade opgelopen dat ze alsnog kunnen omvallen of takken kunnen verliezen. Ook is er tijdens een boomveiligheidscontrole gebleken dat er nog steeds dode en zwakke bomen staan die kunnen omwaaien.

Veiligheid
Omdat er veel gewandeld wordt in het bos kan dit onveilige situaties opleveren. Ook zouden omvallende bomen schade kunnen aanrichten op de aangrenzende percelen.
Daarom worden de dode en verzwakte bomen langs de paden en langs de bosrand door de gemeente gekapt. De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

Bescherming van de natuur
Het verwijderen van de dode en verzwakte bomen gebeurt voor zondag 15 maart in verband met het aanstaande broedseizoen. Voor het weghalen van de dode en zwakke bomen wordt gekeken of er roofvogelnesten, spechten(nest)bomen, mierennesten, holen en zeldzame bloemen en planten aanwezig zijn. Er wordt dan voor gezorgd dat deze niet beschadigd worden.

Nieuwe begroeiing
Doordat bomen worden weggehaald, ontstaan op verschillende plekken open ruimtes in het bos. Op deze plekken worden in het najaar van 2020 nieuwe bomen geplant. Deze nieuwe bomen kunnen beter tegen een warmer en droger klimaat.

Contactinformatie
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Kerkrade, de heer S. Leclair via 14 045. Voor informatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland, de heer J.C.J. Truijen via e-mail: j.truijen@bosgroepzuid.nl