Pagina opties

Groter
RSS

90 Miljoen euro voor zorg, jeugdhulp en participatie (08-11-2018)

De gemeente Kerkrade besteedt jaarlijks 90 miljoen euro aan het sociaal domein (zorg, jeugdhulp en participatie). Dat is circa 70 % van de totale gemeentebegroting.
Het bestuur kiest hiervoor omdat zij dit ziet als een van de belangrijkste kerntaken van haar gemeente.
Omdat het Rijk steeds minder geld beschikbaar stelt en de vragen om zorg toenemen, is het van belang dat de middelen goed verdeeld worden en de hulp op de juiste plek terechtkomt.


Daarom wordt steeds meer samengewerkt met (zorg)partners en wordt er een groter beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners.
Op deze manier kunnen inwoners die zorg en hulp nodig hebben daarop rekenen; nu en in de toekomst.

Waar gaat het geld naartoe?

De 90 miljoen euro die jaarlijks beschikbaar is voor het sociaal domein wordt besteed aan een breed scala van activiteiten.
De gemeente ontwikkelt hiervoor bijvoorbeeld beleid om eenzaamheid tegen te gaan of om laaggeletterden op te leiden. Een groot deel van het geld wordt echter uitgegeven aan zorg en talrijke voorzieningen.
Om burgers inzicht te geven in deze uitgaven en de beschikbare voorzieningen, besteden we hier de komende maanden regelmatig aandacht aan.
Vandaag is het thema ‘Rondkomen met een laag inkomen’.

Rondkomen met een laag inkomen

In Kerkrade moeten veel mensen rondkomen van een laag inkomen.
De gemeente reserveert jaarlijks miljoenen voor regelingen om deze inwoners te ondersteunen.
Armoede betekent ook vaak sociale uitsluiting. Denk aan mensen die geen geld hebben om deel te nemen aan activiteiten of geen opleiding hebben. Zij kunnen zich vaak moeilijk redden. Het bestuur vindt dat alle inwoners moeten kunnen meedoen.
Hiervoor wordt onder meer het armoedebeleid (3,2 miljoen euro) ingezet.
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen die in armoede leven.
Zo is er het ‘kindpakket’ voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. Ouders kunnen vergoedingen aanvragen voor bijvoorbeeld sportieve activiteiten of een schoolreisje.
Naast bestrijding van armoede is ook het voorkomen van problematische schulden een speerpunt van beleid. Schulden hebben een grote impact op mensen en hun omgeving. Begeleiding is belangrijk maar de nadruk ligt steeds meer op preventie en tijdige signalering. Deze maatregelen worden betaald uit het budget schuldhulpverlening (1,2 miljoen euro).
Daarnaast is er onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen mogelijk. Vorig jaar ging het hierbij om een bedrag van 1,1 miljoen euro voor ongeveer 2000 huishoudens.
Kortom de beschikbare middelen worden door het bestuur gericht ingezet om burgers met een laag inkomen tegemoet te komen.

Brochure in de buurt af te halen

De gemeente vindt het informeren van haar burgers heel belangrijk en heeft in de brochure ‘Rondkomen met een laag inkomen’ dan ook alle regelingen en voorwaarden op een rij gezet. Ook staat in de brochure alle praktische informatie: adressen van wijkpunten, tijden van spreekuren en een plattegrond.
De brochure is bedoeld voor de inwoners van Kerkrade, maar ook voor de maatschappelijke partners van de gemeente. Voor mensen die het aangaat, maar zeker ook voor hun buren, collega’s, familie, vrienden. De brochure is gratis af te halen bij het Activerium (Marktstraat 6, Kerkrade) en bij de acht wijkpunten Samen Leven. Of bekijk de brochure 'Rondkomen met laag inkomen' digitaal.

Wijkpunten Samen Leven 

Chevremont

Adres

Openingstijden

Pietershof

Akkerheide 64

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

P3

Sint Pietersstraat 3

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Bleijerheide

Adres

Openingstijden

Kling Nullet

Maria Gorettistraat 4

Dagelijks van 10.30 uur tot 19.00 uur

D’r Prick

Pricksteenweg 1b

Maandag 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag 8.30 tot 15.00 uur, woensdag 11.00 tot 15.00 uur, donderdag en vrijdag 8.30 tot 15.00 uur

Heilust

Adres

Openingstijden

‘t Westhoes

Kampstraat 50

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Eygelshoven

Adres

Openingstijden

Laethof

Putstraat 1

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Socio-Project

Laurastraat 10

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.45 uur

Terwinselen

Adres

Openingstijden

Firenschat

Schaesbergerstraat 25

Maandag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 15.30 uur