Pagina opties

Groter
RSS

2021 ~ Ontmoet, beleef en doe mee! Kerkrade in verbinding (06-01-2021)

Burgemeester Dassen-Housen

We hebben een jaar achter de rug waarin we door het coronavirus niet zonder meer de ‘normale dingen’ konden doen, waarin veel inwoners vochten met het virus, verenigingen hun activiteiten staakten, ondernemers hun bedrijf sloten en medewerkers in de zorg hard werkten om alle patiënten van goede zorg te voorzien. Een moeilijke periode die ook de komende maanden nog zal voortduren. Hoe sterk is het verlangen om dit achter ons te laten en uit te zien naar een jaar waarin we Kerkrade in al haar glorie beleven samen met onze bruisende ondernemers, verenigingen en vrijwilligers.

Vanzelfsprekend is gezondheid het allergrootste goed dat ik eenieder toewens. Maar hoe fijn zou het zijn als we elkaar in 2021 weer met elkaar in verbinding kunnen komen….

Ontmoet, beleef en doe mee! is dan ook mijn wens voor u, voor ons... Mijn wens voor heel Kerkrade. En hoewel ik me realiseer dat deze wens in schril contrast
staat met de huidige situatie en de actuele berichtgeving over het coronavirus, spreek ik deze wens hier toch uit. Hoopvolle wensen zijn immers op z’n plek in deze tijd van het jaar. En hoop doet leven.

Dit jaar géén traditionele nieuwjaarsbijeenkomst

Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst kan dit jaar niet doorgaan. Natuurlijk willen we u wel een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen. Niet alleen door een schriftelijke nieuwjaarsgroet, maar ook door zoveel mogelijk mensen persoonlijk te spreken en digitaal te ontmoeten. Want juist in deze tijd is dat contact, die persoonlijke aandacht, hetgeen we allemaal zo hard nodig hebben. Samen met de wethouders organiseer ik daarom in de maand januari verschillende momenten van ontmoeting. Dit doen we natuurlijk binnen de geldende coronamaatregelen. Alle activiteiten vinden plaats onder de noemer ‘Kerkrade in verbinding’.

Doe mee met #KerkradeInVerbinding

Ik hoop van harte dat we als bestuur van de gemeente Kerkrade veel inwoners, ondernemers en verenigingsmensen digitaal en telefonisch mogen ‘ontmoeten’ in de eerste maand van dit nieuwe jaar. Dat wij op deze wijze de aandacht aan u kunnen geven die u verdient. Ook hoop ik dat inwoners, ondernemers en verenigingen van Kerkrade onderling met elkaar in verbinding komen in deze maand. Er zijn ook binnen de coronaregels die nu gelden immers hele mooie, leuke én gezellige manieren om met elkaar in verbinding te komen. Doe mee en deel deze mooie momenten van verbinding met elkaar met #KerkradeInVerbinding

Wat het jaar ons gaat brengen...?

We weten natuurlijk nog niet wat de rest van dit nieuwe jaar ons gaat brengen. Maar laten we hopen dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus snel weer de goede kant opgaan en onze wens voor 2021 vervuld gaat worden. In dit jaar staat er als het aan het bestuur van Kerkrade ligt immers genoeg te gebeuren. Zo wordt 2021 bijvoorbeeld het jaar waarin ‘Vie-Leven in beweging’ verder vorm gaat krijgen. Het jaar waarin we een officiële aanvraag gaan indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het Martin Bubercollege na alle steunbetuigingen uit de stad definitief in Kerkrade te mogen verwelkomen. Maar ook het jaar waarin we Beleef Kerkrade in alle opzichten weer volop leven in willen blazen en ga zo maar door. Ik wens u allen een gelukkig en gezond nieuwjaar!