Pagina opties

Groter
RSS

155 Help-een-bedrijf, hulp voor ondernemers (09-10-2019)

Stichting 155- Help een bedrijf is het kosteloos nationaal hulploket voor ondernemers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Jaarlijks ondersteunt het loket via de website www.155.nl duizenden ondernemers bij vragen over, onder andere, financiën, belastingen, administratieve-, organisatiezaken, conflict met derden en/of commerciële problemen. 

Iedere ondernemer waarmee het zakelijk (tijdelijk) minder goed gaat en die objectief advies nodig heeft, kan zich melden. Indien gewenst kan dit ook anoniem. “De meeste situaties zijn niet uitzichtloos, ofschoon dat op het eerste gezicht soms wel zo lijkt”, geeft bedrijfsadviseur Manon Berger van IMK aan. “Wij zien snel hoe het bedrijf ervoor staat en helpen de ondernemer om de zaak weer op de rails te krijgen. Soms liggen de antwoorden op deze hulpvragen dichterbij dan verwacht, maar de oplossing is altijd maatwerk.”

In de meeste gevallen lukt het om samen met de ondernemer een oplossing te vinden voor hun problemen, maar soms is de conclusie dat een bedrijf geen perspectief meer heeft en is stoppen de enige optie. Ook in deze gevallen kan de ondernemer rekenen op ondersteuning en advies van 155 Help-een-bedrijf.

Hulp aan Kerkraadse bedrijven

Manon Berger adviseert en begeleidt ook bedrijven in Kerkrade. De gemeente heeft al ruim twee jaar een samenwerkingsovereenkomst met stichting 155. Dit jaar hebben zich al 52 ondernemers uit Kerkrade bij 155 gemeld, een aantal van hen deed dat anoniem.
Wethouder Wiermans (sociale zaken) vindt het een goede zaak dat deze mogelijkheid geboden wordt. “Ondernemers praten liever niet over hun problemen, ze zoeken liever zelf een oplossing”, geeft hij aan. ”Maar zonder hulp verandert hun situatie vaak niet en verergert deze alleen maar. Daarom is het goed dat ze bij 155 terecht kunnen voor hulp en advies.”

Zelftest

Voor ondernemers die financiële hulp nodig hebben bestaat er vanuit de overheid een vangnetregeling. Met deze regeling kan een tijdelijke inkomensondersteuning en/of krediet worden geboden. Op www.155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee de ondernemer direct kan vaststellen of hij/zij tot de doelgroep behoort van deze sociale ondernemersregeling.

Sparren met een adviseur

Als u als ondernemer wil sparren met een adviseur van het IMK over de mogelijkheden en/of eventuele knelpunten binnen uw bedrijf kan dit kosteloos en desgewenst anoniem door middel van een melding op de website www.155.nl of telefonisch op 088 9990 155.