Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Informatie over de energietransitie in de Duurzaamheidskrant Parkstad Limburg

  (21-01-2021)

  De energietransitie: overstappen op een duurzamere vorm van energievoorziening, de zoektocht naar duurzame manieren om te koken en onze huizen te verwarmen. Wat betekent dat precies en welke gevolgen heeft dat voor de inwoners van de Parkstad-gemeenten?

 • Oproep wethouder Bert Bejas

  (21-01-2021)

  Als Wijkwethouder Oost zou wethouder Bert Bejas u in deze eerste maand van het nieuwe jaar graag persoonlijk begroeten om u de hand te schudden en het allerbeste voor het nieuwe jaar toe te wensen. Dat gaat helaas niet.

 • In Verbinding met Kerkraadse bedrijven

  (21-01-2021)

  ‘Kerkrade in verbinding’, onder die noemer geven burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade deze maand invulling aan momenten van contact met inwoners, ondernemers en verenigingen.

 • Raadsvergadering januari 2021

  (18-01-2021)

  Op woensdag 27 januari 2021 vindt om 19.00 uur de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats. Het is vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk om de vergadering bij te wonen.

 • Negen Zuid-Limburgse gemeenten samen tegen eenzaamheid

  (18-01-2021)

  Afgelopen december tekenden negen Zuid-Limburgse gemeenten voor een regionale aanpak tegen eenzaamheid tijdens een ludieke estafette door Zuid-Limburg. 

 • Wethouder Jongen in gesprek met mantelzorgers

  (13-01-2021)

  Er vindt dit jaar geen traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Daarom zoekt het college allerlei andere manieren om met u in contact te komen. Wethouder Leo Jongen (Ouderenbeleid) heeft onlangs digitaal met de heer Biermans en de heer Mast gesproken.

 • Denk mee over aardgasvrij wonen

  (12-01-2021)

  Heeft u hem al ontvangen?

  De brief waarin de gemeente vraagt mee te denken over aardgasvrij wonen viel vorige week bij alle inwoners van Kerkrade op de mat.

 • Benoeming nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur Kerkrade

  (12-01-2021)

  Op 12 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de heer R.M.J.S (Raph) Stijns per 12 januari 2021 te werk te stellen als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Kerkrade.

 • Kloostervleugel Pannesheide maakt plaats voor groen gebied

  (11-01-2021)

  Het gebied Kloosterpark in Bleijerheide krijgt een groene impuls. Gemeente Kerkrade wil de kloostervleugel van het voormalig Klooster Pannesheide aankopen, slopen en het gebied als park gaan inrichten.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

  (11-01-2021)

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen.

 • Kerkrade in Verbinding

  (07-01-2021)

  Ontmoet, beleef en doe mee! Dat is onze wens voor 2021. De wens voor u en voor ons, de wens voor heel Kerkrade.

 • 2021 ~ Ontmoet, beleef en doe mee! Kerkrade in verbinding

  (06-01-2021)

  We hebben een jaar achter de rug waarin we door het coronavirus niet zonder meer de ‘normale dingen’ konden doen, waarin veel inwoners vochten met het virus, verenigingen hun activiteiten staakten, ondernemers hun bedrijf sloten en medewerkers in de zorg hard werkten om alle patiënten van goede zorg te voorzien. Een moeilijke periode die ook de komende maanden nog zal voortduren. Hoe sterk is het verlangen om dit achter ons te laten en uit te zien naar een jaar waarin we Kerkrade in al haar glorie beleven samen met onze bruisende ondernemers, verenigingen en vrijwilligers.

 • Commissievergaderingen januari 2021

  (06-01-2021)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen digitaal plaatsvinden en dus nog niet voor publiek toegankelijk zijn.

 • Aanpassingen Buitenring/Gravenweg

  (05-01-2021)

  De afgelopen twee jaar zijn er op de Buitenring/Gravenweg een aantal ongelukken gebeurd. Er zijn al meerdere maatregelen getroffen om deze verkeerssituatie veiliger te maken, maar hiermee is het aantal ongelukken onvoldoende afgenomen.  

 • Geen precario- en reclamebelasting voor ondernemers over 2020

  (05-01-2021)

  Als het aan de gemeenteraad en het college van Kerkrade ligt, betalen ondernemers in Kerkrade over 2020 geen precario- en reclamebelasting. Op dinsdag 5 januari heeft het college groen licht gegeven en op woensdag 27 januari aanstaande neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

 • Denk mee over aardgasvrij wonen

  (04-01-2021)

  Deze week ontvangen alle inwoners van Kerkrade een brief waarin de gemeente vraagt mee te denken over aardgasvrij wonen.

 • 2021~Ontmoet, beleef en doe mee! Kerkrade in verbinding

  (04-01-2021)

  Kerkrade in verbinding; onder deze noemer treedt het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade in de maand januari in verbinding met haar inwoners. Kerkrade geeft hiermee een alternatieve invulling aan de nieuwjaarsreceptie die wegens corona niet kan doorgaan.

 • Gooi geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het!

  (29-12-2020)

  Het is weer oliebollentijd. Verantwoord oliebollen bakken doe je door het gebruikte vet en de bakolie te recyclen.

 • Let op: valse aanslagbiljetten BsGW in omloop

  (23-12-2020)

  Op dit moment zijn er valse aanslagbiljetten van BsGW in omloop. De aanslagbiljetten zijn geadresseerd aan ‘De bewoners’ en heeft midden boven als kop: ‘Alleen samen krijgen wij corona onder controle’.

 • Kerkrade in euro’s in 2021

  (21-12-2020)

  Het einde van een jaar is voor een gemeente altijd het moment om vooruit te kijken. Niet alleen om te zien welke ontwikkelingen er komend jaar op de planning staan, maar ook om te bekijken hoe de gemeente er financieel voorstaat in het nieuwe jaar.

 • Inlogfunctie op Nederlandse Identiteitskaart vanaf januari 2021

  (21-12-2020)

  Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart standaard met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven. Dit betekent dat u met uw nieuwe identiteitskaart via de DigiD-app kunt inloggen bij de overheid, het onderwijs, zorginstellingen of pensioenfonds.

 • Weekmarkten Kerkrade

  (21-12-2020)

  Weekmarkt Kerkrade Centrum

  In verband met feestdagen wordt de weekmarkt in Kerkrade- Centrum eenmalig verplaatst van vrijdag naar woensdag.

  De weekmarkt zal plaatsvinden op woensdag 23 december 2020 van 08:00 tot 13:00 uur.

  Op vrijdag  1 januari 2021 zal er geen weekmarkt plaatsvinden.

 • Sjevemethoes ontvangt bronzen keurmerk!

  (18-12-2020)

  Het Sjevemethoes aan de Sint Pieterstraat heeft het bronzen Keurmerk voor toegankelijkheid ontvangen. Wethouders Tim Weijers (Vastgoed) en Leo Jongen (Wmo) hebben  op 11 december het keurmerk overhandigd aan Sean Kalfics, vrijwilliger van Stichting GIPS.

 • Openingstijden van Burgerplein rondom de feestdagen

  (17-12-2020)

  In verband met de feestdagen heeft ons Burgerplein aangepaste openingstijden.
  Het Burgerplein werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak kunt u maken door te bellen met telefoonnummer 14 045.

 • Afval scheiden? Denk mee met Rd4!

  (17-12-2020)

  Rd4 vraagt om mee te denken over hoe we de hoeveelheid restafval verder omlaag kunnen brengen.
  Ze hebben daarvoor samen met de tien Rd4-gemeenten een vragenlijst opgesteld.

 • Langere wachtrij Klant Contact Centrum (KCC)

  (17-12-2020)

  Mede door de toenemende drukte en nieuwe coronamaatregelen is het drukker dan normaal bij het Klant Contact Centrum (KCC). Hierdoor staat u wellicht langer in de wachtrij dan dat u van ons gewend bent. De drukte zal vermoedelijk aanhouden tot 31 december 2020.

 • Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur Harry Coumans neemt afscheid

  (16-12-2020)

  Eind dit jaar neemt Harry Coumans afscheid als gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Kerkrade in verband met zijn pensioen.

 • Oproep burgemeesters: zoek niet de grenzen van de maatregelen op

  (16-12-2020)

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de 16 gemeenten krijgen van inwoners en ondernemers veel vragen over wat de nieuwe coronamaatregelen in specifieke situaties betekenen. In sommige gevallen is de interpretatie nog onduidelijk, waardoor we niet direct antwoord kunnen geven.

 • Aandacht voor elkaar tijdens deze feestdagen

  (14-12-2020)

  Wie had ooit kunnen denken dat 2020 zo’n vreemd jaar zou worden? Het was een jaar waarin we overdonderd zijn door het coronavirus. Het virus heeft ons allemaal enorm geraakt.

 • Hulp bij energiebesparing

  (14-12-2020)

  In Kerkrade vinden we duurzaamheid erg belangrijk. De gemeente biedt woningeigenaren dan ook graag hulp bij het verduurzamen van hun woning en het besparen van energie.

 • Gemeente Kerkrade hijst mensenrechtenvlag

  (10-12-2020)

  Op donderdag 10 december 2020, de Internationale Dag van de Mensenrechten, hijst de gemeente Kerkrade de nieuwe mensenrechtenvlag.

 • Samen gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan

  (10-12-2020)

  Ook de Provincie Limburg  is een  campagne gestart rondom het thema eenzaamheid.  Eenzaamheid is een thema dat in de gemeente Kerkrade hoog op de agenda staat en daarom steunen wij deze campagne.

 • Bedankje voor bezorgers ’t Senior Bledsje

  (10-12-2020)

  ’t Senior Bledsje is een begrip voor de burger van Kerkrade. Het informatieblad voor ouderen heeft een oplage van 8600 exemplaren en wordt vier keer per jaar verspreid binnen de gemeente Kerkrade door 150 enthousiaste bezorgers.

 • Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire kinderopvang? Meld u dan!

  (09-12-2020)

  We hebben er al veel over kunnen lezen in de krant en op social media. Ook hebben we er van alles over gehoord op radio en tv. Door de toeslagenaffaire Kinderopvang werden er in Nederland ongeveer 26.000 ouders onterecht verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag. Een groot aantal van deze mensen werd daarom tussen 2013 en 2019 slachtoffer van de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst.

 • Het ‘Sterrenteam’ van de Kapel Koningin van de Vrede

  (08-12-2020)

  In Nederland zijn er bijna 7 miljoen mensen die zich inzetten als vrijwilliger. Ook in de gemeente Kerkrade zetten veel mensen zich dagelijks belangeloos in voor de gemeenschap. Daarom wordt ieder jaar door onze gemeente, in samenwerking met Impuls, een specifieke groep vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn dat de vrijwilligers van de Vredeskapel.

 • Dit jaar geen Winktersjpas in de Rodahal

  (08-12-2020)

  De gemeente Kerkrade, Jeugd- en Jongerenwerk Impuls, Kinderopvang Parkstad, GGD Zuid-Limburg, Heton en Fontys Sporthogeschool hadden het graag anders gezien, maar helaas kan er dit jaar geen Winktersjpas in de Rodahal georganiseerd worden.

 • Ophalen jassen van actie ‘Geef een jas, verwarm een hart’

  (07-12-2020)

  De opbrengst van de actie ‘Geef een jas, verwarm een hart’ was groot. De jassen zullen in week 51 uitgedeeld worden aan inwoners van Kerkrade met een kleine beurs. Jassen die overblijven zullen worden geschonken aan verscheidene organisaties als de Kledingbank en het Leger des Heils.

 • Gratis mondkapjes voor burgers met een klein inkomen

  (07-12-2020)

  Vanaf 1 december is het in Nederland verplicht om een mondkapje te dragen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dient iedereen boven de 13 jaar een niet-medisch mondmasker te dragen in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens.

 • Raadsvergadering december 2020

  (07-12-2020)

  Op woensdag 16 december 2020 vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats. Het is vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk om deze vergadering bij te wonen. 

 • Overeenkomst HEEMwonen en gemeente nieuwbouw Park West

  (04-12-2020)

  Op woensdag 2 december is een grondexploitatieovereenkomst getekend tussen woningcorporatie HEEMwonen en de gemeente Kerkrade ten behoeve van de realisatie van 24 levensloopbestendige nieuwbouwwoningen in Park West in Kerkrade-West.

 • Let op voor websites die diensten van de gemeente ‘verkopen’

  (04-12-2020)

  Een afspraak maken of een uittreksel aanvragen? Regel dit direct bij de gemeente en niet via een website van een andere partij.

 • Participatieprogramma Zonnepark Emma Safety Footwear

  (03-12-2020)

  De zon in Kerkrade is goed voor 3 à 4 procent rendement.

  Zie voor de oorspronkelijke berichtgeving ook de website van Emma Safety Footwear.

 • SUPERLOCAL Kerkrade winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’!

  (03-12-2020)

  Het Kerkraadse project SUPERLOCAL -Super Circular Estate - in Bleijerheide heeft The Innovation in Politics Awards 2020 gewonnen!

  SUPERLOCAL won in de categorie ‘Ecology’. Vanochtend werd dit door de organisatie online bekend gemaakt.

 • Opbrengst actie ‘Geef een jas, verwarm een hart’

  (01-12-2020)

  De opbrengst van de actie ‘Geef een jas, verwarm een hart’ heeft in Kerkrade maar liefst 600 jassen opgebracht.

 • Ambtsketen kinderburgemeester in de maak

  (30-11-2020)

  Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat Kerkrade een kinderraad en een kinderburgemeester krijgt.

 • Eerste ‘praatstoelen’ onthuld in HuB. Kerkrade

  (27-11-2020)

  Om verbinding tussen inwoners te stimuleren werd op 1 oktober, tijdens de Week tegen Eenzaamheid, het startschot gegeven voor het project ‘Praatstoelen’. Op een aantal prominente plekken in Kerkrade worden in de komende jaren ‘praatstoelen’ neergezet. Door plaats te nemen op een van de praatstoelen nodig je een ander uit voor een praatje.

 • Verhuisbericht: Van Activerium naar Flexiforum

  (26-11-2020)

  Per 1 december verhuist de gemeentelijke dienstverlening met betrekking tot inkomensondersteuning en re-integratie naar een nieuwe locatie.

 • Kerkrade hijst ‘Orange the World’ vlag op Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

  (24-11-2020)

  Gemeente Kerkrade sluit zich aan bij de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen: Orange the World. Daarom wappert van 25 november tot en met 10 december de ‘Orange the World’ vlag aan het Raadhuis.

 • Brand hooibalen

  (24-11-2020)

  Gisteravond (maandag 22 november) is door de brandweer langs de Buitenring een brand van een aantal hooi/strobalen geblust.

 • Commissievergaderingen december 2020

  (19-11-2020)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen digitaal plaatsvinden en dus nog niet voor publiek toegankelijk zijn.

 • Week tegen Kindermishandeling: gratis e-Learning

  (18-11-2020)

  Deze week (16 november tot en met 22 november) is het de ‘Week tegen Kindermishandeling’. In Nederland zijn ieder jaar 119.000 kinderen thuis niet veilig. Zij krijgen weinig aandacht en liefde, worden geslagen, misbruikt of zijn getuige van geweld. Ook ervaren veel kinderen stress omdat hun ouders scheiden.

 • De Week tegen Kindermishandeling

  (16-11-2020)

  Deze week (16-11 t/m 22-11) is het de Week tegen Kindermishandeling. Helaas is Kindermishandeling nog altijd een complex en hardnekkig probleem in onze samenleving.

 • WmoWijzer Kerkrade wordt KerkradeWijzer

  (13-11-2020)

  De veel gebruikte website ‘WmoWijzer Kerkrade’ is in een nieuw jasje gestoken en heeft een nieuwe naam gekregen. Omdat er inmiddels veel meer op staat dan alleen Wmo-zaken, heet de website nu: KerkradeWijzer, Weë Wat Woa in Kirchroa.

 • Kerkrade op koers

  (13-11-2020)

  In de film Kerkrade op koers kijkt het gemeentebestuur met u terug op de eerste helft van de bestuursperiode.

 • Eurode spreekuur

  (12-11-2020)

  Op maandag 23 november 2020 zullen de Eurode-burgemeesters Dr. Benjamin Fadavian uit Herzogenrath en Petra Dassen uit Kerkrade weer samen beschikbaar zijn voor de "Eurodianen" tijdens het Eurode spreekuur  tussen 16.30 en 17.30 uur.

 • Geef een jas, verwarm een hart

  (11-11-2020)

  Het aantal dak- en thuislozen en mensen die in armoede leven, is helaas nog steeds te groot.  

 • WML Watertaps in Kerkrade houden ‘winterslaap’

  (10-11-2020)

  Vanaf deze week beginnen de WML-watertaps in Kerkrade weer aan hun ‘winterslaap’.

 • Inwoners, bedankt voor de steun!

  (09-11-2020)

  In oktober hebben we gepeild hoeveel belangstelling er is voor onze plannen om weer volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade aan te kunnen bieden.

 • Jongerenadviesraad Kerkrade officieel van start!

  (09-11-2020)

  Vanaf deze week heeft Kerkrade een jongerenadviesraad. 
  Met het oprichten van de jongerenadviesraad wil de gemeente Kerkrade jongerenparticipatie in de gemeente stimuleren.

 • Uitstel plantdag Levensbomenbos en Levensbomenlaan Holzkuil

  (03-11-2020)

  Onlangs werden in korte tijd alle 200 beschikbare bomen uit het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan in gebied Holzkuil in Kerkrade Noord geadopteerd door inwoners van Kerkrade.

 • Cameraparkeren in Kerkrade-Centrum uitgebreid

  (02-11-2020)

  Op alle parkeerterreinen in Kerkrade-Centrum wordt nu gebruik gemaakt van cameraparkeren. De automaten bij de parkeervakken langs de wegen blijven staan. Op de terreinen Kloosterraderplein en Europaplein werd al een camerasysteem gebruikt. Sinds kort staan ook op de terreinen Kerkplein, Theaterplein en Einderdek camera’s die de kentekens registreren van auto’s die het terrein op rijden. De parkeerkosten worden achteraf, voor het wegrijden, betaald.
   

 • Geef een jas, verwarm een hart!

  (02-11-2020)

  Helpt u ons mee om volop jassen in te zamelen voor een warme winter?  Het aantal mensen die in een crisissituatie leven hebben het zwaar, juist nu. Mede door Corona zit de dag- en nachtopvang in Limburg overvol.

 • Webinars Werken over de grens

  (29-10-2020)

  Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Maastricht en Kerkrade organiseren samen met haar partners uit de euregio op maandag 9 november en op maandag 16 november webinars over het werken over de grens.

 • Commissie- en raadsvergaderingen november 2020

  (29-10-2020)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen en raadsvergaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen digitaal plaatsvinden en dus nog niet voor publiek toegankelijk zijn.

 • Opent u uw wereld voor een pleegkind?

  (28-10-2020)

  Het is de Week van de Pleegzorg, de week waarin we extra veel aandacht besteden aan pleegzorg in Nederland. Wist u dat er in Nederland zo’n 23.000 kinderen bij pleegouders wonen? Hoewel we het laatste jaar een kleine stijging hebben gezien in het aantal pleegouders, komen we helaas nog steeds pleegouders tekort.

 • Aanpak laaggeletterdheid: taal en de regie over je gezondheid

  (28-10-2020)

  Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de maatschappij. Helaas wonen in Kerkrade nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kunnen zich niet goed redden in een maatschappij waarin taal zo belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat we hier met zijn allen iets aan doen.

 • Gouden Erepenning gemeente Kerkrade voor Wim Steins

  (27-10-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade heeft besloten om de Gouden Erepenning van de gemeente Kerkrade te verlenen aan de heer Wim Steins. De beeldend kunstenaar ontvangt de onderscheiding onder meer vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als zelfstandig beeldend kunstenaar.

 • Goede eerste resultaten in aanpak ondermijning en overlast Bleijerheide-Nulland

  (23-10-2020)

  Op 1 september zijn de gemeente Kerkrade, de politie en het OM samen gestart met een intensievere aanpak van ondermijning en overlast in Bleijerheide-Nulland.

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Mertens

  (22-10-2020)

  De heer H.A.C. (Hardy) Mertens ontvangt op zaterdag 24 oktober aanstaande uit handen van mevrouw Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de muziek, in het bijzonder de blaasmuziek.
  Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

 • Kerkrade toont een solide financiële basis met ruimte voor investeringen

  (21-10-2020)

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade presenteert met de begroting 2021 een financieel huishoudboekje dat prima op orde is; meerjarig is er zelfs sprake van een overschot.

 • Burgernet naamsbekendheidonderzoek

  (16-10-2020)

  Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie waarbij er gewerkt wordt aan de veiligheid in de buurt. Met behulp van dit digitale en telefonische netwerk helpen burgers de politie om verdachten van misdrijven op te sporen en vermiste personen terug te vinden.

 • Corporaties, gemeenten en Provincie helpen kwetsbare gezinnen in Parkstad om geld te besparen

  (16-10-2020)

  Een grote groep huishoudens in Parkstad heeft regelmatig moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om hun koopkracht te vergroten, gaan medewerkers van woningcorporaties en gemeentes met deze huishoudens aan de slag om het maximale te halen uit regelingen, toeslagen en kortingen. Daarvoor maken zij gebruik van de VoorzieningenWijzer. Hiermee kunnen gezinnen met financiële problemen tussen € 450 en € 650 per jaar besparen. 

 • Zuid-Limburg zet in op bouwen naar behoefte

  (16-10-2020)

  Wethouders Vankan (Valkenburg aan de Geul), Hendrix (Stein) en Weijers (Kerkrade) hebben op 13 oktober de collega-wethouders Wonen / Volkshuisvesting een voorstel toegestuurd om het Zuid-Limburgse woonbeleid te actualiseren. Deze drie wethouders hebben een regionaal coördinerende rol op het gebied van woonbeleid in de regio’s Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg.

 • Veiligheid afrit Buitenring N300/ Gravenweg verdient aanpak

  (15-10-2020)

  Sinds de provincie en gemeente aanpassingen deden aan de nieuwe afrit van de buitenring Gravenweg heeft de gevaarlijke situatie die is ontstaan zich helaas nog niet verbeterd.

 • Kerkrade komt huizenkoper nog meer tegemoet in startersregeling woningmarkt

  (15-10-2020)

  De gemeente Kerkrade heeft besloten om de startersregeling woningmarkt te verlengen. “We hebben de afgelopen jaren gezien dat veelvuldig gebruik is gemaakt van deze regeling en vinden het belangrijk om starters op de woningmarkt de kans te geven om zich in Kerkrade te kunnen vestigen. Aangezien we de maximale aankoopprijs van de te kopen woning hebben verhoogd, biedt dit nog meer mogelijkheden voor deze groep,” aldus wethouder Tim Weijers (Volkshuisvesting).

 • Houd moed en steun elkaar

  (15-10-2020)

  Beste inwoners van Kerkrade,

  Wie had vorig jaar kunnen bevroeden, dat we in 2020 met een wereldwijde besmettelijke ziekte te maken zouden krijgen? Het is niet te bevatten welke invloed het Coronavirus op ons heeft. De één krijgt te maken met het virus zelf, de ander heeft moeite zijn onderneming draaiende te houden en een derde ziet zijn hele sociale leven beperkt tot een kleine kring.

 • Gemeente Kerkrade hecht waarde aan goede en betaalbare zorg – collectieve zorgverzekering VGZ

  (15-10-2020)

  De gemeente Kerkrade vindt de gezondheid van haar inwoners belangrijk. Daar hoort een goede zorgverzekering bij.

 • Raadsvergadering oktober 2020

  (15-10-2020)

  Op woensdag 28 oktober 2020 vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats. Het is vanwege de coronamaatregelen nog niet mogelijk om deze vergadering bij te wonen.  

 • Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

  (13-10-2020)

  De (grens)provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de (grens)gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het mogelijk te maken hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met de Duitse buurgemeenten.

 • SUPERLOCAL in Kerkrade finalist bij The Innovation in Politics Awards 2020!

  (13-10-2020)

  Het project SUPERLOCAL in het Kerkraadse Bleijerheide is finalist bij The Innovation in Politics Awards 2020! SUPERLOCAL is door het Innovation in Politics Institute gekozen tot finalist in de categorie ‘Ecology’. “We vinden het een eer om bij de tien meest gewaardeerde kandidaten te horen. Het is een bevestiging van de uitstekende samenwerking met alle partners in het project. We zijn op de goede weg met dit unieke project en dat wordt in Europa ook gezien. Uiteraard gaan we voor de eerste plek,” aldus Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting). In totaal waren er bijna vierhonderd inzendingen voor negen categorieën.

 • Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904

  (12-10-2020)

  Heb je geen spoedsituatie, maar toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904. Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

 • Kerkrade vormt een coalitie tegen eenzaamheid

  (08-10-2020)

  Op 8 oktober heeft de gemeente Kerkrade de landelijke Week tegen Eenzaamheid afgesloten met de vorming van de coalitie ‘Kerkrade: Samen tegen Eenzaamheid’. Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem dat binnen de gemeente Kerkrade zeer serieus wordt genomen. In de nieuwe Kerkraadse coalitie worden krachten gebundeld in de aanpak van eenzaamheid binnen de gemeente.

 • Meld u vandaag nog aan voor Burgernet

  (07-10-2020)

  Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie waarbij er gewerkt wordt aan de veiligheid in de buurt. Met iedere inwoner die zich aanmeldt wordt de buurt weer een stukje veiliger en leefbaarder. Met behulp van dit digitale en telefonische netwerk kunt u de politie helpen om verdachten van misdrijven op te sporen en vermiste personen terug te vinden. Daarnaast wordt burgernet ingezet bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding en beroving.

 • Commissievergaderingen oktober 2020

  (07-10-2020)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen wederom niet voor publiek toegankelijk zijn.  

 • WoonWijzerWinkel Parkstad vanaf 10 oktober geopend

  (05-10-2020)

  Op zaterdag 10 oktober opent de WoonWijzerWinkel Parkstad aan de Roda J.C. Ring zijn deuren.

  U vindt de WoonWijzerWinkel op de eerste etage boven de Toy Champ en Domino’s.

 • Met ‘praatstoelen’ wil de gemeente mensen met elkaar in contact brengen

  (03-10-2020)

  In de gemeente Kerkrade zijn veel mensen eenzaam. In de landelijke Week tegen Eenzaamheid (van 1 tot en met 8 oktober) wordt hier met diverse activiteiten aandacht aan besteed.

 • Mantelzorgcompliment kan weer worden aangevraagd

  (01-10-2020)

  In de periode van 1 oktober tot 1 december 2020 kan het mantelzorgcompliment weer worden aangevraagd.

 • Moeite met internet? Kom naar de HuB!

  (01-10-2020)

  Ruim één vijfde deel van de inwoners van Kerkrade heeft één of meer beperkingen met horen, zien of mobiliteit. Daarom willen we toegankelijkheid binnen Kerkrade meer onder de aandacht brengen. Van 5 t/m 9 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar is het thema ‘digitale toegankelijkheid’.

 • Kerkrade gaat voor volwaardig Voortgezet Onderwijs

  (30-09-2020)

  De gemeente Kerkrade gaat alles in het werk stellen om in de stad weer volwaardig voortgezet onderwijs te krijgen.

 • Maak het oplichters niet te makkelijk

  (30-09-2020)

  In de maand september heeft de gemeente Kerkrade  deelgenomen aan de landelijke campagne ‘Senioren en Veiligheid’. Ter afsluiting van de campagne heeft wethouder Jongen deze week aan mevrouw Debets het eerste zogenoemde ‘Tinkle Alarm’ overhandigd.

 • Werkzaamhedenbericht Atriumterrein / Center Court

  (29-09-2020)

  Informatie over de stand van zaken Atriumterrein / Center Court. Let op: alle planningen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

 • Gemeente Kerkrade wordt partner van de Marc Cornelissen Brightlands Award

  (29-09-2020)

  Op dinsdag 22 september heeft de gemeente Kerkrade besloten om partner te worden van de stichting Marc Cornelissen Brightlands Award. Tevens zal de gemeente een jaarlijkse financiële bijdrage leveren van € 5000,- voor een periode van 3 jaar.

 • U kunt weer een boom adopteren

  (28-09-2020)

  De verkoop van levensbomen in het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan in gebied Holzkuil is weer gestart

 • U kunt geen Levensboom meer adopteren

  (28-09-2020)

  Alle beschikbare bomen uit het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan in het gebied Holzkuil zijn inmiddels geadopteerd. U kunt dus helaas geen bomen meer aankopen.

 • Sportakkoord Kerkrade getekend

  (28-09-2020)

  Begin 2020 hebben verenigingen, (commerciële) sportaanbieders en maatschappelijke organisaties hard gewerkt aan het Sportakkoord Kerkrade. Door de coronamaatregelen werd de eerdere geplande lancering helaas uitgesteld. Rekening houdend met de RIVM-richtlijnen is door betrokken verenigingen en organisaties op 23 september in ’t Westhoes het lokaal sportakkoord nu alsnog getekend.

 • Adoptie van Levensbomen een succes

  (26-09-2020)

  Het adopteren van de bomen is een enorm succes. De bomen in het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan zijn zo goed als uitverkocht.

 • Overleg situatie aansluiting N300 op de Gravenweg tussen Provincie Limburg en gemeente Kerkrade

  (25-09-2020)

  In het bestuurlijk overleg van 22 september jl. is de situatie betreffende de Gravenweg besproken tussen Provincie Limburg en gemeente Kerkrade. Naar aanleiding van dit overleg kwam onderstaande informatie tot stand, inclusief gemaakte afspraken.

 • Let op: maak uw afspraak met de gemeente niet via een betaalde website

  (24-09-2020)

  U kunt gratis een afspraak maken bij de gemeente Kerkrade door te bellen met telefoonnummer 14 045.

 • Kerkrade in cijfers 2019

  (24-09-2020)

  Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2019’ is verschenen. Dit naslagwerk brengt over een breed scala van onderwerpen recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen. In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau voor het merendeel de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2019 weergegeven.Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2019’ is verschenen. Dit naslagwerk brengt over een breed scala van onderwerpen recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen. In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau voor het merendeel de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2019 weergegeven.

 • Bomen Levensbomenbos binnenkort beschikbaar

  (23-09-2020)

  Inwoners van Kerkrade kunnen vanaf 25 september 9.30 uur een boom in het Levensbomenbos of Levensbomenlaan adopteren.

 • Week tegen Eenzaamheid

  (23-09-2020)

  Van 1 tot en met 8 oktober vindt de Week tegen eenzaamheid 2020 plaats. 
  Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Mensen voelen het gemis van verbondenheid met anderen. Eenzaamheid is van alle leeftijden, niet enkel ouderen ervaren eenzaamheid.

 • Raadsvergadering

  (23-09-2020)

  Op woensdag 30 september 2020 vindt 19.00 uur de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats.

 • Waardering voor mantelzorgers van Kerkraadse burgers

  (22-09-2020)

  De gemeente Kerkrade heeft veel waardering voor het waardevolle en vaak intensieve werk dat mantelzorgers verrichten voor hun naasten.

 • World Clean up Day in Eurode

  (21-09-2020)

  Gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath en Stichting Eurode 2000+ organiseerden gezamenlijk een grensoverschrijdende actie om zwerfvuil op te ruimen in diverse gebieden in Kerkrade en Herzogenrath.

 • GGD Gezondheidsmeter 2020

  (21-09-2020)

  Bijna 142.000 inwoners van Limburg ontvangen in september een uitnodiging van de GGD om mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. Dit onderzoek wordt gedaan omdat de Limburgse gemeenten graag willen weten hoe het met hun inwoners gaat.

 • Partnership Fontys Sporthogeschool

  (15-09-2020)

  Partnership Fontys Sporthogeschool levert bijdrage aan regionale samenwerking op het gebied van sport-, beweeg-, en gezondheidsinterventies

  Een strategisch partnership om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid. Dat is waar Fontys Sporthogeschool, Heton, Gemeente Kerkrade, Gemeente Voerendaal, Gemeente Heerlen en Alcander samen mee aan de slag gaan.

 • Bouwt u mee aan de nieuwe duurzame buurt in Bleijerheide? Kom dan wonen in SUPERLOCAL!

  (15-09-2020)

  In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een waterkringloop die regenwater opvangt en zuivert. SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat.

 • Werkzaamhedenbericht Atriumterrein / Center Court

  (14-09-2020)

  Informatie over de stand van zaken Atriumterrein / Center Court. Let op: alle planningen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

 • Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Rabuda

  (14-09-2020)

  Mevrouw N.H. J. (Natascha) Rabuda heeft op vrijdag 11 september uit handen van mevrouw Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Showkoor Nouveau Visage ontvangen

 • Gezocht: Leden Adviescommissie Center Court

  (10-09-2020)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een adviescommissie in te stellen die vanuit algemeen belang gevraagd en ongevraagd gaat adviseren rondom het gezondheids- en vitaliteitsprogramma van CCK. Ook aspecten rondom de bouw komen aan bod.

 • Help mee om ongehinderd door Kerkrade te gaan

  (10-09-2020)

  Ruim één vijfde deel van de inwoners van Kerkrade heeft één of meer beperkingen met horen, zien of mobiliteit. Daarom willen we de toegankelijkheid binnen Kerkrade meer onder de aandacht brengen.

 • World Clean up Day in Eurode

  (07-09-2020)

  Op 19 september organiseert Stichting Eurode 2000+ in samenwerking met de gemeente Kerkrade en Stadt Herzogenrath een grensoverschrijdende actie om zwerfvuil op te ruimen.

 • Intensivering aanpak ondermijning en overlast in Bleijerheide-Nulland

  (07-09-2020)

  Op 1 september zijn de gemeente Kerkrade, de politie en het OM samen gestart met een intensievere aanpak van ondermijning en overlast in Bleijerheide-Nulland.

 • Vereniging Eigen Huis: “Kerkrade toch niet hoogste stijger bouwleges”

  (04-09-2020)

  De Vereniging Eigen Huis heeft een bericht verspreid over de hoogte van bouwleges in Nederland. In dit bericht wordt gesteld dat een bouwvergunning voor een woning met een bouwsom van 170.000 euro in Kerkrade 8.269 euro kost. Een berekening door de gemeente komt uit op een legesbedrag van 5.797 euro. 

 • Commissievergaderingen

  (03-09-2020)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen deze maand nog niet voor publiek toegankelijk zijn.

 • Monumentenmaand 2020 – Leermonumenten

  (01-09-2020)

  In september wordt jaarlijks de Monumentenmaand gehouden in Kerkrade en Aken. Met als doel het toegankelijk maken en behouden van bijzonder Nederlands cultureel erfgoed. Vanwege Corona vindt de Monumentenmaand dit jaar in afgeslankte vorm plaats. Er worden enkele lezingen en rondleidingen georganiseerd, waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Hiervoor dient u zich van te voren op te geven.

 • Parkstad gemeenten werken samen in project tegen illegale hennepteelt

  (31-08-2020)

  Vanaf 1 september sluiten alle Parkstad gemeenten aan bij het project HAP om de georganiseerde criminaliteit, en meer specifiek de illegale hennepteelt, te bestrijden.

 • Kerkrade krijgt kinderraad en kinderburgemeester

  (31-08-2020)

  Komend najaar zal er in de gemeente Kerkrade een kinderraad en kinderburgemeester worden geïnstalleerd. De gemeente Kerkrade werkt hierbij nauw samen met onderwijsstichting MOVARE. Beide hechten grote waarde aan het perspectief van kinderen en willen hen op deze manier laten participeren in de vorming van gemeentebeleid.
   

 • Werkzaamhedenbericht Atriumterrein / Center Court

  (24-08-2020)

  Informatie over de stand van zaken Atriumterrein / Center Court. Let op: alle planningen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

 • Levensbomenbos groeit verder

  (18-08-2020)

  Het Levensbomenbos Kerkrade krijgt een vervolg en groeit verder. De gemeente Kerkrade heeft namelijk het voornemen om eind dit jaar in het gebied Holzkuil een tweede Levensbomenbos en een Levensbomenlaan te realiseren. Het idee van een Levensbomenbos is eind 2017 op initiatief van de gemeenteraad ontstaan.

 • Grensovergang bij Grensstraat voor onbepaalde tijd gesloten

  (10-08-2020)

  In verband met werkzaamheden in het centrum van Herzogenrath heeft de gemeente Herzogenrath besloten om de grensovergang bij de Grensstraat tijdelijk te sluiten.

 • Geen najaarskermis

  (30-07-2020)

  De najaarskermis in Kerkrade die normaliter zou plaatsvinden van 18 september tot 23 september 2020

 • Start bouw nieuwbouwwoningen Gladiolenstraat Kerkrade-West

  (27-07-2020)

  In Kerkrade-West zijn gemeente Kerkrade, HEEMWonen en BAM gestart met de realisatie van 27 nieuwbouwwoningen.

 • Circulair woningconcept ontwikkeld binnen SUPERLOCAL-project

  (23-07-2020)

  Recent is de laatste fase van het circulaire bouwproject SUPERLOCAL van start gegaan.

 • Nutsvoorzieningen Franciscanerstraat en Bleijerheidestraat afgesloten

  (23-07-2020)

  In verband met een grondverzakking in de Franciscanerstraat en de Bleijerheidestraat zijn momenteel de nutsvoorzieningen  (gas, water, elektriciteit) afgesloten.

 • Hulp bij schulden

  (22-07-2020)

  Het hebben van schulden is een groeiend probleem voor veel mensen. Inmiddels heeft 1 op de 5 huishoudens in Nederland risicovolle schulden.

 • Verdiepingsonderzoek provincie Limburg: lichtste vorm van financieel toezicht voor gemeente Kerkrade

  (20-07-2020)

  De provincie onderzoekt één keer in de vier jaar de financiën van alle Limburgse gemeentes met een verdiepingsonderzoek (VDO). Op basis van de resultaten wordt beslist in welke mate de provincie gedurende de volgende vier jaar toezicht houdt op de financiële huishouding van een gemeente. Gemeente Kerkrade krijgt tot en met 2023 de lichtste vorm van toezicht.

 • Eenzaamheid…U staat er niet alleen voor

  (20-07-2020)

  Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop en je kunt aan de buitenkant niet zien, hoe iemand zich van binnen voelt.

 • Felicitaties voor 100-jarige mevrouw De Liège-Boss

  (17-07-2020)

  Op 11 maart 2020 is mevrouw De Liège-Boss 100 jaar geworden. Helaas heeft de familie haar verjaardag door de maatregelen rondom het coronavirus niet kunnen vieren zoals ze gehoopt hadden. 

 • Mevrouw Bastiaansen-Putz 100 jaar

  (17-07-2020)

  Nog een bijzondere verjaardag op Hoog Anstel! Op 14 juli is Mia Bastiaansen- Putz 100 jaar geworden.

  Burgemeester Dassen-Housen ging op bezoek om haar te feliciteren met deze bijzondere leeftijd.

 • Geslaagden VMBO Holz krijgen diploma persoonlijk overhandigd

  (16-07-2020)

  Vanwege de  coronamaatregelen konden de geslaagde leerlingen van het VMBO Holz dit jaar hun diploma helaas niet op de gebruikelijke wijze ontvangen. Toch werd het voor hen een bijzondere diploma-uitreiking  in een bijzonder jaar!

 • Bouw mee aan de geschiedenis van de gemeente Kerkrade!

  (16-07-2020)

  De meeste mensen zullen zich de periode rondom het coronavirus waarschijnlijk nog lang herinneren: alle maatregelen, de sluiting van horeca, scholen, musea en theaters, de stille straten en het thuiswerken en thuis les krijgen. Deze informatie is het bewaren waard en vormt straks een tastbare herinnering voor onszelf en latere generaties. 

 • Straatnamen voor bekende Kerkradenaren in gebied SUPERLOCAL Bleijerheide

  (14-07-2020)

  De bekende Kerkradenaren Wiel Coerver, Nico Ploum, Thijs Wöltgens en Paul Meijs krijgen een straat naar hen vernoemd.

 • Werkzaamhedenbericht Atriumterrein / Center Court juli

  (13-07-2020)

  LET OP! Asfaltering toegangsweg voormalig Atrium parkeerterrein 15-17 juli

  Parkeergarage Theaterpassage en parkeerterrein voorzijde Zuyderland niet toegankelijk.

  Alle planningen zijn onder voorbehoud. 

 • Nieuwbouw in Park West: 24 levensloopbestendige woningen

  (09-07-2020)

  In Park West in Kerkrade-West komen 24 (2 clusters van 12) levensloopbestendige nieuwbouwwoningen (sociale huur) tussen de Gladiolenstraat en de Kaalheidersteenweg. Voorheen stonden op deze locatie twee hoogbouwflats. Deze zijn in 2011 en 2013 gesloopt. In het eerste kwartaal van 2021 start Van Wijnen met de realisatie van de woningen. In het najaar 2021 moeten de woningen klaar zijn voor de verhuur. De planologische procedure is opgestart. Woningcorporatie HEEMwonen staat aan de lat voor de realisatie van de parkwoningen en investeert zo’n 4,3 miljoen euro (excl. Btw). 

 • Langer thuis in je eigen huis

  (08-07-2020)

  De gemeente Kerkrade start in samenwerking met Zuyd Hogeschool in september het proefproject “Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in Eygelshoven”.

 • Kerkrade en Landgraaf starten pilot elektronische onkruidbestrijding

  (07-07-2020)

  De komende periode starten de gemeente Kerkrade en de gemeente Landgraaf met een gezamenlijke pilot elektronische onkruidbestrijding.

 • Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling in Kerkrade groot succes

  (06-07-2020)

  Op 1 juli 2020 was het precies vier jaar geleden dat het startsein gegeven werd voor het oprichten van een team specialisten ten behoeve van arbeidsbemiddeling over de Duits-Nederlandse grens. Onlangs werd de 500e grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling gevierd.

 • Behoefte aan....

  (06-07-2020)

  Toen begin 2020 het coronavirus zich in Nederland aandiende, hadden weinig mensen gedacht dat de impact op ons dagelijks leven zó groot zou zijn.

 • Camperplaatsen bij Kasteel Erenstein in Kerkrade in trek!

  (02-07-2020)

  De camperplaatsen bij Kasteel Erenstein in Kerkrade worden goed bezocht.

 • Gemeente en Roda JC akkoord over betaling huur stadion

  (02-07-2020)

  Op woensdag 1 juli heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college over het gespreid betalen van de huur van het stadion door Roda JC Kerkrade. Door de geschiedenis van het dossier Roda was het een moeilijk besluit. Een aantal zaken gaf de doorslag:

  • De voorgestelde werkwijze kost de inwoner geen extra geld.
  • Het dreigende faillissement voor Roda en dus een leeg stadion is daarmee afgewend.
  • De gemeente heeft vertrouwen in een nieuwe aanpak bij de club. 
 • Zommersjpas i Kirchroa 2020

  (02-07-2020)

  Vanaf 20 juli gaat Zommersjpas i Kirchroa weer van start. Een zomer vol met activiteiten voor de kinderen in Kerkrade georganiseerd door Impuls in samenwerking met Kinderopvang Parkstad en Stichting Radar.

 • Oorzaak gat Brughofweg (Kasteel Erenstein) bekend

  (25-06-2020)

  In februari 2019 is aan de rand van de kasteeltuin Erenstein aan de Brughofweg een gat gevallen. De gemeente Kerkrade heeft hier onderzoek naar laten verrichten. Hieruit is gebleken dat de oorzaak gelegen is in voormalige mijnbouw die ter plaatse in de jaren 60 door de Domaniale Mijn op een diepte van zo’n 40 meter onder maaiveld heeft plaatsgevonden.

 • Beleefbus Kerkrade: inzetten binnen de mogelijkheden

  (25-06-2020)

  De Beleefbus Kerkrade gaat dit jaar het vijfde seizoen in. Anders dan gedacht, krijgt het jubileumjaar vanwege de coronamaatregelen een andere wending.

 • Gemeenteraadsvergadering in juli digitaal

  (24-06-2020)

  Op woensdag 1 juli vindt er, vanwege de coronacrisis,  weer een digitale raadsvergadering plaats.

 • Werkzaamhedenbericht Center Court / Centrumplan Kerkrade

  (24-06-2020)

  Alle planningen onder voorbehoud

 • Brug over de Worm tussen Kerkrade en Herzogenrath weer open na renovatie

  (23-06-2020)

  Sinds maandag 22 juni is de gerenoveerde brug over de Worm aan de Merksteinstraat weer volledig geopend voor verkeer.

 • Aanpak laaggeletterdheid: taal helpt bij het vinden van een baan

  (22-06-2020)

  Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de maatschappij. Helaas wonen in Kerkrade nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kunnen zich niet goed redden in een maatschappij waarin taal zo belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat we hier met zijn allen iets aan doen.

 • Nieuw convenant Via Belgica

  (22-06-2020)

  Op donderdag 18 juni is door de gemeenten Kerkrade, Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Maastricht, Riemst (BE) en de Provincie Limburg een nieuw driejarig Via Belgica convenant ondertekend.

 • Zorginnovatiebedrijf Qwiek kiest voor Kerkrade

  (16-06-2020)

  Sinds enige tijd is zorginnovatiebedrijf Qwiek gevestigd op het Kerkraadse bedrijventerrein Euregiopark.

 • Watertaps Kerkrade vanaf komend weekend weer open

  (12-06-2020)

  Het ’nieuwe normale’ leven begint weer langzaam vorm te krijgen. We mogen op gepaste afstand weer naar buiten. Een goed moment om de watertaps weer aan te sluiten!

 • Gemeente telefonisch niet bereikbaar

  (11-06-2020)

  Vanwege een landelijke storing van Vodafone is de gemeente tot nader bericht telefonisch niet bereikbaar.

 • Een jaar verder....

  (11-06-2020)

  11 juni is het alweer een jaar geleden dat ik als uw burgemeester werd geïnstalleerd.

 • Zomerschool Kerkrade 2020 binnenkort van start

  (10-06-2020)

  Goed nieuws, de Zomerschool Kerkrade 2020 gaat binnenkort van start.

 • Campus heet voortaan Flexiforum en Ratatouille kindercentrum is eerste nieuwe huurder

  (09-06-2020)

  De Campus in Kerkrade-West heet voortaan Flexiforum. Na een intensieve periode van aanpassing wordt het voormalige schoolgebouw aan de Spekhofstraat 15 weer volledig in gebruik genomen. De eerste nieuwe huurder is Kindercentrum Ratatouille. Afgelopen week werd het huurcontract getekend.

 • Aankondiging wegwerkzaamheden Hamstraat in juni

  (09-06-2020)

  In de tweede helft van juni voert de firma Kurvers Wegenbouw werkzaamheden uit op de Hamstraat, ter hoogte van de wijk Gracht. Tijdens deze werkzaamheden is de Hamstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Dhr. Govers 100 jaar!

  (08-06-2020)

  Op 26 mei 2020 is de heer Govers 100 jaar geworden. Burgemeester Dassen-Housen en Wil Aendekerk van HeemWonen bezochten de heer  Govers, zijn vrouw en familie om hen te feliciteren met deze bijzondere verjaardag.
  Speciaal voor deze gelegenheid bracht Wil Aengekerk hem een serenade met de kwetsjbuul.
   

 • Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

  (08-06-2020)

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

 • Vacature personeelsadviseur (36 uur)

  (08-06-2020)

  Wij zijn op zoek naar een ervaren personeelsadviseur (36 uur per week).

 • Werkzaamhedenbericht CenterCourt / Centrumplan Kerkrade

  (05-06-2020)

  Alle planningen onder voorbehoud

  Vragen of meer informatie?

  Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

 • Commissievergaderingen ook in juni digitaal

  (05-06-2020)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen deze maand opnieuw digitaal plaatsvinden in plaats van in het Raadhuis.

 • Nieuwe toeristische folder ‘Eropuit in Kerkrade’

  (04-06-2020)

  De gemeente Kerkrade heeft een nieuwe toeristische folder: ‘Eropuit in Kerkrade’. Deze gratis folder staat boordevol tips voor een leuk dagje uit.

 • Erensteinerveld is klaar voor de Toekomst

  (29-05-2020)

  De buurt Erensteinerveld in Kerkrade-Oost is klaar voor de toekomst. De afgelopen drie jaar is heel hard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn: een gebied waar nieuwe woningen en groen, wegen etc. één geheel vormen en met voorzieningen die toekomstbestendig zijn.

 • Credohuis Parkstad vestigt zich in Kerkrade

  (28-05-2020)

  In het najaar van 2020 zal een Credohuis gevestigd worden in Kerkrade. Dit is een opvanghuis voor zwerfjongeren. De komst van een Credohuis naar Parkstad is het resultaat van de samenwerking tussen Credo, de provincie Limburg en de gemeenten Kerkrade en Heerlen. Credo is nu bezig om te bekijken welke locatie geschikt is. Woningcorporatie HEEMwonen werkt hiervoor mee aan een haalbaarheidsonderzoek.

 • Werkzaamhedenbericht Center Court / Centrumplan Kerkrade

  (28-05-2020)

  Alle planningen onder voorbehoud

  Vragen of meer informatie?

  Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met

  Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

 • Samen werken aan een schone stad

  (28-05-2020)

  Sinds het begin van de Coronacrisis is ook het gebruik van de openbare ruimte veranderd. Zo blijkt in het hele land dat het achterlaten van afval op straat en in de natuur is toegenomen. Ook in Kerkrade is dat het geval, zowel in de natuur alsook rond de afvalbakken in de openbare ruimte. De afvalbakken worden dikwijls binnen enkele uren na lediging weer geheel gevuld met huisvuil. Het gevolg is dat het afval waarvoor deze bakken bedoeld zijn, in de directe omgeving terecht komt.  Deze vervuiling leidt bij veel inwoners en bezoekers tot grote ergernis.

 • Gemeente gesloten op 2e Pinksterdag

  (28-05-2020)

  Op maandag 1 juni zijn alle gemeentelijke kantoren gesloten vanwege 2e Pinksterdag.

  Ook de burgerlijke stand is op deze dag gesloten voor aangifte van overlijden en geboorte.

 • Beleef Kerkrade presenteert nieuwe website!

  (27-05-2020)

  De website van Beleef Kerkrade is geheel vernieuwd.

 • GGD onderzoekt corona-besmettingen op basisschool in Eygelshoven

  (21-05-2020)

  Vier personeelsleden van basisschool De Veldhof in Eygelshoven zijn in korte tijd besmet met Covid-19. Dat blijkt uit het bron- en contactonderzoek dat de GGD Zuid Limburg na de eerste patiënt heeft uitgevoerd. De GGD is gestart met aanvullend onderzoek.

  Burgemeester Petra Dassen-Housen: “Dit is een vervelende situatie voor alle betrokkenen. We kunnen ons voorstellen dat kinderen en ouders veel vragen en onzekerheden hebben. Daarvoor kunnen ze gelukkig terecht bij de GGD. Ook Onderwijsstichting MOVARE is zeer nauw betrokken. We wensen de leerkrachten een spoedig herstel toe en vragen iedereen om alert te blijven. Met vragen kunnen inwoners terecht bij GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 – 880 5005. Zie ook de website van de GGD.

 • Vergadering Gemeenteraad

  (20-05-2020)

  Op woensdag 27 mei 2020 vindt om 19.00 uur de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats.

 • Inschrijven ‘adverteren op verkeersrotondes in Kerkrade’ kan tot 2 juni 2020

  (20-05-2020)

  Zoals eerder bekend gemaakt  geeft de gemeente Kerkrade bedrijven de mogelijkheid om te adverteren op verkeersrotondes.
  Wilt u voor uw bedrijf op één of meerdere plekken adverteren, dan kunt u deelnemen aan een veiling die eenmaal per jaar door de gemeente wordt georganiseerd.

 • Kleinere weekmarkt Eygelshoven, alleen levensmiddelen

  (13-05-2020)

  Vanaf zaterdag 16 mei is het weer mogelijk levensmiddelen te kopen op de weekmarkt in Eygelshoven. Het is een aangepaste markt. Er zijn minder kramen aanwezig dan normaal zodat er meer ruimte voor bezoekers is. Met de marktkooplui zijn strikte maatregelen afgesproken die een veilige markt mogelijk maken. Bezoekers moeten de 1,5m afstand maatregel respecteren. De gemeente is met toezicht aanwezig.

 • Gemeente gesloten tijdens Hemelvaart

  (13-05-2020)

  Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn alle gemeentelijke kantoren gesloten vanwege Hemelvaart.
  De burgerlijke stand is op zaterdag 23 mei enkel geopend tussen 09.00 -10.00 uur voor aangifte van overlijden en geboorte.

 • Burgemeester aan het woord

  (12-05-2020)

  Leef lu va Kirchroa,

  De uitbraak van het Coronavirus in Nederland heeft onze maatschappij al wekenlang in zijn greep. We hebben afstand moeten doen van het leven dat we zo gewend zijn. Voor ons allemaal een tijd die we liefst zo snel mogelijk achter ons willen laten. Sinds 11 mei gaan we gelukkig weer met stapjes vooruit. Een nieuwe fase breekt aan. Langzaam kunnen we weer wat dingen oppakken en doen. Zo kunnen we naar de kapper, kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en mogen terrassen vanaf 1 juni open. Maar we moeten voorzichtig blijven en ons houden aan de regels die er gelden. Dat blijft ontzettend belangrijk.

 • Terugkijken ceremonie Dodenherdenking 2020

  (11-05-2020)

  De kleine ceremonie ter gelegenheid van Dodenherdenking 2020 werd dit jaar live uitgezonden via internet.

 • Vragen rondom versoepeling maatregelen Corona

  (08-05-2020)

  Op woensdag 6 mei heeft de regering het stappenplan gepresenteerd voor de komende maanden als het gaat om het versoepelen van de maatregelen rondom Corona. Stap voor stap krijgen we meer ruimte. 

 • Commissievergaderingen in mei digitaal

  (07-05-2020)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt. Vanwege de Coronacrisis zullen deze vergaderingen niet fysiek plaatsvinden, maar digitaal.
  De commissieleden zullen een videovergadering houden. Inwoners kunnen de vergaderingen via de normale stream volgen, via de gemeentelijke website. 
   

 • Adverteren op rotondes in Kerkrade?

  (06-05-2020)

  De gemeente Kerkrade geeft bedrijven de mogelijkheid om te adverteren op verkeersrotondes. Er zijn 16 rotondes in Kerkrade aangewezen waarop een reclamebord kan worden geplaatst. In totaal gaat het om 50 locaties, zie het gehele overzicht hieronder.

 • Werkzaamhedenbericht Centercourt/Centrumplan Kerkrade

  (06-05-2020)

  (alle planningen onder voorbehoud)

  Vragen of meer informatie? Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.           

 • Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Coronatijd

  (01-05-2020)

  In verband met het Coronavirus zijn de activiteiten voor 4 en 5 mei aangepast. Er is een kleine ceremonie waarbij het vredes/herdenkingsvuur wordt ontstoken bij de Vredeskapel. Er zal een gedachte worden uitgesproken door burgemeester Dassen-Housen. 

 • Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Kerkrade? Een aantrekkelijk aanbod!

  (29-04-2020)

  Bijna 1000 huishoudens met een eigen woning in Kerkrade hebben de afgelopen twee jaar  zonnepanelen aangeschaft via de gemeente Kerkrade. Een groot succes! Maar het project nadert zijn einde. Van de bijna 8 miljoen euro budget die de gemeente Kerkrade ter beschikking heeft gesteld, is nog minder dan 1 miljoen euro beschikbaar.

 • Kerncijfers 2019

  (29-04-2020)

  In de folder Kerncijfers 2019 worden de recente ontwikkelingen op het terrein van bevolking, woonruimte, economie, onderwijs en sociale zekerheid in gemeente Kerkrade beschreven. De vermelde cijfers over het jaar 2019, dan wel naar de stand op 31 december 2019, zijn veelal voorlopig vastgesteld.

 • Gemeente gesloten Koningsdag en Bevrijdingsdag

  (28-04-2020)

  Alle gemeentelijke kantoren zijn op maandag 27 april, op maandag 4 mei en op dinsdag 5 mei gesloten.

 • Lintjesregen Kerkrade 2020

  (24-04-2020)

  Ter gelegenheid van Koningsdag worden in Kerkrade zeven inwoners gedecoreerd. 

 • Beweegbare zakpalen in Kerkrade-centrum voor veiligheid voetgangers

  (21-04-2020)

  Vanaf vrijdag 1 mei zullen beweegbare zakpalen (zogenaamde bollards) in het centrum van Kerkrade in werking worden gesteld. Dit betekent dat op bepaalde tijden het gemotoriseerd verkeer (auto’s, motoren, vrachtauto’s etc.) geen toegang heeft.

 • Koningsdag 2020 wordt Woningsdag

  (21-04-2020)

  Dit jaar vieren we de verjaardag van onze koning anders dan anders. We blijven allemaal zoveel mogelijk thuis en houden ons aan de maatregelen vanwege het Coronavirus.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  (20-04-2020)

  Om overlast van de eikenprocessierups te voorkomen zullen ook dit jaar de (inlandse) eiken in het verstedelijkte gebied van Kerkrade bespoten worden met een biologisch middel tegen de rups.

 • Nieuw team Wijkontwikkeling gemeente Kerkrade

  (16-04-2020)

  Sinds februari is een nieuw team Wijkontwikkeling actief binnen de gemeente Kerkrade! 
  Het team bestaat uit Sjaak Peeters, Nicole Dorscheidt en Mary Cox. De wijkmanagers zijn natuurlijk veel te vinden in de wijk en houden zich vooral bezig met leefbaarheid in alle buurten van Kerkrade. 
   

 • WoonWijzerWinkel, hét energieloket voor iedereen in de regio

  (15-04-2020)

  Iedereen die op zoek is naar mogelijkheden om te besparen op de energierekening en een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van zijn of haar woning, kan binnenkort in Parkstad terecht in de WoonWijzerWinkel. Vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid in en aan de woning komen in deze winkel samen; de WoonWijzerWinkel is hét energieloket van de Parkstad-gemeenten.

 • Kerkrade leent € 4,5 miljoen voor verduurzaming woningen

  (15-04-2020)

  In de periode 2013-2019 hebben inwoners van Kerkrade voor ruim € 4,5 miljoen geleend voor het verduurzamen van hun woning door gebruik te maken van de Provinciale Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Door deze regeling kunnen leningen worden verstrekt aan particuliere woningeigenaren en huurders, om hen te stimuleren maatregelen te treffen om hun woning te verduurzamen en/of levensloopbestendig te maken. Denk hierbij onder andere aan zonnepanelen, zonneboilers, LED verlichting, warmtepompen en woningisolatie.

 • Jubileumeditie White Thursday wordt verplaatst

  (07-04-2020)

  Door de maatregelen rondom het coronavirus gaat uiteraard ook het dance event White Thursday op Witte Donderdag 9 april 2020 helaas niet door.

 • Vlaggen tijdens Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

  (06-04-2020)

  In verband met het Coronavirus heeft de Oranjevereniging Kerkrade besloten om al haar activiteiten tijdens de maanden april en mei af te gelasten. Omdat de activiteiten niet door kunnen gaan roept de Oranjevereniging de inwoners van Kerkrade op om tijdens Koningsdag, op 4 mei en op 5 mei 2020 uitbundig te vlaggen. Dit als teken van saamhorigheid.

 • Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Kerkrade? Een aantrekkelijk aanbod!

  (03-04-2020)

  Bijna 1000 huishoudens met een eigen woning in Kerkrade hebben de afgelopen twee jaar  zonnepanelen aangeschaft via de gemeente Kerkrade.

 • Onderhoud openbare ruimte gemeente Kerkrade aangepast door Coronavirus

  (31-03-2020)

  De gemeente Kerkrade volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Dit heeft tot gevolg dat de dienstverlening van de gemeente is aangepast.

 • Gemeente Kerkrade dooft lichten tijdens Earth Hour op 28 maart 2020

  (26-03-2020)

  Op zaterdag 28 maart, tijdens Earth Hour 2020, gaat overal ter wereld van 20.30 tot 21.30 uur het licht uit. Miljoenen mensen, gemeenten en bedrijven in meer dan 187 landen over de hele wereld doen jaarlijks mee aan deze internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds. Dit wereldwijde signaal is belangrijk om het probleem en de oplossing van klimaatverandering wereldwijd op de kaart te zetten en samen de handen ineen te slaan voor de kwetsbare natuur op aarde. Ook de gemeente Kerkrade steunt deze campagne. Daarom zal op 28 maart tussen 20:30 en 21:30 duur de gevelverlichting van het Raadhuis en de dakverlichting van het Stadskantoor uit staan.

  #earthhour #connect2earth #voicefortheplanet

 • Afspraak maken met de gemeente momenteel alleen telefonisch

  (25-03-2020)

  Het maken van een afspraak bij de gemeente kan voorlopig alleen telefonisch, niet digitaal.

 • Jubilarissen muziekverenigingen

  (16-03-2020)

  Op vrijdag 6 maart 2020 vond voor de 11de keer de gezamenlijke jubilarissenviering plaats van de muziekverenigingen Kerkrade.

 • Houten voetgangersbruggen Anstelvallei weer toegankelijk

  (13-03-2020)

  De twee houten voetgangersbruggen ten zuiden van de Cranenweyer in de Anstelvallei zijn sinds vandaag weer geopend voor publiek.

 • Wiep es effe normaal!

  (09-03-2020)

  Op 5 maart vond het project ‘Wiep es effe normaal’ plaats op het voortgezet onderwijs BPCL Holz. ‘Wiep’ is straattaal voor seks. Het project, gegeven door Jongerenwerkers van Impuls, is voor de tweedejaars leerlingen.

 • Felicitaties voor 105-jarige mevrouw Trienekens

  (06-03-2020)

  Op maandag 2 maart 2020 vierde mevrouw Maria Trienekens haar 105e verjaardag. Burgemeester Petra Dassen bezocht haar om persoonlijk de felicitaties over te brengen op deze wel heel bijzondere dag.

 • Aanpak dode en verzwakte bomen in bos Marialaan-Korversberg

  (05-03-2020)

  In het bos langs de Marialaan – Korversberg staan veel oude bomen. Door de warme droge zomers van de afgelopen jaren en de stormen van afgelopen februari zijn veel van deze bomen omgewaaid of verzwakt. Vanwege de veiligheid worden de verzwakte bomen voor zondag 15 maart gekapt.

  Door de stormen in februari zijn veel zwakke bomen al omgewaaid. Andere bomen hebben zoveel schade opgelopen dat ze alsnog kunnen omvallen of takken kunnen verliezen. Ook is er tijdens een boomveiligheidscontrole gebleken dat er nog steeds dode en zwakke bomen staan die kunnen omwaaien.

  Veiligheid
  Omdat er veel gewandeld wordt in het bos kan dit onveilige situaties opleveren. Ook zouden omvallende bomen schade kunnen aanrichten op de aangrenzende percelen.
  Daarom worden de dode en verzwakte bomen langs de paden en langs de bosrand door de gemeente gekapt. De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

  Bescherming van de natuur
  Het verwijderen van de dode en verzwakte bomen gebeurt voor zondag 15 maart in verband met het aanstaande broedseizoen. Voor het weghalen van de dode en zwakke bomen wordt gekeken of er roofvogelnesten, spechten(nest)bomen, mierennesten, holen en zeldzame bloemen en planten aanwezig zijn. Er wordt dan voor gezorgd dat deze niet beschadigd worden.

  Nieuwe begroeiing
  Doordat bomen worden weggehaald, ontstaan op verschillende plekken open ruimtes in het bos. Op deze plekken worden in het najaar van 2020 nieuwe bomen geplant. Deze nieuwe bomen kunnen beter tegen een warmer en droger klimaat.

  Contactinformatie
  Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Kerkrade, de heer S. Leclair via 14 045. Voor informatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland, de heer J.C.J. Truijen via e-mail: j.truijen@bosgroepzuid.nl

 • Sanering gasleidingen in de Leyendecker, Oude Schachtstraat, Veldkuilstraat

  (04-03-2020)

  In de periode begin maart tot medio mei gaat Enexis Netbeheer de gasleidingen vervangen aan de Leyendecker, Oude Schachtstraat en Veldkuilstraat in Kerkrade. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen.

 • Heropening Pearle Opticiens in Orlandopassage Kerkrade

  (03-03-2020)

  Op 29 februari was het feest bij Pearle Opticiens Kerkrade. Wethouder Jo Schlangen heropende de winkel, die onlangs een complete make-over kreeg.

 • Ook 10e editie White Thursday op Markt in Kerkrade!

  (03-03-2020)

  De inmiddels traditionele White Thursday Party viert in 2020 haar 10-jarig bestaan. De jubileumeditie vindt op Witte Donderdag 9 april 2020 in de vorm van The Sugar Club Edition plaats. Op initiatief van wethouder Tim Weijers (Evenementen & Stadsmarketing) werd onlangs op Facebook een poll over de locatievoorkeur voor dit jongerenevenement gepost. De Markt kreeg daarbij met 55% van de stemmen de voorkeur boven het Stadspark. 
   

 • Help mee aan de veiligheid in uw wijk

  (28-02-2020)

  Wilt u ook meehelpen om de veiligheid in uw buurt te vergroten? Download dan de gratis app van Burgernet.

 • Internationaal bedrijf AFTC kiest voor Rodaboulevard Kerkrade

  (26-02-2020)

  Wethouder Dion Schneider (Economische Zaken) verwelkomde onlangs alweer een nieuw bedrijf op de Rodaboulevard Kerkrade: het hoofdkantoor van AFTC, gevestigd aan de Wiebachstraat. AFTC is gespecialiseerd in dubbelzijdige acrylaat tapes.

 • Optochten Eygelshoven en Kerkrade-West verplaatst naar dinsdag

  (22-02-2020)

  Vanwege de weersomstandigheden die op zondag 23 februari worden verwacht, hebben de carnavalsverenigingen van Kerkrade-West en Eygelshoven samen met de gemeente besloten om de optochten te verplaatsen naar de dinsdag.

  De optocht van Eygelshoven zal dinsdag om 14.11 starten.In West beginnen ze om 12.11 uur. 

 • Vertraging innen eigen bijdrage Wmo

  (21-02-2020)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

 • Aanpak laaggeletterdheid: waarom goed kunnen lezen en schrijven zo belangrijk is

  (21-02-2020)

  Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de maatschappij. Helaas wonen in Kerkrade nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kunnen zich niet goed redden in een maatschappij waarin taal zo belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat we hier met zijn allen iets aan doen.

 • ‘D`r Jroeëse Tsóg’ live op L1

  (19-02-2020)

  Op maandag 24 februari 2020 zal L1 TV wederom live verslag doen van ‘D`r Jroeëse Tsóg’. Vanaf 13 uur wordt vanaf de Markt de grote optocht van Kerkrade in beeld gebracht.

 • Bereikbaarheid Medisch Centrum Wijngracht

  (19-02-2020)

  De gemeente Kerkrade heeft signalen ontvangen over de bereikbaarheid de huisartsen in Medisch Centrum Wijngracht en de parkeermogelijkheden.

 • Heeft u nog loden waterleidingen in huis? Laat deze dan vervangen!

  (17-02-2020)

  Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dit verboden omdat lood ongezond is voor jonge kinderen. Heeft u nog loden waterleidingen in huis? Laat deze dan vervangen!

 • Heropening Brasserie Martinique in Kerkrade-Centrum

  (13-02-2020)

  Onlangs feliciteerde Huub Wiermans (Wethouder Centrumontwikkelingen en Centrummanagement) ondernemerskoppel Michael Wirthgen en Suzan Ghijsen met de heropening van Brasserie Martinique in Kerkrade-Centrum. Begin januari namen zij de brasserie over.

 • BsGW verstuurt belastingaanslagen in tweede helft van februari

  (12-02-2020)

  In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelasting.

  Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg. U betaalt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

 • Eurocommissaris Dubravka Šuica bezoekt Kerkrade

  (11-02-2020)

  Op vrijdag 7 februari was de uit Kroatië afkomstige Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie, in Kerkrade.

 • Vasteloavendsposter nieuwe stijl

  (11-02-2020)

  Afgelopen vrijdag (7 februari) werd de Kerkraadse Vasteloavendsposter nieuwe stijl gepresenteerd, gemaakt door Ambro Dritty.

 • Wegwijzer 2020

  (10-02-2020)

  De nieuwe gemeentegids, de Wegwijzer 2020, is verschenen. Ditmaal in een handig A5 formaat. De huis-aan-huis verspreiding heeft de afgelopen twee weken plaatsgevonden.

 • Wat te doen bij stormschade?

  (09-02-2020)

  Vandaag bereikt de storm Ciara ons land.

 • Uitnodiging vervolgbijeenkomst Sportakkoord Kerkrade op maandag 17 februari

  (07-02-2020)

  Alle sportverenigingen, aanbieders van sport en bewegen en maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd om op maandag 17 februari mee te denken over de toekomst van sport en bewegen in Kerkrade!

 • Ontvanger Martin Buber Plaquette 2020

  (07-02-2020)

  Dit jaar zal de Martin Buber Plaquette op 27 november uitgereikt worden aan Auma Obama. Zij ontvangt de waardering vanwege haar inzet voor kinderen met wie het niet goed gaat, niet gezien worden of voor wie het lot niet gunstig gestemd was. Via haar stichting ‘Sauti Kuu Foundation’ geeft zij kinderen in Afrika de kans om hun eigen lot te bepalen.

 • SUPERLOCAL krijgt bezoek uit Brussel

  (07-02-2020)

  Op donderdag 6 februari vond in de week van de circulaire economie in het kader van het project SUPERLOCAL in Bleijerheide, een congres plaats over hoe we komen tot grootschalig gebruik van circulaire oplossingen in de bebouwde omgeving in Parkstad. Dit evenement werd voor de derde keer georganiseerd door Zuyd Hogeschool, één van de partners van SUPERLOCAL.

 • Jumper kiest voor Rodaboulevard Kerkrade

  (04-02-2020)

  Onlangs feliciteerde wethouder Dion Schneider (Economische Zaken) dierenspeciaalzaak Jumper Kerkrade met haar komst naar de Rodaboulevard Kerkrade. Jumper opende op 22 januari jl. haar deuren aan de Roda JC Ring en is met ruim 70 winkels door heel Nederland een grote speler op het gebied van diervoeding en dierbenodigdheden.

 • Ontmoeten Rolduckerveld

  (03-02-2020)

  Op zaterdag 1 februari waren inwoners van Rolduckerveld uitgenodigd voor een ontmoetingsmarkt in het Sjevemethoes.

 • Tarieven afvalstoffenheffing 2020 gemeente Kerkrade

  (03-02-2020)

  Stijging tarieven afvalstoffenheffing 2020 gemeente Kerkrade

 • Holocaust monument Levenslicht in Kerkrade

  (29-01-2020)

  Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

 • Parkstad gemeenten investeren in samenwerking

  (28-01-2020)

  Zes gemeenten binnen Parkstad Limburg - Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal- gaan hun samenwerking op een aantal terreinen versterken. Dit zijn de terreinen duurzaamheid en energietransitie, grensoverschrijdende samenwerking met de omliggende Duitse regio’s, en de sociaal-economische samenwerking. De gemeente Beekdaelen, die pas geleden heeft gekozen om bij Parkstad te blijven, wordt ook betrokken.

 • ‘Poort naar de Anstelvallei’ geplaatst in Kerkrade

  (28-01-2020)

  Afgelopen week is de zogenaamde ‘Poort naar de Anstelvallei’ onthuld door wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte, Toerisme en Marketing) en de heer Patrick Kloet (Stichting het Limburgs Landschap). “Middels plaatsing van deze symbolische poort willen we de toegang vanuit de wijk Chèvremont naar de Anstelvallei markeren. De poort, die geheel in Beleef Kerkrade stijl is vormgegeven, nodigt inwoners en bezoekers uit voor een wandeling door het Kaffebergsbos richting bijvoorbeeld Brasserie Nieuw-Ehrenstein, de eeuwenoude hoeve die onlangs in samenwerking met Stichting Limburgs Landschap in oude glorie is hersteld,” aldus wethouder Weijers.

 • Stijging Kerkraadse werkgelegenheid houdt aan

  (28-01-2020)

  De werkgelegenheid in Kerkrade zit nog altijd in de lift. ‘Sinds 2017 vertoont de werkgelegenheid, na een jarenlange daling, weer een gestage groei. 

 • Vijfhonderdste huisbezoek van ouderenadviseurs Impuls

  (27-01-2020)

  Vrijdag 17 januari vond het 500e huisbezoek plaats van de ouderenadviseurs van Impuls. Ter gelegenheid hiervan heeft wethouder Leo Jongen (Ouderenbeleid) een bloemetje overhandigd aan het echtpaar Jakobs uit Haanrade.

 • Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte?

  (24-01-2020)

  U kunt terecht bij vrijwilligers via Impuls.

 • Gemeente Kerkrade neemt deel aan beweging Eén tegen eenzaamheid

  (23-01-2020)

  Wethouder Jongen was op 15 januari jl. deelnemer aan de Meet-up Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid in de Ridderzaal in Den Haag. De meet-up is onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS, waarbij Gemeente Kerkrade aangesloten is. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

 • Holocaust monument Levenslicht in Kerkrade

  (22-01-2020)

  Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

 • PMD-zakken nu ook in de Kerkraadse supermarkten op te halen

  (21-01-2020)

  Tot nu toe konden in Kerkrade extra rollen met PMD-zakken voor de inzameling van Plastic, Metaal en Drankkartons alleen in het Stadskantoor, de Kringloopwinkel en het Milieupark afgehaald worden. Sinds 1 januari 2020 kunt u PMD-zakken ook in de Kerkraadse supermarkten ophalen.

 • Meerjarige aanpak om de leefbaarheid en woonkwaliteit in de regio Parkstad te verbeteren

  (21-01-2020)

  Namens de zeven Parkstadgemeenten tekenden Stadsregio Parkstad Limburg, negen woningcorporaties en het regionaal overleg huurdersorganisaties (ROH) Parkstad afgelopen vrijdag 17 januari 2020 de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019 – 2024. Hiermee slaan deze  partijen de handen ineen om te werken aan de verbetering van de leefbaarheid en de woonkwaliteit van wijken in de regio.

 • Geslaagde samenwerking tussen gemeente Kerkrade en de Buitenhof

  (20-01-2020)

  Achilles-Top organiseert elk jaar de Abdijcross in Kerkrade-Rolduc. De gemeente Kerkrade maakt hiervoor het parcours wedstrijdklaar en er wordt zo’n 30 m³ zand aangebracht. De gemeente Kerkrade huurt geen aannemer in om het zand te verspreiden, maar werkt in plaats hiervan samen met de Buitenhof, een school voor speciaal onderwijs.

 • In Kerkrade pakken we laaggeletterdheid samen aan!

  (17-01-2020)

  In Kerkrade is één op de zes inwoners in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar laaggeletterd. Dat heeft grote gevolgen voor hun persoonlijke leven. Maar wat betekent laaggeletterdheid precies? En waarom is het zo ontzettend belangrijk dat we dit samen aanpakken?

 • Start pilot muziekproject op basisschool De Veldhof in Eygelshoven

  (16-01-2020)

  Op 6 januari 2020 vond op de basisschool De Veldhof in Eygelshoven de start van de pilot “Meer harmonie in de samenleving” plaats.

 • Wijzigingen in parkeerbeleid Kerkrade

  (13-01-2020)

  In het centrum van Kerkrade gelden vanaf 1 januari 2020 de volgende wijzigingen op het gebied van parkeren.

 • 60 jarig bestuurslid Sportstichting Kerkrade

  (10-01-2020)

  Onlangs heeft de heer Math Ploum een bijzondere erkenning ontvangen vanwege zijn inspanningen voor alle sport in Kerkrade en zijn 60-jarig lidmaatschap van de Sportstichting Kerkrade. Hij is benoemd tot erebestuurslid van de Sportstichting Kerkrade. Wethouder Jo Schlangen (Sport) mocht mede namens de Sportstichting  een oorkonde uitreiken aan de heer Ploum.

 • Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast? Kijk op wachtnietopwater.nl!

  (09-01-2020)

  Bij extreem weer kan wateroverlast tot problemen leiden, maar hoe verminder je de kans daarop?

 • Nieuwjaarsspeech burgemeester Petra Dassen

  (07-01-2020)

  Welkom in 2020, het jaar van de broccoli, de mandarijnen, appels en spruitjes. Nee geen spruitjeslucht, dat nadrukkelijk niet. Maar een nieuwe energie die drijft op gezondheid en vitaliteit. Een soort Vitamine Kirchroa zullen we maar zeggen.

 • Rotonde Heerlenersteenweg-Spekhofstraat-Winckelen

  (06-01-2020)

  Eind 2019 is het kruispunt ter hoogte van de Heerlenersteenweg-Spekhofstraat-Winckelen omgevormd tot rotonde.

 • Winktersjpas in de Rodahal weer druk bezocht

  (02-01-2020)

  Het jaarlijks terugkerend evenement Winktersjpas in Kerkrade was weer een succes.

 • Vet, recycle het!

  (30-12-2019)

  Frietjes en oliebollen bakken of gourmetten? Lever het gebruikte vet apart in! Spoel gebruikt (frituur)vet niet door de gootsteen of het toilet, maar breng het naar een inzamelpunt en recycle het! Want al dit vet zorgt voor serieuze problemen in het riool. 

 • Vet, recycle het!

  (23-12-2019)

  Tijdens de feestdagen worden er vaak volop lekkere hapjes gebakken. Maar wat doe je daarna met het gebruikte (frituur)vet?
  Vet dat door het riool gespoeld wordt, zorgt voor veel problemen zoals verstoppingen. De reparatiekosten betalen de gebruikers van het riool via de belasting.

 • Vuurwerkoverlast

  (20-12-2019)

  Het einde van het jaar is bijna in zicht en 2020 staat voor de deur. We hopen dat u allemaal terug kijkt op een goed jaar en een mooie afsluiting tegemoet gaat.
  Net als elk jaar zal de aanstaande jaarwisseling gepaard gaan met het nodige vuurwerk.

 • HEEMwonen en Bouwbedrijven Jongen ondertekenen overeenkomst realisatie 114 appartementen in SUPERLOCAL projectgebied

  (19-12-2019)

  HEEMwonen en Bouwbedrijven Jongen ondertekenden gisteren de overeenkomst voor de bouw van 114 woningen in de flat aan de Voorterstraat, die in het SUPERLOCAL projectgebied ligt.

 • Zonnepanelen kopen via de gemeente Kerkrade? Nu kan het nog!

  (19-12-2019)

  Bijna 1000 huishoudens met een eigen woning in Kerkrade hebben de afgelopen twee jaar  zonnepanelen aangeschaft via de gemeente Kerkrade. Een groot succes! Maar het project nadert zijn einde. Van de bijna 8 miljoen euro budget die de gemeente Kerkrade ter beschikking heeft gesteld, is nog maar 1 miljoen euro beschikbaar.

 • Geen huis-aan-huisverspreiding meer van VIALimburg

  (18-12-2019)

  In januari 2020 zal de huis-aan-huis verspreiding van het weekblad VIALimburg stoppen.

 • Doekie, nee niet in de wc!

  (17-12-2019)

  Bij hevige regenval krijgen riolen meer water te verwerken en is goed rioolgebruik extra belangrijk.

 • Nieuwjaarsreceptie

  (17-12-2019)

  Ook in 2020 vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie voor burgers, Kerkraadse verenigingen en instellingen weer plaats in het Raadhuis.

 • Vrijwilligers in het zonnetje gezet

  (16-12-2019)

  In Kerkrade zetten zich dagelijks veel vrijwilligers belangeloos in voor de Kerkraadse gemeenschap. In het kader van de Internationale Vrijwilligersdag heeft wethouder Leo Jongen (Maatschappelijke Zorg) een groep vrijwilligers in Eygelshoven verrast met een bloemetje.

 • Provincie Limburg steunt realisatie Center Court Kerkrade met €8 miljoen

  (16-12-2019)

  Provinciale Staten heeft met een grote meerderheid van 42 tegen 3 stemmen (alleen de SP stemde tegen) €8 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van Center Court Kerkrade, één van de 15 sleutelprojecten van IBA Parkstad.

 • Doekie, nee niet in de wc!

  (13-12-2019)

  Alles wat we door de wc of gootsteen spoelen, komt in het riool terecht. Zolang het om afvalwater van afwas, douche of een toiletbezoek gaat, is dat prima.

 • Talentontwikkeling staat centraal bij het nieuwe ‘Plus-Arrangement’ op vmbo Holz

  (12-12-2019)

  In 2013 is de locatie Holz van het Beroepscollege Parkstad Limburg omgevormd tot een volwaardige vmbo-locatie. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) en de gemeente Kerkrade hebben samen geïnvesteerd in een locatie waar uitdagend onderwijs voor kinderen uit Kerkrade wordt aangeboden.

 • Een nieuwe naam voor de vernieuwde Campus in Kerkrade-West 

  (11-12-2019)

  Na jaren van overleg, onderzoek en uiteindelijk herstel, start in april 2020 een nieuwe toekomst voor de Campus in Kerkrade-West.

 • Startweekend Beleef Kerstival

  (10-12-2019)

  De binnenstad is versierd met ontelbaar veel lichtjes en klaar voor Kerstival! “Beleef tijdens de laatste decemberweekenden een sfeervol kerstprogramma vol optredens en attracties van, voor én door Kerkradenaren,” aldus wethouder Tim Weijers (evenementen).

 • Weer volop kerstsfeer in centrum en wijken!

  (06-12-2019)

  Ook dit jaar is Kerkrade alweer volop in kerstsfeer. De sfeerverlichting in het centrum en in de wijken is ontstoken en verspreid over de wijken zijn diverse verlichte kerstbomen geplaatst.

 • Kerkrade op bezoek bij Limburgse Europarlementariërs

  (06-12-2019)

  Op maandag 2 december brachten de wethouders Tim Weijers, Bert Bejas en Leo Jongen een bezoek aan drie Limburgse Europarlementariërs in Brussel.

 • Continium nodigt uit!

  (05-12-2019)

  Het is zover, de Explore Zone van het Continium is klaar om ontdekt te worden door bezoekers! Er zijn superveel nieuwe ontdek- en doe-stations waarmee je aan de slag kunt gaan.

 • Traditioneel versieren van de kerstboom in het EBC

  (04-12-2019)

  Inmiddels is het al een echte traditie geworden, het jaarlijks versieren van de kerstboom in het Eurode Business Center. Basisscholen uit Kerkrade en Herzogenrath waren door stichting Eurode 2000+ uitgenodigd om de kerstboom te versieren. Het betrof kinderen van de Basisschool St. Ursula (Kerkrade) en scholieren van de Grundschule KGS Straß (Herzogenrath).

 • Volop pret tijdens Winktersjpas in de Rodahal

  (03-12-2019)

  Ook dit jaar kan er tussen kerst en nieuwjaar weer gespeeld worden tijdens het groots opgezette gratis evenement Winktersjpas in de Rodahal.

 • 90 bomen geplant in Levensbomenbos Kerkrade

  (02-12-2019)

  Op zaterdag 30 november 2019 vond de tweede plantdag van het Levensbomenbos Kerkrade plaats.

 • Welkomstavond

  (29-11-2019)

  Op maandag 25 november organiseerde de gemeente Kerkrade de jaarlijkse Welkomstavond voor nieuwe inwoners van onze stad.

 • Unieke ‘Beleef Kerkrade trein’ onthuld

  (28-11-2019)

  Naast een Beleefbus heeft Kerkrade nu ook een ‘Beleef Kerkrade trein’! Op woensdag 27 november vond de officiële onthulling plaats op station Kerkrade-Centrum. De Arriva trein, die op de trajecten Maastricht-Heerlen en Maastricht-Roermond rijdt, is aan de buitenzijde voorzien van de naam ‘Beleef Kerkrade’.

 • Martin Buber Plaquette voor Dries van Agt

  (25-11-2019)

  Op vrijdag 22 november jl. heeft oud premier Dries van Agt de Martin Buber Plaquette in ontvangst mogen nemen.

 • ‘Winterslaap’ voor WML watertaps in Kerkrade

  (25-11-2019)

  Deze week zal WML de watertaps in Kerkrade van het water afsluiten vanwege de naderende winter.
  Zij doen dit om bevriezing van de watertaps te voorkomen.

  In het voorjaar rijden de monteurs van WML langs alle watertappunten om ze weer aan te sluiten en gereed te maken voor gebruik. Uiteraard laten wij u weten wanneer dit gebeurt.

 • Snoeicursus oude fruitbomen Kerkrade

  (20-11-2019)

  IKL verzorgt snoeicursussen voor het onderhoud van hoogstamfruitbomen.

 • Euroderaad bezoekt Eurode

  (20-11-2019)

  Om nog beter kennis te kunnen maken met elkaars gemeente hebben de leden van de Euroderaad met de Beleefbus verschillende locaties en projecten bezocht in Herzogenrath en Kerkrade

 • Opbrengst stadswandelingen ten goede van KiKa

  (20-11-2019)

  Op zaterdag 9 november overhandigde Moon Peerboom een cheque ter waarde van € 150 aan Dion Ritten en Véron Jongstra, de twee Kerkraadse dirigenten die een benefietconcert organiseerden voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

 • Ondertekening participatieverklaring

  (18-11-2019)

  Op 13 november 2019  werden statushouders uit Kerkrade, die actief bezig zijn met hun integratie in onze samenleving, ontvangen in het taalhuis van HuB. Kerkrade. In de afgelopen 9 maanden zijn de inburgeraars wegwijs gemaakt in onze samenleving. In het kader van hun inburgeringstraject kwamen zij bij elkaar om de zogeheten verplichte ‘participatieverklaring‘ officieel te ondertekenen.

 • Camera in beeld

  (18-11-2019)

  De gemeente Kerkrade wil graag samen met haar inwoners meewerken aan een betere veiligheid en leefbaarheid in Kerkrade.  Om deze reden willen wij het project ‘Camera in Beeld’  van de politie onder de aandacht brengen van zowel ondernemers als particulieren binnen de gemeente Kerkrade.

 • Extra verkeersmaatregelen bij afrit Buitenring Eygelshoven

  (18-11-2019)

  De provincie Limburg heeft als verantwoordelijke voor de Buitenring Parkstad Limburg aangekondigd maatregelen te gaan treffen bij de afrit ter hoogte van de Gravenweg in Eygelshoven.

 • Unieke vlag voor 100-jarige Oranjevereniging

  (15-11-2019)

  Tijdens het laatste congres van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen heeft de 100-jarige Kerkraadse Oranjevereniging een unieke vlag in ontvangst mogen nemen.

 • Aftrap Lokaal Sportakkoord Kerkrade

  (14-11-2019)

  De gemeente Kerkrade heeft samen met de Sportstichting Kerkrade, Stichting sociaal cultureel en maatschappelijk werk Impuls en Heton Sportbedrijf een intentieverklaring ondertekend om samen aan de slag te gaan om tot een Lokaal Sportakkoord te komen.

 • Kerkraadse Wmo-cliënten tevreden

  (13-11-2019)

  In opdracht van de gemeente Kerkrade is er in juni 2019 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder Kerkraadse Wmo-cliënten die in 2018 een maatwerkvoorziening hebben ontvangen.

 • Wereldarmoededag, speciale editie ‘Kom op de Soep’ in Kerkrade

  (11-11-2019)

  In het kader van Wereldarmoededag organiseerde Schuldhulpmaatje Parkstad op 17 oktober 2019 een evenement op de Markt en in HuB.

 • Kinderen eten Nationaal Schoolontbijt in Raadhuis

  (08-11-2019)

  Op vrijdag 8 november 2019 aten 24 kinderen van Openbare Basisschool de Schatkist, samen met burgemeester Petra Dassen, een ontbijtje in het Raadhuis. Met het gezamenlijk Burgemeestersontbijt gaven zij zo het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij in heel Nederland ruim 500.000 kinderen samen gezond ontbijten. Dit jaar met het thema: Neem de tijd voor je ontbijt!

 • Historische pubquiz en erfgoedavond@HuB. in de Maand van de Geschiedenis

  (05-11-2019)

  Op donderdag 31 oktober vond er een erfgoedavond plaats in HuB.Kerkrade, georganiseerd door de Historische Kring Kerkrade, gemeente Kerkrade en Bibliotheek Kerkrade. Deze avond vond plaats in het kader van de Maand van de Geschiedenis.

 • Gezamenlijke aanpak maakt buurt klaar voor de toekomst

  (05-11-2019)

  Metamorfose voor Rolduckerveld

  Het Kerkraadse Rolduckerveld krijgt een fikse impuls. De buurt kampt al jaren met problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en een deels verouderde woningvoorraad.

 • Eerste fase restauratie Nieuw Ehrenstein Kerkrade afgerond

  (04-11-2019)

  Eeuwenoude klok teruggegeven aan Nieuw Ehrenstein bij oplevering eerste deel restauratie

  In de Anstelvallei bij Kerkrade ligt het monumentale boerderijcomplex met villa, Nieuw Ehrenstein. Het eeuwenoude complex was volledig onderkomen en deels al ingestort. Op 2 november 2019 werd het eerste gerestaureerde deel van het enorme complex officieel geopend. Dit gedeelte is nu na een restauratie van twee jaar getransformeerd in een fraaie brasserie waar het publiek gastvrij onthaald wordt.

  Onderschrift foto: Van links naar rechts: Richard en Kimberley Wentink, uitbaters Brasserie Nieuw-Ehrenstein, Tim Weijers, wethouder gem. Kerkrade, Wendy Raab, voorzitter Het Limburgs Landschap, mevrouw Koonen-Nicolaije, schenker van de klok, gedeputeerde Hubert Mackus, Wilfred Alblas, directeur-rentmeester Het Limburgs Landschap.

 • Optimalisaties maken Rodahal klaar voor de toekomst

  (01-11-2019)

  De gemeente Kerkrade, Heineken/Brand Bierbrouwerij en Van Melick groep hebben de handen ineen geslagen om in de Rodahal een aantal elementen te vernieuwen zodat de bezoekers maximaal kunnen genieten van concerten en evenementen in Kerkrade.

 • Gouden Erepenning voor de heer Schrouff

  (30-10-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade heeft besloten om de heer G.H.G. (Frits) Schrouff de Gouden Erepenning van Kerkrade te verlenen.

 • Kerkraadse brug over Buitenring krijgt aanstraalverlichting

  (24-10-2019)

  De fiets/voetgangersbrug bij de Gracht, ook wel bekend als de ‘Gaiabrug’, zal binnenkort extra benadrukt worden door mooie verlichting.

 • Langere wachttijd bij telefonisch contact gemeente

  (22-10-2019)

  Het is op dit moment erg druk bij ons Klantcontactcentrum. 

 • Samen met bewoners de leefomgeving verbeteren en vergroenen: Landgraaf, Heerlen en Kerkrade presenteren projecten op Dag van de Stad.

  (21-10-2019)

  De gemeentes Landgraaf, Heerlen en Kerkrade zijn geselecteerd om een presentatie te geven tijdens het landelijke congres Dag van de Stad op 28 oktober in Den Haag. In deze presentatie besteden deze gemeentes aandacht aan verschillende initiatieven in Parkstad Limburg om samen met bewoners de leefomgeving te verbeteren en te vergroenen.

 • Meedenken en werken aan je eigen buurt…. Vul het Burgeronderzoek Parkstad Limburg in!

  (17-10-2019)

  Rond 22 oktober 2019 zullen bijna 24.000 willekeurig geselecteerde inwoners van deelnemende gemeenten in Parkstad Limburg een uitnodiging voor het nieuwe Burgeronderzoek ontvangen. Hieronder vallen ook meer dan 6.000 personen verspreid over de buurten in onze gemeente. Het onderzoek bevat een vragenlijst over een reeks onderwerpen, waaronder veiligheid, leefbaarheid en gemeentelijke dienstverlening.

 • Kerkrade in cijfers 2018

  (15-10-2019)

  Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2018’ is verschenen. Deze brochure brengt recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen, over  een breed scala van onderwerpen In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2018 weergegeven.

 • Felicitaties voor 100-jarige heer Borsboom

  (11-10-2019)

  Op maandag 8 oktober 2019 vierde de heer Wim Borsboom zijn 100-jarige verjaardag.

 • Voortgang werkzaamheden brug over de Worm tussen Kerkrade en Herzogenrath

  (10-10-2019)

  De werkzaamheden aan de brug over de Worm in de Merksteinstraat vorderen gestaag. Als gevolg van de regenval in de afgelopen weken is er vertraging ontstaan. Dit komt omdat sommige materialen alleen in droge omstandigheden kunnen worden verwerkt.

 • 155 Help-een-bedrijf, hulp voor ondernemers

  (09-10-2019)

  Stichting 155- Help een bedrijf is het kosteloos nationaal hulploket voor ondernemers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Jaarlijks ondersteunt het loket via de website www.155.nl duizenden ondernemers bij vragen over, onder andere, financiën, belastingen, administratieve-, organisatiezaken, conflict met derden en/of commerciële problemen. 

 • Historische Informatie Punt geopend! HIP@HuB

  (09-10-2019)

  Op 8 oktober 2019 werd er in HuB. Bibliotheek een Historisch Informatie Punt (HIP) geopend. Tijdens het spreekuur van het HIP@HuB kun je je oriënteren op de geschiedenis van je eigen stad en streek. Je hebt er toegang tot oude foto’s van Kerkrade. Ook is er een collectie historische boeken aanwezig.

 • Nieuwe editie activiteitenboekje Kerkrade Actief

  (08-10-2019)

  Bent u op zoek naar leuke activiteiten in Kerkrade? Bij Impuls kunt u terecht voor allerlei vormen van activiteiten.

 • Mauricio de la Vega ziet af van overname aandelen Roda JC

  (05-10-2019)

  Gezamenlijk persbericht van Roda JC, KNVB, gemeente Kerkrade, Keuken Kampioen Divisie en Mauricio de la Vega

  De bestuurlijke onrust binnen Roda JC is beëindigd. De verschillende belanghebbende partijen binnen de club hebben rond de tafel gezeten met de bemiddelaars gemeente Kerkrade, de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou? Vrijwilligers Ruggesteun

  (04-10-2019)

  Deze keer komen twee vrijwilligers van ‘Ruggesteun’ aan het woord. Jo Reuleaux en Lieke Bout werken beiden bij deze organisatie die ondersteuning biedt aan mantelzorgers in de thuissituatie.

 • Ken jij Kerkrade? HIP@HuB

  (03-10-2019)

  Duik in de geschiedenis van Kerkrade!

 • Invoering nieuw parkeerbeleid Kerkrade-Centrum – laatste fase

  (30-09-2019)

  Naar aanleiding van de afronding van het Centrumplan heeft de gemeenteraad in november 2018 besloten om het parkeren in Kerkrade-Centrum te wijzigen. Door het toepassen van minder verschillende systemen en minder soorten parkeerregimes is gezocht naar een duurzamer parkeerbeleid voor de toekomst.

 • Kerkrade op koers!

  (27-09-2019)

  De uitvoering van het collegeprogramma ligt op koers en vindt plaats binnen de kaders van een sluitende meerjarenbegroting! De keuzes die in het collegeprogramma zijn gemaakt, worden steeds verder geconcretiseerd.

 • Veiligheidsmarkten in Kerkrade

  (24-09-2019)

  Tijdens de week van de veiligheid organiseert de gemeente Kerkrade samen met politie, woningcorporaties, slachtofferhulp en de brandweer in de verschillende wijken van de stad een veiligheidsmarkt genaamd Veilig Wonen.

 • Geslaagde bijeenkomst Platform duurzaamheid bouwkolom Kerkrade

  (23-09-2019)

  Woensdagavond 18 september was er weer een bijeenkomst van het Platform duurzaamheid bouwkolom Kerkrade. Het hoofdthema was:  een aardgasvrije gemeente Kerkrade en het verplichte warmteplan. In 2021 moet de gemeente een plan in de raad laten vaststellen waarin staat welke wijken voor 2030 van het aardgas af zijn en wat het alternatief is.

 • Aangepaste agenda raadsvergadering 25 september

  (20-09-2019)

  Op woensdag 25 september 2019 vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats in de raadzaal van het Raadhuis, Markt 1. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk.

 • D’r Joep straalt

  (18-09-2019)

  Het beeld van d’r Joep op de Markt is een niet meer weg te denken symbool van Kerkrade. De gemeente Kerkrade heeft onlangs lichtspots bij het beeld geplaatst zodat d’r Joep nu ook ‘s avonds kan stralen.

 • Week van de Alfabetisering in Kerkrade: taal is belangrijk

  (17-09-2019)

  In het kader van de Week van de Alfabetisering werden van 9 t/m 13 september in Kerkrade volop gezellige activiteiten georganiseerd die met taal te maken hadden.

 • Ontbijtsessie Cybercrime

  (16-09-2019)

  Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en de gemeente Kerkrade organiseren op 28 oktober 2019 van 7.30 uur tot 9.30 uur in het Parkstad Limburg Stadion een ondernemersbijeenkomst met als thema Cybercrime.

 • Open dag openbaar vervoer voor senioren

  (11-09-2019)

  Hoe gebruik ik een OV-chipkaart? Hoe kan ik reizen met bus en/of trein? Waar kan ik allemaal naartoe reizen? Heeft u dit soort vragen, dan bent u van harte welkom in Kerkrade!

 • Folders herdenking Tweede Wereldoorlog

  (10-09-2019)

  Wist u dat er twee gratis folders verkrijgbaar zijn over de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar bevrijding? Beide folders zijn gratis verkrijgbaar bij het VVV Servicepunt (gevestigd in HuB. Kerkrade, Theaterplein 30).

 • Nieuw: Viva la Vida Run Kerkrade!

  (10-09-2019)

  Op zaterdagmiddag 26 oktober 2019 presenteert Achilles Top een gloednieuw evenement in Kerkrade. Tussen 15 en 18 uur vindt dan in het centrum en richting GaiaZOO en Anstelvallei de Viva la Vida Run Kerkrade plaats. Hoofdonderdeel vormt de hardloopwedstrijd, die eerder bekend stond als de stadsloop. Naast hardlopen kan op het parcours ook gewandeld worden met een stop bij Brasserie Nieuw Ehrenstein. Het hart van het evenement vormt de markt met live muziek, horeca en gezelligheid.

   

 • Vacature Medewerker overheidscommunicatie (3 jaar 18 uur)

  (09-09-2019)

  Bij de afdeling Bestuur en Bedrijfsvoering van de gemeente Kerkrade, cluster rechtsbelangen en communicatie, is behoefte aan ondersteuning van het team communicatie door een medewerker overheidscommunicatie voor de duur van 3 jaar voor 18 uur per week.

 • Beleefnachten zorgen voor unieke beleving in Kerkrade

  (09-09-2019)

  Van 7 t/m 15 september strijkt de Ecocapsule neer in Kerkrade voor de speciale Beleefnachten die de gemeente organiseert in samenwerking met diverse toeristische partijen. Veertien gelukkige prijswinnaars krijgen de kans om Kerkrade eens heel anders te beleven: in een mobiele hotelkamer op unieke plekken. Deze bijzondere plekken zijn GaiaZOO, het landgoed van boer Lanckohr, de Botanische Tuin, Abdij Rolduc en Columbus earth center. ‘De gemeente Kerkrade verleidt toeristen graag tot een meerdaags verblijf in onze mooie stad. Daarbij willen we met name unieke overnachtingsmogelijkheden stimuleren. Het project Beleefnachten Kerkrade sluit hierbij naadloos aan’, aldus wethouder Tim Weijers (Toerisme & Marketing).

   

 • Houten voetgangersbruggen Anstelvallei tijdelijk niet toegankelijk

  (09-09-2019)

  Twee houten voetgangersbruggen ten zuiden van de Cranenweyer in de Anstelvallei zijn uit voorzorg tijdelijk niet toegankelijk.  

 • Veel animo voor Levensbomenbos!

  (06-09-2019)

  Sinds afgelopen maandag was het mogelijk bomen voor het Levensbomenbos te adopteren. Er was zo veel animo dat alle levensbomen in een hoog tempo zijn uitverkocht! U kunt dus momenteel helaas geen bomen meer aankopen.

 • Monumentenmaand 2019 van start gegaan!

  (06-09-2019)

  Door middel van een bijzondere treinrit werd op woensdag 4 september de Monumentenmaand 2019 geopend.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou? Marc Steijvers

  (03-09-2019)

  In Nederland zetten veel mensen zich vrijwillig in voor hun medemens en  de maatschappij; ook in Kerkrade is menig vrijwilliger actief. Maar er zijn nog vele nieuwe vrijwilligers nodig! Ook iets voor jou? Doe je mee? 
  Lees deze keer het verhaal van Marc Steijvers van Toneelvereniging Frohsinn 1904.

 • Als Kerkraadse ondernemer werkzaam in de bouw- of installatiesector?

  (03-09-2019)

  Kom naar de vierde gratis bijeenkomst van het Platform Duurzaamheid Bouwkolom Kerkrade op 18 september aanstaande. Het thema is: een aardgasvrije gemeente Kerkrade!

 • Het Zoete Zusje op Markt Kerkrade officieel geopend

  (02-09-2019)

  Op 29 augustus vond de officiële opening plaats van Het Zoete Zusje op de Markt in Kerkrade. Wethouder Huub Wiermans (Centrumontwikkeling) en burgemeester Petra Dassen verrichtten samen de openingshandeling.

 • Opening Juf Cactus in Kerkrade-Centrum

  (02-09-2019)

  Op 31 augustus verrichtten wethouder Jo Schlangen en burgemeester Petra Dassen de opening van Juf Cactus aan de Sibeliuspassage in Kerkrade-Centrum. In de winkel van Juf Cactus vind je leuke hebbedingetjes en cadeautjes. Ook kun je er terecht voor het vieren van kinderfeestjes of een gezellige workshop voor volwassenen.

 • Week van de alfabetisering 2019

  (30-08-2019)

  DURF! het gesprek aan te gaan over laaggeletterdheid.

  Tijdens de Week van Alfabetisering van 9 t/m 15 september 2019 worden in Kerkrade verschillende gezellige activiteiten georganiseerd die met taal te maken hebben.

 • Beleef Kerkrade vernieuwd!

  (30-08-2019)

  “Kerkrade zit in een positieve flow na het gereedkomen van het stadscentrum. Dit is het moment om door te pakken. Willen we Kerkrade nog meer op de kaart zetten dan is het tijd voor nieuw elan, dat past bij het unieke karakter van Kerkrade,” concludeert wethouder Tim Weijers (Marketing). “Een stad met een spraakmakend verleden en een positieve blik richting de toekomst. Dat komt samen in de nieuwe uitstraling die ontwikkeld is om Beleef Kerkrade te positioneren. Beleef Kerkrade zal via een vernieuwde marketingcampagne verder uitgebreid worden.”

 • Controle van alle bedrijfspanden in Parkstad

  (30-08-2019)

  Gemeenten Heerlen en Kerkrade zijn gestart met de controle van alle bedrijfspanden. Loodsen, bedrijfsgebouwen, containers en winkels krijgen bezoek van speciale handhavers die controleren of de panden niet gebruikt worden door de illegale drugsindustrie. 

 • Landelijke regeling subsidie energiebesparing eigen huis

  (26-08-2019)

  De landelijke regeling subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner weer wordt opengesteld. Om deze reden vervalt de gemeentelijke stimuleringsregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Kerkrade 2018.

 • Zes miljoenste bezoeker voor GaiaZOO

  (23-08-2019)

  Op donderdag 22 augustus mocht GaiaZOO haar zes miljoenste bezoeker ontvangen sinds de opening van de dierentuin. 

 • Wijzigingen parkeren Kerkrade-Centrum

  (22-08-2019)

  In de loop van deze week is er in het centrum van Kerkrade een aantal zaken veranderd op het gebied van parkeren. Het betreft praktische wijzigingen, aan de tarieven en voorwaarden is niets gewijzigd.  

 • Vijfde keer Kirchroa jeet plat

  (22-08-2019)

  Op 1 september barst het unieke festival ‘Kirchroa jeet plat’ los. Het festival richt zich op het (Kerkraads) dialect. Muzikanten en artiesten van heinde en verre zullen aanwezig zijn in het centrum van Kerkrade. In de café’s, restaurants, boekwinkels, in de HuB., uiteraard op en rond de Markt en zelfs in de Raadzaal van het gemeentehuis spelen zich nog veel meer dingen af. 

 • Naam eerste Integrale Kind Centrum Kerkrade onthuld

  (21-08-2019)

  Op de eerste schooldag na de zomervakantie, maandag 19 augustus, werd de naam van het eerste Integrale Kind Centrum van Kerkrade (in Eygelshoven) bekend gemaakt: IKC Droomhof!

 • Uitbreiding Levensbomenbos Kerkrade

  (19-08-2019)

  De gemeente Kerkrade heeft sinds november 2017 een Levensbomenbos waar inwoners ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis een boom geplant hebben. Dit bos wordt eind dit jaar uitgebreid met 90 fruitbomen. “Inwoners van Kerkrade krijgen daarmee weer de gelegenheid om een boom te adopteren,” aldus wethouder Tim Weijers (openbare ruimte).

 • Nieuwe groep Cool 2B Fit gaat starten in september 2019

  (12-08-2019)

  Begin dit jaar is Cool 2B Fit van start gegaan, een programma voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Cool 2B Fit richt zich op leefstijlverandering van kinderen met overgewicht.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou? Hub Vanhommerig

  (07-08-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen? Maak kennis met de enthousiaste en sportieve vrijwilliger van één van de voetbalverenigingen van Kerkrade. Hub Vanhommerig zet zich in voor KVC Oranje in Bleijerheide.

 • Castle of Love Festival zoekt samenwerking op met Beleef Kerkrade!

  (06-08-2019)

  Castle Of Love Festival is voor de 14e jaar op rij terug in Kerkrade. Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019 is het middeleeuwse Kasteel Erenstein wederom het sfeervolle decor van het gezelligste dance-event van Limburg.

 • Gewijzigd keuzemenu algemeen nummer gemeente

  (30-07-2019)

  Wanneer u de gemeente belt via het algemene nummer 14 045, is sinds deze week een nieuw keuzemenu te horen.

 • Zomerschool Kerkrade

  (29-07-2019)

  ‘We zijn veel mooier dan we denken dat we zijn’ was het motto van Zomerschool Kerkrade.

 • Vissen in nood door warmte, advies om momenteel niet te vissen

  (26-07-2019)

  Door de aanhoudende droogte beginnen wateren droog te vallen. Dit kan een gigantische impact op de visstand hebben. Daarnaast brengt dit warme weer ook andere risico’s met zich mee. Zo neemt de kans op botulisme, blauwalg en lage zuurstofgehalten toe. Deze zaken kunnen allemaal funest zijn voor de aanwezige vissen, met vissterfte tot gevolgd.

 • Reisdocumenten aanvragen Burgerplein

  (22-07-2019)

  Op vrijdag 2 augustus wordt de apparatuur van de reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart) aan de balies bij het Burgerplein vervangen.

 • Let op bij hitte

  (22-07-2019)

  Er worden weer tropisch warme dagen voorspeld deze week. Donderdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 39°C.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou? Kerkrade Hartveilig

  (17-07-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen?

 • Eerste Integrale Kind Centrum Kerkrade onthuld

  (15-07-2019)

  ​Op de eerste schooldag maandag 19 augustus wordt de naam van het eerste Integrale Kind Centrum (IKC) van Kerkrade in de wijk Eygelshoven bekend gemaakt.

 • Meepraten over windenergie in Parkstad-Zuid

  (10-07-2019)

  De samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg willen in 2040 energieneutraal zijn. En vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën worden regio’s verplicht een bijdrage te leveren in het behalen van nationale doelstellingen. Onderdeel van de PALET-aanpak (Parkstad Limburg Energie Transitie) is om, naast inzet op energiebesparing, duurzame energie in de regio zelf op te wekken. Dan gaat het bijvoorbeeld over zonnepanelen en windturbines. De gemeenten Heerlen, Simpelveld en Kerkrade onderzoeken samen de mogelijkheden van windenergie in het gebied Parkstad-Zuid.  Inwoners in dit gebied krijgen een rol in deze zoektocht, waarbij het ook gaat over manieren waarop inwoners financieel kunnen profiteren van de turbines.

 • HuB.Kerkrade biedt ideale podium voor creativiteit en ontmoetingen

  (08-07-2019)

  Met een gezamenlijke druk op de knop lanceerden wethouders Jo Schlangen (Cultuur) en Huub Wiermans (Centrumontwikkeling) op dinsdag 2 juli de gloednieuwe website van HuB.Kerkrade. Ze deden dit in het bijzijn van een groep enthousiaste creatievelingen.

 • Nieuwe straatnaam bij GaiaZOO Kerkrade: Gaiaboulevard

  (05-07-2019)

  Kerkrade is een ‘boulevard’ rijker! De weg die naar GaiaZOO toe loopt, heeft de naam Gaiaboulevard gekregen.

 • Gemeente Kerkrade Waterklaar

  (01-07-2019)

  Eind mei is in de regio Parkstad de campagne Waterklaar van start gegaan. Met deze vierjarige campagne willen de acht gemeenten van Parkstad hun inwoners, bedrijven en organisaties waterbewust maken. Dit om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

  Het doel van de campagne Waterklaar is iedereen te stimuleren om de regenpijp af te koppelen van het riool zodat regenwater ten goede komt van de tuin en het grondwater. Daarvoor heeft ook de gemeente Kerkrade  subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 • Brug over de Worm tussen Kerkrade en Herzogenrath wordt gerenoveerd

  (01-07-2019)

  De brug over de Worm in de Merksteinstraat is door zijn leeftijd toe aan een grote opknapbeurt. Hij is in 1976 gebouwd en ondertussen sterk verouderd.

 • Beleefbus Kerkrade in RTL4-programma Plezier en Passie

  (01-07-2019)

  Het RTL4-programma Plezier & Passie toont de mooiste plekken van Kerkrade.

 • Een groot feest!

  (01-07-2019)

  Met een afwisselende mix tussen pop en klassiek, geweldige gastartiesten en een enthousiast publiek wist Guido Dieteren samen met zijn orkest de Markt om te toveren tot een grote concertarena.

 • Opening Domino’s in Kerkrade

  (28-06-2019)

  Op 20 juni verrichtte wethouder Dion Schneider (Economische Zaken) de officiële opening van het nieuwe afhaalrestaurant Domino’s aan het Theaterplein in Kerkrade-Centrum. Hier kun je terecht voor een ruime keuze aan pizza’s en sandwiches, om zelf af te halen of om te laten bezorgen.

 • Goede Buren en Goed Gesprek: aanpak eenzaamheid

  (28-06-2019)

  Op woensdag 26 juni 2019 vond in Kerkrade een speciale vertoning plaats van de  documentaire ‘Goede Buren’ met na afloop een Goed Gesprek over de aanpak van eenzaamheid in Kerkrade.

 • Aftrap website wijkpunt ’t Westhoes

  (25-06-2019)

  Afgelopen week was de officiële lancering van de website www.westhoes.nl

 • Pilot Praktijkondersteuners huisartsen is een succes

  (25-06-2019)

  Eén jaar geleden is de gemeente Kerkrade samen met zeven van de twaalf Kerkraadse huisartsenpraktijken gestart met de tweejarige pilot ‘Praktijkondersteuners huisartsen GGZ Kind en Jeugd’ (POH Jeugd). Deze werkwijze bevordert de zorgkwaliteit en vermindert de kosten voor jeugdhulp, iets wat de gemeente Kerkrade van harte ondersteunt. Op basis van de positieve uitkomsten van de evaluatie van het eerste jaar, heeft de gemeente daarom besloten de pilot in 2019 voort te zetten.

 • Warm zomerweer

  (24-06-2019)

  Het is warm vandaag. En dat blijft de komende dagen zo. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of terras. Voor anderen is het niet zo fijn en voor groepen kwetsbare mensen brengt het zelfs risico’s met zich mee.

 • Eagle Simrax al 50 jaar succesvol in Kerkrade

  (24-06-2019)

  Op zaterdag 22 juni jl. was wethouder Dion Schneider (Economische Zaken) te gast bij de viering van het 50-jarig jubileum van Eagle Simrax, gevestigd op bedrijventerrein Dentgenbach.

 • Opening Sjiek Boetiek in Orlandopassage Kerkrade

  (21-06-2019)

  Op 15 juni verrichtte wethouder Huub Wiermans (Centrumontwikkeling) de opening van Sjiek Boetiek in de Orlandopassage Kerkrade.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou? Astrid Bertrand

  (21-06-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen? Bij de bibliotheek in HuB.Kerkrade zijn vele vrijwilligers actief. Eén van hen is Astrid Bertrand, zij vertelt over haar ervaringen

 • Wegens succes verlengd: Beleefbus Kerkrade gaat vierde seizoen in

  (20-06-2019)

  Ook deze zomer rijdt de Beleefbus weer langs de vele toeristische trekkers en bezienswaardigheden in Kerkrade. Van 3 juli tot en met 30 oktober 2019 kunnen bezoekers iedere woensdag en zondag de mooiste plekjes van de stad bewonderen tijdens de 2,5 uur durende rondrit mét gids. Toeristen en inwoners uit de regio worden geïnformeerd over het Kerkrade van vroeger en nu. Anekdotes, weetjes en persoonlijke verhalen maken de rit tot een beleving op zich.

 • Vragen over duurzaam verbouwen? Bezoek d’r Greeny

  (20-06-2019)

  Voor het derde jaar gaan onze gemeentelijke duurzaamheidsadviseurs op pad met duurzaamheidswagen ‘d’r Greeny’ om u te voorzien van advies over bijvoorbeeld isoleren, zonnepanelen, warmtepompen en subsidies. Ook kunt u terecht voor het lenen van energiemeters of het bekijken van diverse duurzame materialen zoals onder meer isolatiekorrels, driedubbel glas, zonnepanelen en ventilatieroosters.

 • Social sofa bij Burg Rode

  (19-06-2019)

  Op 2 juni jl. is op het voorplein bij Burg Rode in Herzogenrath een Social Sofa onthuld.

 • Paffen Uitvaartverzorging geopend in Kerkrade Centrum

  (19-06-2019)

  Op 15 juni opende wethouder Huub Wiermans (wethouder Centrumontwikkeling) de nieuwe vestiging van Paffen Uitvaartverzorging aan de Kloosterraderstraat in Kerkrade. Dit is het derde uitvaartcentrum van ondernemerskoppel Michel Paffen en Sylvia de Bruijn.

 • Opening gezond afhaalrestaurant LES in Kerkrade

  (19-06-2019)

  Op 14 juni opende wethouder Jo Schlangen het nieuwe restaurant ‘LES.’ aan de Verdipassage in Kerkrade-Centrum. Hier kan het publiek terecht voor een gevarieerd aanbod gezonde, voedzame maaltijden en drankjes.

 • CantaRode 2019 was groot succes!

  (19-06-2019)

  De vijfde editie van CantaRode Internationaal Koorfestival was in het Hemelvaartsweekend een groot succes. “De vele concerten en optredens, het concours en de workshops konden op veel enthousiasme rekenen van zowel de zangers als het publiek”, aldus CantaRode-voorzitter Peter Thomas.

 • Zon, muziek en gezelligheid

  (18-06-2019)

  Op zondag 16 juni werd in samenwerking met L1TV en Fletcher Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein op binnenplaats van het kasteel Tieëkezinge Kirchroa georganiseerd.

 • Basisschool St. Ursula wint duurzaamheidswedstrijd!

  (17-06-2019)

  Groep 8 van de basisschool St. Ursula is vrijdag 7 juni de winnaar geworden van de zevende editie van het project ‘Kerkrade, jouw duurzame toekomst’.

 • D’r Vóttekletsjer siert nieuwe straatbeeld Eygelshoven

  (17-06-2019)

  Sinds zondag 16 juni wordt de rotonde Laurastraat/Kommerveldlaan in Eygelshoven opgefleurd door het vier meter hoge, kleurrijke kunstwerk D’r Vóttekletjser. Een mythisch figuur, half paard, half mens en een letterlijke uitwerking van het voor Eygelshoven historische begrip ‘Vóttekletsjere’. Het kunstwerk staat dan ook symbool voor de identiteit van de Eygelshovenaren.

 • Nieuw wijkpunt geopend: Sjevemethoes!

  (17-06-2019)

  Op zaterdag 15 juni 2019 werd het nieuwe wijkpunt in Chevremont. Onder grote belangstelling werd de nieuwe naam van het wijkpunt onthuld: Sjevemethoes. De bedenker van de nieuwe naam, Giel Roukens, knipte samen met verantwoordelijk wethouders Leo Jongen (Welzijn) en Tim Weijers (Vastgoed) het lint door om symbolisch het pand te openen.

 • Installatie burgemeester Dassen-Housen

  (13-06-2019)

  Petra Dassen-Housen is op 11 juni geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Kerkrade.

 • Buurtwandeling Kerkrade-West

  (13-06-2019)

  Op zondag 23 juni kan er weer gewandeld worden langs de mooiste plekjes van Kerkrade. Voor deze buurtwandeling staat een deel van wandelroute 5 uit de serie ‘Wandelen in Kerkrade’ op het programma.

 • Uw bedrijfsvervoer energiezuiniger maken?

  (12-06-2019)

  Al enkele jaren loopt in Kerkrade het project ‘Duurzaam Kerkrade’. Hier horen alle acties en projecten bij die Kerkrade uitvoert op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan het zonnepanelenproject Parkstad of de schaftkeet D’r Greeny die door Kerkrade gaat.

 • Inloopdagen voor mantelzorgers in de maand juni

  (11-06-2019)

  Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks in Parkstad en Schinnen inloopbijeenkomsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten.

 • Monument d’r Vóttekletsjer krijgt kleur

  (11-06-2019)

  Scoutinggebouw ‘t Kompas in Eygelshoven deed van 3 tot en met 7 juni dienst als atelier. Kunstenares Miriam Vleugels legde hier de laatste hand aan het veelbesproken monument ‘D’r Vóttekletsjer’. De vier meter hoge kolos werd beschilderd in, onder andere, de kleuren van het wapen van Eygelshoven.

 • Succesvol Eurode wandelboekje opnieuw gratis verkrijgbaar

  (07-06-2019)

  Tijdens de Eurode raadsvergadering op 6 juni is de derde druk van de gratis brochure '11 Wandelingen in Eurode' gepresenteerd. Sinds de eerste uitgave in 2013 vindt dit boekje, met 11 schitterende routes door Herzogenrath en Kerkrade, gretig aftrek. Inmiddels zijn maar liefst 15.000 exemplaren verspreid onder wandelliefhebbers en toeristen. Omdat de voorraad op was, besloot het Openbaar Lichaam Eurode tot een herdruk van deze succesvolle brochure. Deze is vanaf nu weer gratis verkrijgbaar.

 • Colonia i Kirchroa voltreffer voor Kerkrade!

  (07-06-2019)

  Afgelopen Hemelvaartsweekend vond de eerste editie van Colonia i Kirchroa plaats. “Uit reacties van publiek, artiesten en op de social media blijkt dit nieuwe evenement een voltreffer voor onze stad”, aldus wethouder Tim Weijers (Evenementen & Marketing). “Het concept van Colonia i Kirchroa sluit naadloos aan op het nieuwe evenementenbeleid van Beleef Kerkrade, met kwaliteit, sfeer en beleving”.

 • Commissievergaderingen

  (06-06-2019)

  Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt.

  • Commissie Algemene Zaken en Middelen
   Donderdag 13 juni 2019; 19.00 uur
   Locatie: raadzaal
   Commissiegriffier: mevrouw B. van der Wijst-Triepels, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045
    
  • Commissie Burgers en Samenleving
   Dinsdag 18 juni 2019; 19.00 uur
   Locatie: raadzaal
   Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045
    
  • Commissie Grondgebied en Economische Zaken
   Woensdag 12 juni 2019; 19.00 uur
   Locatie: raadzaal
   Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

  Wilt u een commissievergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk.

  De commissievergaderingen zijn ook live te volgen en achteraf terug te zien via de website www.kerkrade.nl onder Bestuurlijke informatie.

  Agenda’s

  De actuele agenda’s van de commissievergaderingen en vergaderstukken zijn online te vinden via www.kerkrade.nl onder Bestuurlijke informatie.

 • Openstaande vacatures gemeente Kerkrade

  (06-06-2019)

  Bij de afdeling Personeel, Organisatie en Informatiebeleid (POI) zijn wij op zoek naar een ervaren personeelsadviseur (36 uur per week) en een ervaren Adviseur arbo en personeelszorg (36 uur per week).

 • Zappa Hairstyling leukste kapsalon van Limburg

  (05-06-2019)

  Zappa Hairstyling uit Kerkrade is uitgeroepen bij de Hair X-perience tot de leukste kapsalon van Limburg. Op nationaal niveau werd tevens een 2e plek behaald.

 • In goede banen geleid

  (05-06-2019)

  Wethouder Huub Wiermans (Sociale Zaken & re-integratie), Koraal locatie Op de Bies en Calibris hebben recent met mevrouw Pieternella uit de gemeente Kerkrade een zogenaamde Beroeps Begeleidende Leerovereenkomst gesloten.

 • Goede Buren + Goed Gesprek

  (04-06-2019)

  Op woensdag 26 juni 2019 vindt in Kerkrade een speciale vertoning plaats van de documentaire ‘Goede Buren’ met na afloop een Goed Gesprek over de aanpak van eenzaamheid in Kerkrade. Goede Buren is een aangrijpende, hartverwarmende documentaire over ouder worden en eenzaamheid die een toegankelijk, realistisch en concreet handvat biedt om in gesprek te gaan over de aanpak van eenzaamheid.

 • Aftellen naar het concert van Guido!

  (04-06-2019)

  Guido’s Orchestra kondigt vanwege de grote belangstelling een extra concert aan voor zondag 30 juni op de Markt in Kerkrade. Zaterdag 29 juni en zondag 30 juni zal Guido`s Orchestra de Markt in Kerkrade opluisteren met zijn aanstekelijke muzikale programma, een afwisselende mix van pop en klassiek. Guido Dieteren tovert daartoe de Markt om in een feestelijke concertarena met rode lopers, gezellige terrasjes, sfeervolle verlichting, prachtige muziek en talent van eigen bodem.

 • Euroderaad

  (04-06-2019)

  Op 6 juni aanstaande om 18.00 uur, zal de openbare vergadering van de Algemene Raad van het Openbaar Lichaam Eurode (Euroderaad) plaatsvinden.
  De vergadering vindt plaats in het Eurode Business Center (EBC), Eurode-park 1 Kerkrade/Herzogenrath.

 • Tieëkezinge Kirchroa op 16 juni op Kasteel Erenstein

  (04-06-2019)

  In samenwerking met L1, Fletcher Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein en de gemeente Kerkrade wordt ook dit jaar weer het Tieëkezinge Kirchroa georganiseerd. Op zondag 16 juni 2019 zingen bekende Limburgse artiesten liedjes samen met het publiek op de binnenplaats van de Hof van kasteel Erenstein. Zo zullen Thei en Marij, Fietsefreem, Lex Nelissen, Guido ( van de Schintaler ), Christel en Quinn (van W-dreej) en Dieter Koblenz hun opwachting maken. Bart Storcken en Roel van Wijk verzorgen de muzikale begeleiding en Henk Hover de presentatie.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou?

  (03-06-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen?

  In Nederland zetten veel mensen zich vrijwillig in voor hun medemens en  de maatschappij; ook in Kerkrade is menig vrijwilliger actief.
  Maar er zijn nog vele nieuwe vrijwilligers nodig! Ook iets voor jou? Doe je mee?

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Trags

  (03-06-2019)

  De heer J. (Jo) Trags ontving op zaterdag 1 juni uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Installatie burgemeester Petra Dassen-Housen

  (03-06-2019)

  Op dinsdag 11 juni wordt Petra Dassen-Housen (47 jaar), tijdens een bijzondere raadsvergadering in GaiaZOO, geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Kerkrade.

 • Hagen knippen in de gemeente Kerkrade

  (03-06-2019)

  In de maanden juni tot en met september worden in de gemeente Kerkrade op veel plaatsen hagen geknipt. De meeste hagen worden de eerste keer in juni geknipt en de tweede maal wordt dit werk vanaf eind augustus uitgevoerd.

 • Bed and Breakfast Broodhuis Kerkrade officieel geopend

  (29-05-2019)

  Onlangs verrichtte wethouder Tim Weijers de officiële opening van Bed & Breakfast Broodhuis Kerkrade van Margriet Bayense aan de Kokelestraat 81 in Bleijerheide. Margriet heeft enkele jaren hard gewerkt om het pand uit 1901 aan te passen aan de eisen van deze tijd:

 • Uitnodiging opening nieuw wijkpunt Chevremont

  (28-05-2019)

  Bij deze nodigen wij iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe wijkpunt in Chevremont. Deze vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019, van 13.00 tot 15.30 uur.

 • Nieuwe camperplaatsen bij Kasteel Erenstein in Kerkrade

  (21-05-2019)

  De gemeente Kerkrade start op korte termijn met de inrichting van vijf camperplaatsen op de parkeerplaats bij Kasteel Erenstein. Het betreft een pilot van één jaar. De camperplaatsen zullen voor de start van het zomerseizoen gereed zijn.

 • Vriendschapspin Euriade voor Tim Weijers!

  (21-05-2019)

  Wethouder en locoburgemeester Tim Weijers ontving onlangs uit handen van de Stichting Euriade de zogenaamde Vriendschapspin. Bestuurder Werner Janssen van Euriade roemt de inzet van Weijers rondom de activiteiten van de stichting. De toekenning van de Vriendschapspin is een blijk van waardering vanuit Euriade richting de wethouder vanwege zijn inzet, betrokkenheid en promotie van Euriade.

 • Wijziging Kerncijfers 2018

  (20-05-2019)

  In het Stadsjournaal van 10 april 2019 is een bericht over de folder ‘Kerncijfers 2018’ verschenen. Helaas is per ongeluk een hinderlijke fout in deze folder geslopen, waardoor de folder opnieuw gedrukt is.

 • Communicatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg op gemeentelijke website

  (20-05-2019)  Als Kerkrade maken we deel uit van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De veiligheidsregio is erop gericht om inwoners van Zuid-Limburg beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Dat doet de veiligheidsregio samen met alle gemeenten in Zuid-Limburg, Brandweer, Politie, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR, onderdeel van GGD Zuid Limburg) en andere partners. Samen zorgen zij ervoor dat bij een ramp of crisis zo effectief mogelijk wordt opgetreden.

 • Gouden Erepenning voor Janshen-Hahnraths Group B.V.

  (20-05-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade heeft besloten om Janshen-Hahnraths Group B.V. de Gouden Erepenning van de gemeente Kerkrade te verlenen.

 • Felicitaties voor 105-jarige mevrouw Sommer

  (17-05-2019)

  Mevrouw Cornelia Sommer werd 105 jaar op 13 mei 2019.

 • Nieuw WML-watertappunt in Eygelshoven

  (16-05-2019)

  Kerkrade heeft er een nieuw WML-watertappunt bij. Locatie van deze watertap is het vernieuwde Burgemeester Dohmenplein in Eygelshoven.
  De ingebruikname vond plaats op dinsdag 7 mei in het bijzijn van wethouders Jo Schlangen en Tim Weijers.

 • Kinderen bepalen onderwijsagenda Kerkrade

  (16-05-2019)

  Kinderen die meevergaderen met de gemeente. Het gebeurde eerder al in Landgraaf en Brunssum en nu was het de beurt aan basisschoolleerlingen in Kerkrade. Op woensdag 15 mei lieten zij hun stem gelden tijdens een speciale Kinderraadvergadering in ’t Westhoes, een gezamenlijk initiatief van gemeente Kerkrade, MOVARE, Impuls en Kinder Opvang Parkstad.

 • Overzicht declaratiekosten college 2018

  (15-05-2019)

  Het college hecht waarde aan transparantie. Om deze reden plaatsen wij een overzicht van de declaratiekosten van het college van het jaar 2018.

 • Met CantaRode komt korenwereld naar Kerkrade!

  (15-05-2019)

  Wethouder Jo Schlangen (Cultuur) en voorzitter Peter Thomas verheugen zich op het internationaal koorfestival CantaRode dat van 30 mei tot 2 juni 2019 wordt gehouden. Topkoren uit alle delen van de wereld komen dan naar Kerkrade. “Met CantaRode maken we een dubbele slag; op cultureel vlak is het festival van het hoogste niveau, en tegelijkertijd zet CantaRode Kerkrade mede op de kaart”, aldus Jo Schlangen.
   

 • Samenwerking Landgraaf-Kerkrade-HEEMwonen bij uitvoering woonbeleid

  (09-05-2019)

  De gemeenten Landgraaf en Kerkrade en woningcorporatie HEEMwonen slaan de handen ineen om samen invulling te geven aan de uitvoering van het regionale woonbeleid. Landgraaf wil, in samenwerking met HEEMwonen, een aantal locaties in kernen en oude historische linten herontwikkelen. Hiermee geeft Landgraaf een impuls aan het motto ‘de juiste woning op de juiste plek’. In dit kader draagt de gemeente Kerkrade 40 ‘woningbouwcontingenten’ over aan de gemeente Landgraaf.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  (08-05-2019)

  Verdient iemand volgens u een lintje? Aanvragen duurt best lang. Wilt u de uitreiking bij de lintjesregen laten plaatsvinden (Koningsdag)? Dien uw aanvraag dan in vóór 1 juli.

 • Verkiezingen voor het Europees Parlement 2019

  (06-05-2019)

  De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees parlement vindt plaats op 23 mei 2019.

 • Nieuwe wandel- en fietsbrochure 'Langs oorlogssporen in Kerkrade'

  (06-05-2019)

  ​Gisteren ontving burgemeester Jos Som de eerste uitgave van de wandel- en fietsbrochure 'Langs oorlogssporen in Kerkrade' uit handen van Anya Niewierra, directeur VVV Zuid-Limburg. De vierentwintig pagina's tellende Nederlands- en Duitstalige brochure bevat twee routes die speciaal gericht zijn op het oorlogsverleden van de stad. De brochure is tot stand gekomen via een nauwe samenwerking tussen gemeente Kerkrade, Oranjevereniging Kerkrade en VVV Zuid-Limburg.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou? John Oostindie

  (03-05-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen?

  In Nederland zetten veel mensen zich vrijwillig in voor hun medemens en  de maatschappij; ook in Kerkrade is menig vrijwilliger actief.
  Maar er zijn nog vele nieuwe vrijwilligers nodig! Ook iets voor jou? Doe je mee?

 • Dodenherdenking 2019

  (02-05-2019)

  Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats.

 • Binnenkort nieuw op de Markt: Het Zoete Zusje

  (01-05-2019)

  Komende zomer opent een nieuwe ijssalon zijn deuren in Kerkrade-Centrum. Het voormalig C&A-pand aan de Markt wordt binnen enkele maanden getransformeerd tot horecagelegenheid.

 • Beleef hartje Kerkrade met de nieuwe stadswandeling en rondleiding

  (30-04-2019)

  Kerkrade heeft twee nieuwe manieren om het stadshart te beleven: de brochure Stadswandeling Kerkrade én een rondleiding met gids. Beide geven het publiek de kans om op een andere wijze kennis te maken met het veelzijdige centrum van de stad.

 • Kerkrade herdenkt en viert de vrijheid

  (30-04-2019)

  De gemeente Kerkrade organiseert in 2019 veel festiviteiten omtrent de Tweede Wereldoorlog en de viering van de vrijheid. In nauwe samenwerking met onder meer de Oranjevereniging Kerkrade en VVV Zuid-Limburg is een gevarieerd programma opgesteld.

 • Mooie resultaten samenwerking Guido Dieteren en gemeente Kerkrade

  (29-04-2019)

  Ook dit jaar zal The Maestro Guido Dieteren en zijn European Pop Orchestra een grootschalig TV opname concert geven. Op 29 juni 2019 staat de Markt in Kerkrade tot zijn beschikking. Achter de schermen wordt gewerkt aan een fantastisch programma waarbij bekeken wordt naar de mogelijkheden van een meerdaags programma voor diverse doelgroepen.

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Schreurs

  (26-04-2019)

  De heer J.J.G. (Jack) Schreurs heeft op vrijdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade. Hij is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

 • Lintjesregen Kerkrade 2019

  (26-04-2019)

  Ter gelegenheid van Koningsdag zijn op vrijdag 26 april in Kerkrade zeven inwoners gedecoreerd.

 • Weet u een mooie naam voor het nieuwe wijkpunt in Chevremont?

  (25-04-2019)

  Binnenkort wordt het nieuwe wijkpunt in Chevremont in gebruik genomen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de verbouwing en inrichting van de voormalige protestantse kerk en kosterwoning aan de Pieterstraat. Dit pand staat tot nu toe bekend onder de naam P3.

 • Herdenkingskruis oorlogsslachtoffers Kerkrade

  (25-04-2019)

  Op de website van Oorlogsmonumenten is het herdenkingskruis op de Keverberg in Simpelveld toegevoegd.

 • Vrijwilligersbijeenkomst Kerkrade Hartveilig

  (24-04-2019)

  Tijdens een speciale bijeenkomst voor vrijwilligers voor het project Kerkrade Hartveilig ontvingen de deelnemers een paraplu als dank voor hun inzet. Wethouder Leo Jongen (Volksgezondheid): “Dank aan al deze vrijwilligers die zich inzetten voor de inwoners van Kerkrade!”. Tijdens de bijeenkomst bespraken twee gastsprekers de volgende thema’s: ‘zorg voor de nazorg reanimeren’ en het alarmeringssysteem van hartslagnu.nl

 • Zwaailichtendag groot succes!

  (15-04-2019)

  Afgelopen zaterdag vond de grootste Euregionale Zwaailichtendag ooit plaats in Kerkrade.

 • Nieuw wijkpunt in Chevremont

  (15-04-2019)

  Maandag 6 mei 2019 is de datum dat P3 van start gaat als nieuw wijkpunt in Chevremont. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de verbouwing en inrichting van de voormalige protestantse kerk en kosterwoning aan de Sint Pieterstraat.

 • Opening Gamecave

  (12-04-2019)

  Sinds zaterdag 6 april jl. mag iedereen gebruik maken van de Gamecave in HuB.Bibliotheek Kerkrade. Een plek waar bezoekers gebruik kunnen maken van spelcomputers en computers en dit alles kunnen bekijken vanaf een groot scherm.

 • Feestelijke ontvangst Bevrijdingsvuur

  (10-04-2019)

  Ook dit jaar zal op 5 mei het Bevrijdingsvuur, dat door een groep Kerkraadse atleten in Wageningen wordt opgehaald, feestelijk ontvangen worden op de Markt in Kerkrade. Voorafgaand aan de ontvangst organiseert De Stichting voorheen Oranjevereniging Kerkrade  in samenwerking met de gemeente Kerkrade verschillende activiteiten in het centrum van Kerkrade.

 • Controle hondenbelasting van start

  (09-04-2019)

  Vanaf half april 2019 gaan controleurs in de gemeente Kerkrade huis aan huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

 • Kerncijfers 2018

  (08-04-2019)

  De recente ontwikkelingen op het terrein van bevolking, woonruimte, economie, onderwijs en sociale zekerheid in gemeente Kerkrade worden in de folder Kerncijfers 2018 gekenschetst. De vermelde cijfers over het jaar 2018, dan wel naar de stand op 31 december 2018, zijn veelal voorlopig vastgesteld.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou?

  (05-04-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen?

 • Girlband 4LIFE tijdens Euregionale Zwaailichtendag

  (03-04-2019)

  Tijdens de Euregionale Zwaailichtendag op zaterdag 13 april zal de Nederlandse Girlband 4LIFE optreden en kun je kans maken om de meiden te ontmoeten, ze enkele vragen te stellen en een coole selfie te maken. Ze treden van 15.00 uur tot 15.30 uur op, op de Markt. De meet and greet vindt plaats in het raadhuis van 15.30 uur tot 16.00 uur. 

 • Girlband 4LIFE tijdens Euregionale Zwaailichtendag

  (02-04-2019)

  Tijdens de Euregionale Zwaailichtendag op zaterdag 13 april zal de Nederlandse Girlband 4LIFE optreden en kun je kans maken om de meiden te ontmoeten, ze enkele vragen te stellen en een coole selfie te maken. Ze treden van 15.00 uur tot 15.30 uur op, op de Markt. De meet and greet vindt plaats in het raadhuis om 15.30 uur. 

 • Nieuw programma met gastdocenten bij Basisschool De Schakel

  (29-03-2019)

  Op steeds meer basisscholen in Nederland krijgen leerlingen van de bovenbouw onder schooltijd les van enthousiaste gastdocenten. Dit programma, IMC Basis, is ook van start gegaan op de Kerkraadse basisschool De Schakel. Dit initiatief wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door de gemeente Kerkrade.

 • Geheugentafel van start gegaan

  (29-03-2019)

  Op 29 maart vond voor de eerste keer de Geheugentafel plaats in HuB. Kerkrade. Dit was een bijeenkomst over dementie, geïnitieerd door Alzheimer Parkstad Limburg en Bibliotheek Kerkrade e.o.

 • Watertaps gemeente Kerkrade weer aangesloten

  (28-03-2019)

  Vanaf de week van 1 april kan er weer lekker Limburgs drinkwater getapt worden bij het Continium discovery center, in het Stadspark, bij basisschool de Spoorzoeker en naast het Roda JC Kerkrade-Court in Park West.

 • Eigen wijkpreventieteam voor Kerkrade Noord

  (28-03-2019)

  Naast de wijkpreventieteams West en Oost heeft nu ook Noord een eigen Wijkpreventieteam.

 • Bewonersinitiatief ‘D’r Jemus Jaad‘ valt in de prijzen

  (27-03-2019)

  ‘Kern met Pit’ organiseert een jaarlijkse wedstrijd met als doel bewoners te stimuleren om initiatieven te initiëren die hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren.                                                                                             
  Op maandag 18 maart 2019 ontving ‘D’r Jemus Jaad‘ aan de Kasperenstraat in Kerkrade-West een tweetal prijzen vanuit de landelijke wedstrijd ‘Kern met Pit 2018’. Eén prijs van € 1.000,- voor het project ‘Jemus op d’r dusch’ en een extra aanmoedigingsprijs van € 500,- voor het bijzondere karakter van het project.  

 • Cool 2B Fit

  (26-03-2019)

  Cool 2B Fit is een sportief leefstijlprogramma voor kinderen.

 • Internationale Vrouwendag

  (22-03-2019)

  In het kader van de Internationale Vrouwendag vond een filmmiddag plaats op donderdag 14 maart.

 • Kerkrade MKB-Vriendelijkste gemeente van Limburg

  (22-03-2019)

  Kerkrade is volgens ondernemers de MKB-Vriendelijkste gemeente van Limburg. Burgemeester Jos Som ontving de prijs vandaag uit handen van MKB-Limburg voorzitter Monique Princen tijdens de feestelijke uitreiking op vrijdag 22 maart op het raadhuis in Kerkrade.

 • Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en IBA Parkstad zetten handtekening onder samenwerkingsovereenkomst Center Court Kerkrade

  (19-03-2019)

  Dinsdag 19 maart heeft wethouder Huub Wiermans, voorzitter van de stuurgroep Center Court Kerkrade, namens het College van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade de samenwerkingsovereenkomst Center Court getekend.

 • Bijzonder concert Orkest Koninklijke Luchtmacht in Kerkrade

  (18-03-2019)

  De Euregionale Zwaailichtendag op 13 april wordt afgesloten door een concert van het Orkest Koninklijke Luchtmacht! Dit concert wordt aangeboden door JFC HQ Brunssum. Een concert bijwonen van dit orkest is een ware totaal beleving. Dit is namelijk muzikale reis door de wereld die Luchtmacht heet.

 • Onderscheiding Carnegie Heldenfonds voor Kerkradenaar

  (14-03-2019)

  Kerkradenaar Remy Theunisse ontving deze week uit handen van burgemeester Jos Som een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds voor zijn heldhaftig optreden in juni 2018.
  Met gevaar voor eigen leven redde hij zijn buurvrouw. Zij werd door een hond aangevallen en ernstig verwond.

  “Remy Theunisse heeft een heldendaad verricht. Zelf raakte hij hierbij ook zwaargewond. De Carnegie-onderscheiding is een eerbetoon en waardering voor Remy Theunisse”, aldus burgemeester Jos Som.

 • Volledige bezoekerstribune beschikbaar tijdens Roda JC Kerkrade- MVV

  (13-03-2019)

  De vierhoek (politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Roda JC Kerkrade) gemeente Kerkrade heeft scenario’s afgewogen voor de wedstrijd Roda JC Kerkrade – MVV op 24 maart aanstaande en besloten om terug te komen op een eerder besluit. De gehele bezoekerstribune, ca. 1000 plaatsen, zal namelijk beschikbaar gesteld worden voor supporters van MVV.

 • Eenzaamheid, wat doen wij eraan?

  (12-03-2019)

  Mens word je in verbondenheid met anderen die spiegelen wie je bent

 • Vernieuwde editie White Thursday in Kerkrade!

  (12-03-2019)

  Traditioneel vindt op Witte Donderdag het evenement White Thursday op de Markt in Kerkrade plaats, ditmaal in een compleet vernieuwde opzet. Beleef Kerkrade kiest samen met Ramon Luckers Productions van Music Dome Kerkrade voor een format dat beter past bij onze stad. ‘White Thursday, Beleef het Kerkraadse Marktfeest’ start op donderdag 18 april 2019 om 17.00 uur, met een bredere muziekprogrammering en een stijlvolle podiumblikvanger op de Markt. De aanpalende terrassen van de Kerkraadse horeca sluiten aan bij de nieuwe opzet.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou?

  (11-03-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen?

  In Nederland zetten veel mensen zich vrijwillig in voor hun medemens en  de maatschappij; ook in Kerkrade is menig vrijwilliger actief.
  Maar er zijn nog vele nieuwe vrijwilligers nodig! Ook iets voor jou? Doe je mee?

 • Meld je aan voor een nieuwe en positieve leefstijl

  (08-03-2019)

  De gemeente Kerkrade start samen met Heton en de GGD Zuid-Limburg  een nieuw interventieprogramma voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar, namelijk Cool 2B Fit. Dit programma richt zich op leefstijlverandering van kinderen met overgewicht. Kinderen werken samen met hun ouders/ verzorgers aan een gezonde leefstijl. Tijdens het programma worden de deelnemers begeleid door een deskundig diëtist, GZ-psycholoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur.

 • Statement n.a.v. recente berichtgeving rondom de vertrouwelijke raadsvergadering Kerkrade

  (01-03-2019)

  De gemeenteraad van Kerkrade heeft gistermiddag (28 februari jl.) met ontsteltenis kennis genomen van de berichtgeving in de pers rondom de besloten raadsvergadering waarin de raad van de gemeente Kerkrade de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester heeft vastgesteld. Dagblad De Limburger stelde daarbij dat men de informatie per toeval in handen kreeg omdat "vanwege de geluidsinstallatie in de ruimten buiten de raadzaal duidelijk te horen was wat besproken werd".

 • Overhandiging poster vrijwilligerswerk

  (27-02-2019)

  De gemeente Kerkrade zet actief in op het werven van nieuwe vrijwilligers. Bij diverse verenigingen en organisaties zijn mensen nodig die enthousiast en vrijwillig een steentje willen bijdragen.

 • Mevrouw Petra Dassen - Housen voorgedragen als burgemeester Kerkrade

  (27-02-2019)

  De gemeenteraad van Kerkrade heeft op 27 februari 2019 tijdens een openbare raadsvergadering mevrouw Petra Dassen - Housen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Kerkrade.

 • Nieuw evenement: Köln ontmoet Kerkrade tijdens Colonia i Kirchroa!

  (26-02-2019)

  In het Hemelvaartsweekend, van 31 mei tot en met 2 juni, vindt de eerste editie van een nieuw aantrekkelijk evenement plaats. Met de titel Colonia i Kirchroa ontmoeten Köln en Kerkrade elkaar op de Markt in Kerkrade-centrum. “Als gevolg van de oproep vanuit Beleef Kerkrade voor meer kwaliteit bij evenementen, heeft de Stichting Colonia i Kirchroa zich met een meerdaags en jaarlijks terugkerend evenement bij de gemeente gemeld. Het thema ‘Keulen ontmoet Kerkrade’ past perfect bij onze stad“, geeft voorzitter Noël Quaedvlieg aan. Wethouder Tim Weijers geeft enthousiast aan dat het concept van Colonia i Kirchroa bovendien naadloos aansluit op het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Kerkrade: “Ook dit is Beleef Kerkrade, met kwaliteit, sfeer en beleving. Daarnaast betreft het een burger- en horeca-initiatief. Dat steunen wij graag. Dit nieuwe evenement heeft in onze ogen enorme groeipotentie.”

 • Ondernemers voortaan sneller geholpen bij aanvraag financiële bijstand dankzij online dienstverlening

  (25-02-2019)

  De gemeente Kerkrade is gestart met online dienstverlening voor ondernemers bij het aanvragen van financiële bijstand. Het is vanaf nu mogelijk om via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) een bijstandsaanvraag in te dienen voor diverse ondernemersregelingen vanuit de overheid. SOLO is de digitale voorziening van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De gemeente is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze online voorziening en voert de regelingen uit.

 • Informeren van omwonenden over werkzaamheden aan het spoor

  (25-02-2019)

  ProRail verzorgt de communicatie aan omwonenden bij werkzaamheden aan het spoor. Dit gebeurde voorheen met een huis-aan-huis bewonersbrief, maar ProRail stapt over op digitale communicatie.

 • Eenzaamheid

  (22-02-2019)


  Is er nou niemand die mij echt ziet?!

  Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen.

 • Nieuw voorleesboek over carnaval

  (21-02-2019)

  Sinds kort is het voorleesboek ‘Vasteloavendskinger’ met verhalen over de tradities tijdens de carnaval verkrijgbaar. Met dit voorleesboek voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar, kunnen kinderen op vrolijke wijze wegwijs gemaakt worden over deze dolle traditie. ‘Vasteloavendskinger’ is voor €14,90 verkrijgbaar bij alle Kerkraadse boekwinkels en bij het Stadskantoor van de gemeente Kerkrade.

 • Ontmoetingsplek voor veteranen: nieuwe locatie voor Stichting GOC Parkstad in Kerkrade

  (18-02-2019)

  Vrijdag 15 februari heeft Stichting Geüniformeerden Centrum Parkstad (GOC Parkstad) de deuren van haar nieuwe locatie Beerenbosch geopend, aan de Berenbosweg 1 te Kerkrade.

  Het Geüniformeerden Ontmoetingscentrum is een enthousiaste groep van, voor, met en door veteranen en andere (voormalig) geüniformeerden en hun gezinsleden. Zij kunnen elkaar hier ontmoeten, ervaringen uitwisselen met mensen die een vergelijkbare achtergrond hebben en zinvol werk verrichten.

 • Meer sluitingen van drugspanden in Kerkrade

  (15-02-2019)

  Al jarenlang treedt burgemeester Jos Som in Kerkrade met goede resultaten op tegen de illegale handel, verkoop en aanwezigheid van verdovende middelen.
  “De overlast van een drugspand in de woon- en leefomgeving is ontoelaatbaar”, aldus burgemeester Som. “Daarom wordt consequent hard opgetreden. De nieuwe wetswijziging in de Opiumwet biedt extra mogelijkheden om vaker tot sluiting van een pand over te gaan.”

 • Ruim 17 miljoen euro voor jeugdhulp

  (14-02-2019)

  De uitgaven van het sociaal domein (zorg, jeugdhulp en participatie) bedragen 90 miljoen euro. Dat is ongeveer 70 % van de totale gemeentebegroting.
  Om inwoners meer inzicht te geven in deze uitgaven en de beschikbare voorzieningen, besteden we sinds november regelmatig aandacht hieraan.
  Vandaag gaat het over de jeugdhulp.

 • Vrijwilligerswerk, iets voor jou?

  (13-02-2019)

  Zie jij het zitten? Je tijd nuttig besteden en andere mensen helpen?

  In Nederland zetten veel mensen zich als vrijwillig in voor hun medemens en  de maatschappij. Ook in Kerkrade is menig vrijwilliger actief.
  Maar er zijn nog vele nieuwe vrijwilligers nodig! Ook iets voor jou? Doe je mee?

 • WMC presenteert nieuw festival: BLOW! by WMC Kerkrade

  (07-02-2019)

  Op donderdag 7 februari lanceerde WMC Kerkrade een nieuw blaasmuziekfestival onder de naam BLOW! by WMC Kerkrade. Het festival vindt plaats in Kerkrade van 4 tot en met 7 juli 2019. Onder andere de Amsterdamse jazzband New Cool Collective en de energieke band Broken Brass Ensemble maken deel uit van de line-up van BLOW! Het defensieorkest Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) speelt op 6 juli samen met de gevierde Duitse percussionist Martin Grübinger. Het festival sluit af met een parade van top mars- en showbands in het centrum van de stad.

 • Beleef samen de Euregionale Zwaailichtendag Kerkrade

  (07-02-2019)

  Op zaterdag  13 april van 11.00 uur tot 17.00 uur presenteren o.a. defensie, politie, ambulance en brandweer uit binnen- en buitenland zich voor de vierde keer tijdens de grootste Euregionale Zwaailichtendag van de regio, in Kerkrade. Deze familiedag bij uitstek is er een die u niet wilt missen! Er zijn behalve de aanwezigheid van hulp- en aanverwante diensten namelijk  tal van unieke activiteiten voor alle leeftijden; livemuziek, workshops, meet & greet, bijzondere voertuigen, springkussens, een showkorps, politiekapel, foodtrucks, etc etc.

 • Verspreiding Wegwijzer 2019

  (07-02-2019)

  De nieuwe gemeentegids, de Wegwijzer 2019, is verschenen. De verspreiding van de Wegwijzer vindt plaats vanaf 7 februari. Dit gebeurt zoals elk jaar huis-aan-huis.
  In de Wegwijzer zit ook de Seniorenwijzer, een speciaal gedeelte vol informatie voor ouderen.

 • Kunst en theater rondom thema depressie en dementie bij ouderen

  (04-02-2019)

  Op donderdag 31 januari is in HuB. Kerkrade het startschot gegeven voor een bijzondere tentoonstelling. De werken die worden tentoongesteld zijn namelijk gemaakt door mensen die op verschillende manieren in aanraking zijn gekomen met het thema (ouderdoms)depressie.

 • Samen werken aan een nieuwe en positieve leefstijl

  (31-01-2019)

  De gemeente Kerkrade start samen met Heton en de GGD Zuid-Limburg  een nieuw interventieprogramma voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar,  namelijk Cool 2B Fit. Dit programma richt zich op leefstijlverandering van kinderen met overgewicht. Kinderen werken samen met hun ouders/ verzorgers aan een gezonde leefstijl. Tijdens het programma worden de deelnemers begeleid door een deskundig diëtist, GZ-psycholoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur.

 • Poster ‘Klone Joep’ voor Kerkraadse carnavalsliefhebber

  (28-01-2019)

  Kunstenares Miriam Vleugels heeft ook dit jaar weer de poster ‘Klone Joep’ gecreëerd. De Klone Joep staat ‘Sjiek en Sjtram’ als ode aan het jubilerende 36’er Regiment, de Kling Kirchröatsjer Sjtadsjarde en Blauw-Wies Wetzels. Daarnaast heet de Klone Joep de vele gardisten die Kerkrade zullen bezoeken tijdens het 25e Euregionaal Gardentreffen van harte welkom.

 • Tarieven afvalstoffenheffing 2020 gemeente Kerkrade

  (25-01-2019)

  Voor het jaar 2020 zijn de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval ten opzichte van 2019 flink gestegen. Zo zijn brandstofprijzen gestegen, dalen de opbrengsten van ingezameld oud papier, hout en metaal en zijn er loonkostenstijgingen. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de belasting op het storten en verbranden van afvalstoffen in Nederland fors te verhogen. De kosten voor Kerkrade stijgen hierdoor met € 900.000 ten opzichte van 2019. Alle kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval dienen volledig opgebracht te worden uit de door ieder huishouden te betalen Afvalstoffenheffing.

 • 5 daag vasteloavend óp d’r Maat i Kirchroa!

  (24-01-2019)

  Komende carnaval wordt in Kerkrade-centrum uitgepakt met een 5-daagse programmering, sfeervol aangekleed met een grote overkapping op de Markt. Van vrijdag 1 tot en met dinsdag 5 maart 2019 staan aantrekkelijke carnavalsoptredens geprogrammeerd. Gestart wordt met de ontvangst van de Blauw Sjuut op vrijdagavond en op de laatste dag wordt afgesloten met het traditionele Kloone Trekke en de sleuteloverdracht. Daartussenin komt iedereen die van de vasteloavend i Kirchroa wil genieten aan zijn of haar trekken. Het in stand houden en doorontwikkelen van de carnavalscultuur in Kerkrade is volgens het gemeentebestuur belangrijk voor het behoud van de Kerkraadse identiteit rondom carnaval. “5 daag vasteloavend óp d’r Maat i Kirchroa! draagt daar in belangrijke mate aan bij, vandaar dat dit evenement op onze steun kan rekenen”, aldus wethouder Tim Weijers (Evenementen & Marketing).

 • Uitbreiding van het aantal Minibiebjes in Kerkrade

  (24-01-2019)

  Na het succes van de Minibieb in het Stadspark zijn op initiatief van inwoonster Marleen Fischer-Verbrugge acht nieuwe Minibiebjes gemaakt voor de wijken van Kerkrade. Dit is gedaan in samenwerking met Rotaryclub Kerkrade, Relim en de gemeente Kerkrade.

 • Wijzigingen parkeren in Kerkrade in 2019

  (23-01-2019)

  Naar aanleiding van de afronding van het Centrumplan heeft de gemeenteraad in november 2018 besloten om het parkeerregime in Kerkrade-Centrum te wijzigen. De wijzigingen zullen stap voor stap ingevoerd worden in de loop van 2019.

  Door het invoeren van nieuwe parkeerregels wordt parkeren in Kerkrade-Centrum in 2019 een stuk duidelijker en eenvoudiger. We zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de veranderingen in het parkeerregime.

  Eind december brachten we u op de hoogte van de gewijzigde parkeertarieven vanaf 1 januari 2019. De volgende wijziging gaat in op 1 februari 2019.

 • Kerkraadse werkgelegenheid in de lift

  (22-01-2019)

  De werkgelegenheid in Kerkrade zit in de lift. De cijfers in de periode 2017-2018 laten een stijgende lijn van 2,7% zien.

 • Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Bisscheroux-Stegers

  (21-01-2019)

  Mevrouw C.J.M. (Jeanny) Bisscheroux-Stegers heeft op vrijdag 18 januari aanstaande uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor haar inzet als vrijwilliger van de Stichting Wereldwinkel Landgraaf.
  Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Felicitaties voor 100-jarige mevrouw Bischoff-Roemen

  (18-01-2019)

  Mevrouw Maria Bischoff-Roemen is 100 jaar geworden op 15 januari jl.

 • Ruim 50 miljoen euro voor participatie

  (17-01-2019)

  De uitgaven van het sociaal domein (zorg, jeugdhulp en participatie) bedragen 90 miljoen euro. Dat is ongeveer 70 % van de totale gemeentebegroting.
  Om inwoners meer inzicht te geven in deze uitgaven en de beschikbare voorzieningen, besteden we sinds november regelmatig aandacht hieraan.
  Vandaag gaat het over het onderdeel participatie (werk en inkomen) van het sociaal domein. De gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks ruim 50 miljoen euro van de Rijksoverheid.

 • Toegankelijkheid van stembureaus

  (02-01-2019)

  Per 1 januari 2019 geldt er een wettelijke verplichting dat alle stembureaus in een gemeente toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Voorheen was dit bij slechts 25% van de stembureaus verplicht.
  Mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen immers ook kunnen stemmen.

 • Winktersjpas in de Rodahal weer druk bezocht

  (02-01-2019)

  Het jaarlijks terugkerend evenement Winktersjpas in de Rodahal was weer een succes.

 • Startschot gelost voor eerste zonnepanelenveld in Parkstad Limburg

  (28-12-2018)

  EMMA Safety Footwear in Kerkrade en Volta Solar hebben op 21 december 2018 een intentieovereenkomst getekend voor de exploitatie van in totaal circa 8200 zonnepanelen op het dak van de gebouwen van EMMA en op een 2,5 ha groot grondperceel dat grenst aan EMMA’s nieuwe bedrijfscomplex aan de Tunnelweg 104 in Kerkrade. De veiligheidsschoenenproducent, marktleider in de Benelux en sinds dit jaar gevestigd op bedrijventerrein Dentgenbach in Kerkrade, heeft het benodigde 2,5 ha groot grondperceel gekocht van de gemeente Kerkrade. Met het totale project is een investering gemoeid van bijna 2 miljoen euro.

 • Wijzigingen parkeren in Kerkrade in 2019

  (27-12-2018)

  Naar aanleiding van de afronding van het Centrumplan heeft de gemeenteraad in november 2018 besloten om het parkeerregime in Kerkrade-Centrum te wijzigen. De wijzigingen zullen stap voor stap ingevoerd worden in de loop van 2019.

 • Oliebollen bakken? Lever het gebruikte vet apart in!

  (27-12-2018)

  Wist u dat u het vet waarin u oliebollen bakt apart kunt inleveren? Hiervan kan heel eenvoudig hernieuwbare energie worden gemaakt. Gooi het daarom niet in de afvalbak, maar lever het apart in. Dan bent u duurzaam bezig!

 • Buitengewone Raadsvergadering gemeente Kerkrade

  (18-12-2018)

  Tijdens de Buitengewone Raadsvergadering op 13 december 2018 nam burgemeester Jos Som afscheid als burgemeester van Kerkrade

 • Gouden Erepenning voor de heer Etschenberg

  (17-12-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade heeft besloten om de heer H.(Helmut) Etschenberg (71 jaar) de Gouden Erepenning van Kerkrade te verlenen vanwege zijn continue inspanningen om de grenzen te slechten en zijn bijzondere aandacht voor de positie van Kerkrade als verbindingsstad in Euregio.

 • Nu ook spellingscontrole bij D’r Nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer

  (17-12-2018)

  Tijdelijk wordt bij de aankoop van ‘D’r Nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer’ een USB-stick geleverd met een spellingscontrole. Wethouder Jo Schlangen (Cultuur) gaf deze aan een inwoner van Kerkrade.
   

 • Burgemeester Jos Som Ereburger van de gemeente Kerkrade

  (14-12-2018)

  De gemeenteraad van de gemeente Kerkrade heeft besloten om burgemeester Jos Som het Ereburgerschap van de gemeente Kerkrade te verlenen.

 • Ko­nink­lij­ke on­der­schei­ding voor bur­ge­mees­ter Jos Som

  (14-12-2018)

  Burgemeester Jos Som (67) van Kerkrade is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering in Hof van Gaia (GaiaZOO Kerkrade) uitgereikt door gouverneur Theo Bovens. Tijdens deze bijzondere raadsvergadering heeft de Gouverneur Jos Som ook beëdigd als waarnemend burgemeester van Kerkrade. Jos Som blijft dat tot aan de komst van de nieuwe burgemeester.

 • Geslaagd werkbezoek Sybrand Buma aan Kerkrade

  (11-12-2018)

  Afgelopen vrijdag 7 december bracht de heer Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, een werkbezoek aan Kerkrade.

 • Uitreiking Eurode-eremedaille

  (07-12-2018)

  De Euroderaad heeft op 23 oktober 2018 besloten om de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade op 6 december 2018 de Eremedaille van het Openbaar Lichaam Eurode te verlenen. De uitreiking vond plaats tijdens de vergadering van de Euroderaad op:

  Donderdag 6 december jl., in de raadzaal van de gemeente Kerkrade, Markt 1, 6461 EB, Kerkrade

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Peerboom

  (03-12-2018)

  De heer ir. A.F.A.M (Toon) Peerboom heeft op zaterdag 1 december jl. uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 • Welkomstavond

  (23-11-2018)

  De gemeente Kerkrade organiseert jaarlijks een Welkomstavond voor nieuwe inwoners van onze stad. Zo ook op 19 november.

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Dohmen

  (18-11-2018)

  De heer F.J.J. Dohmen (Frans) ontvangt op zaterdag 17 november aanstaande uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet als (bestuurs)lid van het Chèvremonts Mannenkoor 1912. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw In de Braekt-Raadschelders

  (16-11-2018)

  Mevrouw P.M.J. In de Braekt- Raadskelders (Ine) ontvangt op donderdag 15 november aanstaande uit handen van de heer Jos Som, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet als bestuurslid van de Stichting Gemeenschapshuis Terwinselen. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Limburgse bestuurders bijeen in Kerkrade

  (15-11-2018)

  Op woensdag 21 november bezoeken Limburgse bestuurders Kerkrade vanwege de Limburgse Bestuurdersdag 2018. Ongeveer 400 bestuurders van gemeenten, Provincie en Waterschappen bezoeken Kerkrade. Op het programma staat onder andere de jaarvergadering van de Vereniging van Limburgse Gemeenten. De burgemeesters, wethouders en andere bestuurders grijpen deze dag ook aan om Kerkrade te beleven door diverse attracties en bezienswaardigheden te bezoeken.

 • Eenzaamheid

  (14-11-2018)

  Eenzaamheid betekent niet dat je alleen bent, maar het is het gevoel dat het niemand wat uitmaakt hoe het met je gaat.

 • 90 Miljoen euro voor zorg, jeugdhulp en participatie

  (08-11-2018)

  De gemeente Kerkrade besteedt jaarlijks 90 miljoen euro aan het sociaal domein (zorg, jeugdhulp en participatie). Dat is circa 70 % van de totale gemeentebegroting.
  Het bestuur kiest hiervoor omdat zij dit ziet als een van de belangrijkste kerntaken van haar gemeente.
  Omdat het Rijk steeds minder geld beschikbaar stelt en de vragen om zorg toenemen, is het van belang dat de middelen goed verdeeld worden en de hulp op de juiste plek terechtkomt.

 • Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA)

  (01-11-2018)

  Wilt u personeel uit het buurland aannemen? Verhuist u over de grens om in het buurland te werken? Wilt u meer weten over de mogelijkheden over werken in België of Duitsland?

 • Prijswinnaars tandenquiz ‘Respect voor je tanden’

  (25-10-2018)

  Wie zijn de winnaars geworden van de tandenquiz? Wethouder Schlangen reikte op 23 oktober, samen met de initiatiefnemers van ‘Respect voor je tanden’, prijzen uit aan de kinderen die de tandenquiz van Basje gewonnen hadden.

 • Wijkkantoor Mucherveld

  (17-10-2018)

  Sinds 1 oktober is een wijkkantoor in Mucherveld geopend.

 • Plaatsing bladerbakken

  (08-10-2018)

  De herfst is een sfeervolle periode. De bladeren verkleuren en vallen van de bomen. Helaas kan dit ook voor enige overlast zorgen. Om deze overlast enigszins op te vangen plaatst de gemeente Kerkrade in de periode oktober - november een groot aantal bladerbakken door de hele gemeente.

 • Nieuw winterevenement Beleef Kerstival Kerkrade

  (04-10-2018)

  Beleef Kerstival Kerkrade is de naam van het nieuwe winterevenement 2018 in het centrum van Kerkrade. Vanaf vrijdag 7 tot en met zondag 23 december is het stadscentrum sfeervol aangekleed met kerstbomen, kerstdecoratie en circa 75.000 kerstlampjes. In de weekenden wordt een aantrekkelijke kerstprogrammering verzorgd door Kerkraadse verenigingen, bedrijven en inwoners. Wethouder Tim Weijers (evenementen & stadsmarketing): “Het wordt een winterevenement van, voor en door Kerkradenaren, waarbij bezoekers van buitenaf uiteraard ook van harte welkom zijn om de bijzondere sfeer en activiteiten mee te beleven!”

 • Week tegen Eenzaamheid

  (25-09-2018)

  De Week tegen Eenzaamheid 2018 vindt plaats van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid wordt landelijk aandacht gevraagd voor dit probleem.

 • Gedeelte Stadspark afgezet (bericht wordt aangevuld)

  (30-07-2018)

  In verband met de vorming van waterstofsulfide in de vijvers van het Stadspark is een deel van het park met bouwhekken afgesloten voor publiek.

 • VVV Servicepunt in HuB Kerkrade

  (25-07-2018)

  Vanaf donderdag 26 juli 2018 is het VVV Servicepunt gehuisvest in HuB Kerkrade (Theaterplein 30). Hier kunt u terecht voor toeristische informatie over Kerkrade en omgeving, wandel- en fietskaarten, toeristische boeken, gidsen en de VVV Cadeaubon. Het VVV Servicepunt bij Boekhandel LeesKunst in Kerkrade komt hiermee te vervallen.

 • Overlast bij lindebomen

  (12-07-2018)

  Als gevolg van de langdurige warme en droge periode is ook in Kerkrade veel overlast ontstaan op plaatsen waar lindebomen staan.