Pagina opties

Groter

Coronavirus: regelingen voor de cultuursector

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten optredens en andere bijeenkomsten.

Huis voor de Kunsten

De gevolgen van de Corona crisis zijn ingrijpend en daarom staat Het Huis voor de Kunsten als koepel voor de kunsten en het erfgoed in contact met diverse belanghebbenden. Dat zijn organisaties op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Het Huis voor de Kunsten neemt ook de rol van provinciale steunfunctie op zich. Voor meer informatie kunt u de website van het Huis voor de Kunsten raadplegen.

KNMO

De KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) is samen met haar leden actief om daar waar mogelijk ondersteuning te geven aan het verenigingsleven. Nadere informatie kunt u vinden op de site van de KNMO. Ook heeft het KNMO een speciaal corona-emailadres in het leven geroepen. Heeft u als muziekvereniging een corona-relataleerde vraag dan kunt u dus ook mailen naar corona@knmo.nl

Voor nadere informatie rondom de corona maatregelen verwijzen wij u naar de websites van KNMO en Koornetwerk Nederland:

Oranjefonds

Bij het Oranjefonds kunnen verder aanvragen ingediend worden voor coronahulpprojecten. Nadere informatie is verkrijgbaar op de site van het Oranjefonds