Pagina opties

Groter

Meer weten over de achtergronden van corona in Kerkrade? (19-01-2021)

Regelmatig informeert het college de gemeenteraad over wat er wordt gedaan om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Zij doet dit in de vorm van zogenaamde raadsinformatiebrieven. Op de website van de gemeente onder bestuurlijke informatie staan alle raadsinformatiebrieven, ook die gaan over corona. Wilt u meer weten over de achtergronden van corona in Kerkrade, ga dan naar de link. 

De omvangrijke brieven bevatten heel veel informatie over de invloed van corona op onze lokale samenleving en hoe het college hierop reageert.

Vanaf januari 2021 zal bij het verschijnen van een raadsinformatiebrief over corona een uittreksel van die brief op deze website worden geplaatst. De artikelen zullen een algemene inleiding bevatten en inzoomen op de beschikbare statistische informatie over aantallen positief geteste personen, in ziekenhuis opgenomen personen en overleden personen. Gestart wordt nu met de 7e raadsinformatiebrief die pas geleden is verschenen. De samenvatting van deze brief kunt u lezen in de onderstaande bijlage.