Pagina opties

Groter

Coronavirus (COVID-19)

Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Hier plaatsen wij actuele informatie over het Coronavirus die belangrijk is voor inwoners van Kerkrade. 
Raadpleeg ook de antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen in strijd tegen het Coronavirus in Kerkrade.

Heeft u vragen over de informatie op onze website?
Bel dan naar ons speciale informatienummer 045- 56 76 599. Hier kunt u terecht met vragen over maatregelen rondom het Coronavirus in Kerkrade.
Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur.

Ondernemers kunnen terecht op onze speciale pagina voor ondernemers.

Voor vragen over het virus en algemene informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

Overzicht nieuwsberichten Coronavirus

Dinsdag 31 maart 2020

15.00 uur

Rode Kruis opent hulplijn voor kwetsbaren

Het Rode Kruis heeft een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen in tijd van corona. Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kunt u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888. 

Via de Rode Kruis Hulplijn kunnen mensen over de zorgen praten, advies krijgen over hun specifieke situatie en waar nodig worden doorverwezen naar de juiste hulp.

10.00 uur

Onderhoud openbare ruimte gemeente Kerkrade aangepast door Coronavirus

De gemeente Kerkrade volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Dit heeft tot gevolg dat de dienstverlening van de gemeente is aangepast.

Dat geldt ook voor het onderhoud van de openbare ruimte, dat in deze periode met een sterk verminderde bezetting moet worden uitgevoerd.  “Een deel van onze onderhoudsmedewerkers behoort tot de kwetsbare doelgroep. Voor hen is het werken in teams op dit moment niet mogelijk waardoor niet alle werkzaamheden meer volledig uitgevoerd kunnen worden. Het gaat daarbij onder meer om het onderhoud van de groenvoorzieningen, om het verwijderen van onkruid en om het ruimen van zwerfafval”, aldus wethouder Tim Weijers (openbare ruimte). 

De medewerkers van Wijkbeheer concentreren zich zoveel als mogelijk op de zogenoemde ‘vitale processen’: de uitvoering van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een verantwoord gebruik van de openbare ruimte. U kunt daarbij denken aan het herstellen van ernstige schades, het ledigen van afvalbakken, de verzorging van dieren, werkzaamheden aan het rioolstelsel, bestrijding van ongedierte en het voorkomen van gevaarlijke situaties.

Veiligheid, volksgezondheid en hygiëne, ook voor onze eigen medewerkers, staan daarbij voorop. Wethouder Weijers: “Wij vragen hiervoor en rekenen op uw begrip. Om de openbare ruimte samen zo schoon mogelijk te houden kunt u ook zelf behulpzaam zijn. Laat geen afval achter in de openbare ruimte, gooi geen huisvuil in de gemeentelijke afvalbakken en hou (indien mogelijk) het trottoir voor uw woning onkruidvrij. Neem ook in de openbare ruimte wel steeds alle regels van de Rijksoverheid in acht. Mede namens onze medewerkers hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.”

Maandag 30 maart 2020

15.30 uur

Noodloket ondernemers van ministerie geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via de website van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Lees meer over de regeling.

15.00 uur

Aandacht voor huiselijk geweld

In deze periode van ‘verplicht afstand houden’ en ‘thuisquarantaine’ vanwege het Coronavirus, is het goed om extra aandacht te hebben voor huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties. 

(Met dank aan Veilig Thuis Kennemerland voor de video)

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen de hele dag samen thuis zijn, kunnen spanningen eerder oplopen. Juist kwetsbare gezinnen kunnen in deze tijd sneller aan hun grenzen zitten, met alle risico’s die daarbij horen. Laten we er samen voor zorgen dat thuis een veilige plek is voor iedereen.

Dus als je vermoedens hebt, ruzies hoort/ zelf meemaakt of de situatie niet vertrouwt, kijk dan voor meer informatie op de website van 'Ik vermoed huiselijk geweld'. 

Vrijdag 27 maart 2020

16.15 uur

Nieuwe noodverordening

Sinds dinsdag 17 maart geldt er in Zuid-Limburg een noodverordening. Naar aanleiding van de strengere maatregelen die het kabinet op maandag 23 maart heeft ingevoerd, is die noodverordening ingetrokken en vervangen door een nieuwe noodverordening, waarin de aangescherpte maatregelen zijn vertaald naar regels. Zo is voor iedereen duidelijk wat mag en wat niet mag. Op basis van de regels kunnen gemeenten optreden als iemand zich er niet aan houdt. U vindt meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

14.30 uur

Commissievergaderingen en raadsvergadering april gaan niet door

Er stonden diverse vergaderingen gepland voor de maand april, deze gaan allen niet door in verband met de huidige situatie rondom het Coronavirus. Uiteraard komen de besluiten en presentaties op een later moment alsnog aan de orde.

Het betreft de vergaderingen van de gemeenteraad van 22 april en alle commissievergaderingen van 6, 7 en 8 april 2020.

Met vragen kunt u altijd bij de griffie terecht, bereikbaar via griffie@kerkrade.nl of via het algemeen telefoonnummer 14 045.

11.00 uur

Geldkrant Nibud

Het Nibud heeft een special uitgebracht van hun Geldkrant met als thema inkomen en Corona.

Lees de krant. 

Donderdag 26 maart 2020

16:00 uur

Waarschuwing valse emails!

Op dit moment worden er valse emails uit naam van Waternet verzonden aan burgers binnen onze gemeente waarin u gevraagd wordt binnen 2 dagen een bedrag van EUR 84,50 over te maken naar een Duits bankrekeningnummer. Maak GEEN geld over. Deze e-mails zijn nep, en niet door Waternet verzonden. Criminelen proberen op deze manier geld van u te stelen. Meer informatie leest u op de site van: Waternet 

Woensdag 25 maart 2020

17:15 uur

Stopzetten Hulp bij het huishouden door Meander

Inwoners van Kerkrade die de ondersteuning Hulp bij Huishouden bij Meander Hulp Thuis ontvangen op korte termijn een brief waarin te lezen is dat deze ondersteuning tijdelijk stop gezet wordt. We begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met Meander via 0900 699 0 699.

11.30 uur

Steun van Kerkrade aan ondernemers!

Belangrijke informatie voor de ondernemers in Kerkrade

De regering heeft steun toegezegd aan ondernemers om hen door de moeilijke tijd van het Coronavirus te loodsen. In aansluiting hierop heeft de gemeente Kerkrade een pakket samengesteld. Niet alles is al helemaal duidelijk, maar hieronder vertellen we meer over wat u als ondernemer kunt doen, waar u aanspraak op kunt maken en waar u terecht kan. We willen de ondernemers zo goed mogelijk helpen en niet in de kou laten staan!

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP-ers

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor 3 maanden in de vorm van aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

 1. Tijdelijke ondersteuning van 3 maanden in de vorm van uitkering voor levensonderhoud
  Deze ondersteuning is een aanvullende uitkering op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.
   
 2. Tijdelijke ondersteuning in de vorm van bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00
  Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen    moeten oplossen. Deze ondersteuning is een lening en moet wél worden terugbetaald. De rente van deze lening is nog niet bekend maar zal naar verwachting minder zijn dan de nu geldende wettelijke rente van 8%.

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en duurt -vooralsnog- tot 1 juni 2020.  Wanneer uw bedrijf vanaf 1 maart 2020 als gevolg van Coronamaatregelen in de problemen is gekomen, kunt u een aanvraag indienen. Ons streven is om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Op de gemeentelijke website kunt u alle informatie lezen over de extra tijdelijke ondersteuning 

Uitstel van betaling voor lokale ondernemers

De gemeente Kerkrade heeft samen met de andere deelnemende gemeenten aan de BsGW toestemming gegeven om door diverse maatregelen de financiële druk voor ondernemers tijdelijk te verlagen. Alle info is te vinden op de website van de BsgW.  

Let op: Bij andere vorderingen (die niet via BsgW gaan, bijvoorbeeld huur gemeentelijk vastgoed) zal de gemeente de landelijke richtlijn ook als uitgangspunt nemen en wordt elk verzoek apart bekeken. Verzoeken tot uitstel van betaling kunnen worden gedaan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.

De gemeente ontvangt van ondernemers ook facturen voor geleverde goederen en diensten. De gemeente zal deze facturen na (interne) goedkeuring meteen betalen aan de ondernemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de vervaltermijn die wellicht pas later is.

Overige adressen voor info

Voor meer informatie over de landelijke financiële maatregelen wordt verwezen de website van de Rijksoverheid

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert de Kamer van Koophandel een Coronaloket 

Op de website van de gemeente is ook een pagina ingericht met alle nieuws over Kerkrade en Corona. Hier staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u als ondernemer na het raadplegen van de website toch nog een vraag? Neem contact op met het speciale Coronanummer van de gemeente Kerkrade: 045 – 567 65 99.

10.00 uur

Vervoer naar noodopvang voor kinderen

In verband met het Coronavirus kunnen ouders met cruciale beroepen zich de komende periode (in elk geval tot 6 april a.s.)  melden bij de scholen voor noodopvang van hun kinderen.

Indien is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor de noodopvang  en in het geval deze ouders zelf  geen enkele mogelijkheid hebben om hun kinderen naar school te brengen of op te halen, kunnen zij gebruikmaken van een vervoersvoorziening. Het vervoer naar de school is kosteloos.

In dat geval kunnen zij zich rechtstreeks melden bij vervoersbedrijf Taxi van Meurs te Bocholtz, tel. 045-5442776.

Voordat het taxibedrijf overgaat tot het vervoeren van de betreffende leerling vraagt zij een bevestiging van de school.

 • dat de ouders een cruciaal (vitaal) beroep hebben en dus in aanmerking komen voor noodopvang voor hun kind(eren) en  
 • dat de ouders géén mogelijkheid hebben om hun kind naar de noodopvang te brengen.

Dinsdag 24 maart 2020

15.15 uur

Regie Mondkapjes

Op dit moment is er veel te doen rondom de mondkapjes. Daarom is een centraal punt binnen Limburg via de GHOR ingericht voor regie ten aanzien van de mondkapjes. Ze zijn bereikbaar onder pbmlimburg@gmail.com . Hier kunnen mensen/instellingen zich melden die mondkapjes kunnen bieden, maar kan ook gevraagd worden naar mondkapjes. De kapjes zijn met name bedoeld voor de zorg.

11.15 uur

Coronacentrum Urmond moet zorg ontlasten

Unieke samenwerking Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen

In Zuid-Limburg wordt door de eerstelijns zorgorganisaties nauw samengewerkt om de stroom van positief geteste en verdachte COVID-19 patiënten gezamenlijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het openen van het ‘Coronacentrum Urmond’. Onderdeel van dit Coronacentrum is het Thuiszorghotel, waar vandaag de eerste patiënten verwacht worden. De locatie is het Van der Valk-hotel Stein-Urmond, dat hiervoor volledig is vrijgemaakt.

Stuurgroep-voorzitter Jack  Jansen: “In het centrum gaat het om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te kunnen worden en te goed voor de ziekenhuizen. Door het samenbrengen van deze patiënten willen we de druk op de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg) opvangen. Ook ontlasten we hiermee de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten (waaronder IC opnames) kunnen blijven verzorgen. Zo kan er effectiever gewerkt worden. Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de eerstelijns zorg in Zuid-Limburg om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden ondanks de te verwachten lange duur (minimaal 6 maanden) van de COVID-19 crisis”.

Thuiszorghotel

Het Thuiszorghotel van het Coronacentrum Urmond is vanaf dinsdag 24 maart operationeel. Door de ervaringen die we daarmee opdoen, kunnen we zo spoedig als mogelijk opschalen naar een groter aantal bedden. “De vraag is nu nog niet groot, maar we willen in Zuid-Limburg voorbereid zijn op een exponentiele toename”, zegt Jack Jansen.

Patiënten mogen tijdens hun verblijf géén bezoek ontvangen.

Huisartsenpost Urmond

Naast het Thuiszorghotel openen we donderdag 26 maart op deze locatie ook een huisartsenpost (Oostelijke en Westelijke Mijnstreek) voor mensen met verdenking van Corona. “Door dit 24/7 op één locatie samen te brengen, kunnen we sneller handelen wanneer behandeling of opname nodig is. Hiermee wordt de expertise van de behandelingen van de patiënten gebundeld en kan de reguliere zorg via de huisartsen en huisartsposten doorgaan”, zegt Esther van Engelshoven van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

Doorverwijzing nodig

Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op deze locatie. De omgeving van het hotel is volledig afgeschermd waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met Corona-gerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de huisartspost.

Samenwerking

Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Zuid-Limburg (thuiszorg, zorg- en verpleeghuizen, huisartsen(posten), ziekenhuizen, meldkamer, NAZL, GGD, GHOR en Veiligheidsregio Zuid-Limburg) gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen. Guy Schulpen van Zorg in Ontwikkeling: “Dat we hierin slagen is het resultaat van jarenlange samenwerking in Zuid-Limburg tussen de verschillende partners. Het zijn voor iedereen zware tijden, waarin we desondanks met trots dit centrum hebben opgezet”.

10.45 uur

Nieuwe maatregelen kabinet

Sinds gisteren zijn er nieuwe maatregelen ingegaan om de verspreiding van het Coronavirus nog beter tegen te gaan. Voor alle regels kijk op de website van de Rijksoverheid:

Enkele aanvullingen voor Kerkrade:

 • Markten maken deel uit van de voedselketen; ze kunnen alleen open als bezoekers 1,5 m afstand tot elkaar kunnen houden. Daarom hebben we in Kerkrade de markt in Eygelshoven tot nader orde opgeschort; de markt in Kerkrade en de kleine markt in Kerkrade-West voldoen nog aan deze voorwaarde. We kijken ook daadwerkelijk of dat zo blijft.
 • Ook in winkels moet de afstand van 1,5 m gehandhaafd worden. Kan dat niet gerealiseerd worden, dan kan de burgemeester de betreffende winkel sluiten. We zullen dat in Kerkrade dus met elkaar in de gaten moeten houden.
 • Op bepaalde locaties kan een burgemeester bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen (met uitzondering van familieleden).

10.00 uur

Adviezen bij reanimeren door privépersonen

De organisatie HartslagNu heeft samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties. Dus waar moet je rekening mee houden als je wil gaan reanimeren. Deze informatie is bedoeld voor privépersonen.

De adviezen die worden gegeven. 

 

Maandag 23 maart 2020

17.30 uur

Q&A reizen naar België met vignet

 • Ik woon in een grensregio. Mag ik de Nederlands-Belgische grens over?
  • De Belgische autoriteiten staan het alleen toe om de grens over te gaan als dit noodzakelijk is in het kader van werk. Het betreden van Belgisch grondgebied om niet-werkgerelateerde redenen is niet toegestaan. De Belgische autoriteiten controleren op de naleving van dit verbod. Indien u dit verbod overtreedt, kunt u beboet worden.
    
 • Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?
  • Ja. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden. Dit kan tot vertragingen leiden bij het passeren van de grens. Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Hoe dit precies werkt, wordt hieronder in een aparte vraag omschreven.
    
 • Hoe weet ik of mijn werk onder een vitale sector en/of een cruciaal beroep valt?
 • Mijn werk staat op de lijst van vitale sectoren en/of cruciale beroepen. Hoe kan ik een vignet verkrijgen?
 • Hoe lang duurt het verkrijgen van een vignet?
  • U kunt het vignet direct downloaden en uitprinten.
    
 • Vanaf wanneer gaat dit in?
  • Vanaf 22 maart, 22:00 uur.
    
 • Mag ik met een werkgeversverklaring de grens over zolang ik nog geen vignet heb?
  • Ja. Houdt u hierbij wel rekening met eventuele grenscontroles door de Belgische autoriteiten. Deze controles kunnen leiden tot vertraging bij het passeren van de grens. Vergeet ook niet om uw identiteitsbewijs op zak te hebben.
    
 • Ik reis de grens over, en ik word gecontroleerd door een politieagent. Wat moet ik laten zien?
  • Indien u een grensarbeider bent die niet in een vitale sector werkt of geen cruciaal beroep vervult, dient u een werkgeversverklaring en een identiteitsbewijs te laten zien. Indien u werkt in een vitale sector of een cruciaal beroep vervult, dient u uw vignet en een identiteitsbewijs te laten zien. U wordt voor de zekerheid geadviseerd te allen tijde een werkgeversverklaring bij u te dragen, ook indien u in het bezit bent van een vignet.
 • Hoeveel mensen mag ik meenemen in mijn auto? Moeten deze ook allemaal een vignet hebben?
  • U mag geen passagiers meenemen. U mag wel samen reizen met andere personen die zelf ook kunnen aantonen dat ze om werkgerelateerde redenen de grens moeten passeren. Iedere persoon moet de noodzaak van zijn of haar reis dus kunnen bewijzen.
    
 • Mag ik met een werkgeversverklaring of vignet wel gewoon tanken en boodschappen doen in België? 
  • Nee. U mag met een werkgeversverklaring of een vignet alleen een reis maken die noodzakelijk is in het kader van uw werk.
    
 • Wat betekent dit voor de grensovergangen die gesloten zijn? 
  • Sommige grensovergangen tussen Nederland en België zijn aan de Belgische zijde gesloten. Hierdoor kunnen de Belgische autoriteiten de naleving van de regels gemakkelijker handhaven. U kunt deze grensovergangen dus onder geen beding passeren, ook niet in het kader van uw werk. U kunt gebruik maken van de primaire grensovergangen, die wel geopend zijn.
    
 • Mag ik vanuit Nederland naar een bestemming in Nederland rijden via het Belgische grondgebied?
  • Nee. Het is verboden het Belgische grondgebied te gebruiken voor een verplaatsing vanuit Nederland naar een bestemming binnen Nederland. De Belgische autoriteiten controleren op dit verbod. Bij misbruik kunt u beboet worden. De enige uitzondering die de Belgische autoriteiten hierop maken is voor werkgerelateerde reizen van personen die in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen én in het bezit van een vignet zijn. Zij mogen dus alleen voor een werkgerelateerde reis het Belgische grondgebied gebruiken om vanuit Nederland te reizen naar een bestemming binnen Nederland.
    
 • Ik vervoer goederen. Wat heb ik nodig om de grens over te mogen?
  • U mag de grens oversteken vanwege goederenvervoer. U moet kunnen aantonen dat u voor goederenvervoer reist en hiervoor de grens moet passeren.

16.30 uur

Noodopvang voor kinderen

Vanwege het Coronavirus zijn de scholen en kinderopvang gesloten. Wij hebben met scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en kinderopvang goede afspraken gemaakt om kinderen, waarvan de ouders binnen de cruciale beroepen vallen, op te vangen.

Ook als uw kind(eren) normaal niet werd opgevangen door een kinderopvangorganisatie en u (en of uw partner) valt binnen de cruciale beroepen en u bent niet (met uw partner) in staat om uw kind(eren) thuis op te vangen, kunt u hiervan gebruik maken. Deze opvang is kosteloos.

Mocht u gebruik moeten maken van deze noodopvang, dan kunt u zich met het aanvraagformulier noodopvang melden bij Stichting Kinder Opvang Parkstad of bij een gastouderbureau .

Nacht- en weekendopvang

Voor de kinderen in de peuter-, kleuter en basisschoolleeftijd van ouders die vanwege hun werk gedurende de nacht en in het weekend opvang nodig hebben, is vanaf 23 maart 2020 ook een nacht- en weekendopvang ingericht.

Deze opvang is regionaal geregeld bij een locatie van Stichting Humankind op de Heerlerbaan 157 Y in Heerlen. Opvang vindt plaats in samenwerking met Stichting Kinder Opvang Parkstad en POVH. U kunt zich, met een ingevuld aanvraagformulier noodopvang melden bij Stichting Kinder Opvang Parkstad via 045-5426688.

Mocht u verdere vragen of zorgen over noodopvang voor kinderen hebben, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Kerkrade via 5676 599.

13.30 uur

Commissievergaderingen en raadsvergadering april gaan niet door

Er stonden diverse vergaderingen gepland voor de maand april, deze gaan allen niet door in verband met de huidige situatie rondom het Coronavirus. Het presidium heeft dit besloten. Uiteraard komen de besluiten en presentaties op een later moment alsnog aan de orde.

Het betreft de vergaderingen van de gemeenteraad van 22 april en alle commissievergaderingen van 6, 7 en 8 april 2020.

Met vragen kunt u altijd bij de griffie terecht, bereikbaar via griffie@kerkrade.nl of via het algemeen telefoonnummer 14 045.

10.00 uur

Gewijzigde openingstijden

Momenteel heeft de gemeente Kerkrade de openingstijden wat gewijzigd maar de gemeente blijft open voor inwoners om belangrijke zaken af te handelen.

Balies Burgerplein

De balies van het stadskantoor zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Dit is uitsluitend voor dringende zaken. Het maken van een afspraak kan voorlopig alleen telefonisch. Inwoners die een afspraak hebben de komende weken worden gebeld om te bekijken of de afspraak verzet kan worden.
We vragen inwoners ook om zoveel mogelijk digitaal te regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel.

Activerium

De balies van het Activerium zijn momenteel niet bemenst.
Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar 06-17 60 93 55. U krijgt een bevestiging per brief en een medewerker neemt telefonisch contact met u op.
Alle afspraken tot met 6 april in het Activerium zijn afgelast. Wilt u bewijsgegevens inleveren? Lever deze in bij de brievenbus van het Burgerplein (Markt 33). Zorg dat alle documenten voorzien zijn van uw naam en geboortedatum. Een medewerker neemt hierna per post contact met u op.

Gemeentearchief

De studiezaal van het gemeentelijk archief is tot en met 6 april gesloten.

Telefoon

De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Zondag 22 maart 2020

19.00 uur

Afsluitingen kleine grensovergangen België

Om sluipverkeer te voorkomen, zijn of worden kleinere toegangswegen naar België volledig afgesloten.

Hoor je bij de groep die met een werkgeversverklaring de grens over mag? Dan kan het zijn dat je niet meer op alle plekken door kunt en moet omrijden. Rijd via de grote wegen zoals bijvoorbeeld de Maastrichtersteenweg in Maastricht, via de autoweg A76 of de brug tussen Roosteren en Maaseik.
Ook hier wordt streng gecontroleerd.

Zodra we weten welke grensovergangen dicht zijn, nemen we dat op in de informatie op de website www.vrzl.nl.

14.30 uur

Coronavirus - Dringend verzoek om medewerking

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg Noord vragen dringend uw medewerking om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

België heeft op 18 maart 2020 strenge controles aan de grensovergangen ingevoerd op niet-essentiële verplaatsingen. De grens oversteken door Nederlanders naar België voor bijvoorbeeld tanken, boodschappen doen, wandelen, fietsen of vakantie wordt door de Belgische overheid vooralsnog niet meer toegestaan.

Alleen mensen die over een werkgeversverklaring beschikken, mogen de grens nog oversteken.

Ook de Duitse overheid raadt niet-essentieel grensverkeer af. Ook hiervoor vragen wij uw medewerking.

Elke besmetting is er één te veel. Houd 1,5 meter afstand en neem de hygiënemaatregelen in acht.

Bedankt voor uw medewerking. Blijf gezond! 

Vrijdag 20 maart 2020

12.00 uur

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden. Kijk hiervoor op de speciale pagina van de Veiligheidsregio over Corona. 

Donderdag 19 maart 2020

15.30 uur 

Let op voor nepcollectes!

Alle landelijke collectes zijn t/m 6 april opgeschort. Er komen berichten dat door mensen, die aangeven namens het Rode Kruis te collecteren voor de aanpak van het Coronavirus, gecollecteerd wordt. Dit klopt niet en is dus vals. Let hier voor op.

14:00 uur

Help de zorginstellingen en hulpdiensten om voldoende mondkapjes te houden

Hoewel zorgverleners op dit moment nog voldoende beschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben, is de voorraad beperkt. Vooral de voorraad mondkapjes wordt steeds kleiner. Daarom vragen we inwoners, bedrijven en instellingen om hun mondkapjes ter beschikking te stellen aan de zorgverleners binnen onze regio. Vandaag kunnen ze tussen 14.00 en 19.00 uur worden ingeleverd bij een brandweerkazerne in de buurt.

Wat is er nodig? Mondkapjes zijn er in verschillende soorten en maten. Voor zorgverleners is het allereerst belangrijk dat de mondkapjes ongebruikt zijn. Daarnaast is er specifiek behoefte aan mondkapjes van het volgende type: chirurgische mondkapjes of mondkapjes van het type FFP1 of -mondkapjes van het type FFP2. Inwoners kunnen hun mondkapjes inleveren bij de dichtstbijzijnde brandweerkazerne De mondkapje(s) kunnen op donderdag 19 maart 2020 van 14.00 uur tot 19.00 uur ingeleverd worden bij een brandweerkazerne bij jou in de buurt (alleen Zuid-Limburg, zie de lijst op www.vrzl.nl). Je kunt de mondkapjes brengen in een gesloten verpakking.

Kan jouw bedrijf of instelling een kleine of grote hoeveelheid mondkapjes beschikbaar stellen? Onze zorgverleners zijn er zeer mee geholpen! Bel naar 0251 – 260 900, laat je gegevens achter en een koerier komt ze ophalen. Namens alle zorgverleners binnen onze regio bedanken we iedereen alvast hartelijk voor hun hulp!

11:00 uur

Weekmarkt Eygelshoven gaat niet door

De weekmarkt in Eygelshoven gaat ook de komende weken niet door.
Aanleiding zijn de recent aangekondigde aanvullende maatregelen van het kabinet om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

Omdat (veel) meer dan honderd mensen tegelijk op deze markt aanwezig zijn en er doorgaans veel bezoekers uit de (Eur)regio afkomstig zijn, is op advies van de Veiligheidsregio, de weekmarkt afgelast.

De kleinere weekmarkten op woensdagochtend in Kerkrade-West (Carboonplein) en op vrijdagochtend in het centrum gaan voorlopig wel door.

Woensdag 18 maart 2020

12:00 uur

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Meer weten over de maatregelen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Dinsdag 17 maart 2020

15:00 uur

Antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen in strijd tegen het Coronavirus in Kerkrade.

Natuurlijk proberen wij u als gemeente zo goed mogelijk te informeren. Wij merken dat veel inwoners dezelfde vragen hebben, daarom hebben wij  een overzicht gemaakt met de antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen in strijd tegen het Coronavirus in Kerkrade.
Deze lijst vervangt het eerdere overzicht van maatregelen tegen Coronavirus in Kerkrade.

14.45 uur

Noodverordening Covid 19 DEZE IS NIET MEER GELDIG, ER IS EEN NIEUWE VASTGESTELD OP 27 MAART 2020

Sinds vandaag geldt er in Zuid-Limburg een noodverordening. In die verordening zijn de maatregelen van het kabinet van zondag 15 maart vertaald naar regels. Zo is voor iedereen duidelijker wat kan en wat niet qua evenementen, horeca, sportaccommodaties en op andere plekken als coffeeshops. Op basis van die regels kunnen gemeenten ook optreden als iemand er zich niet aan houdt. Je vindt meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Maandag 16 maart 2020

17:00 uur

Aanvullingen overzicht maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus in Kerkrade

Het overzicht met extra maatregelen tegen het Coronavirus in Kerkrade is aangevuld.
Het overzicht is op 17 maart vervangen door een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen.

14:15 uur

Wat betekenen de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus voor Kerkrade?

Zondag 15 maart zijn de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus extra aangescherpt. Dit betekent dat er ook in Kerkrade extra maatregelen getroffen moeten worden. Welke dit zijn, leest u in dit overzicht. 
Het overzicht is op 17 maart vervangen door een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen.

10:45 uur

Extra nummer voor informatie over maatregelen Coronavirus Kerkrade

Zondag 15 maart zijn de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus extra aangescherpt. Dit betekent dat er ook in Kerkrade extra maatregelen getroffen zullen worden.

Speciaal informatienummer Kerkrade
Als gemeente proberen wij u zo goed mogelijk te informeren. Heeft u vragen over de informatie op onze website of heeft u geen toegang tot internet?
Bel dan naar ons speciale informatienummer 045- 56 76 599. Hier kunt u terecht met vragen over maatregelen rondom het Coronavirus in Kerkrade.
Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur.

Overige vragen
Onze medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden over de maatregelen in Kerkrade. Voor vragen over het virus en algemene vragen kunt u terecht bij het RIVM via telefoonnummer 0800-13 51 of via de website van het RIVM 

Zondag 15 maart 2020

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.
Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Zaterdag 14 maart 2020

Reactie van burgemeester Dassen op de maatregelen rondom het Coronavirus

Donderdag 12 maart heeft het kabinet in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd rondom corona.

De belangrijkste doelstelling van deze aanvullende maatregelen is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en op die manier onze zorg en hulpverlening in stand te kunnen houden. Daarvoor zijn wij allemaal (17 miljoen Nederlanders zoals de premier zei) aan zet.

Het algemene advies is: zoek elkaar niet op als het niet nodig is. Door bij ziekteverschijnselen thuis te blijven of van huis uit te werken voorkom je verdere verspreiding. Door voorzichtig en terughoudend met kwetsbare groepen zoals ouderen om te gaan voorkom je dat zij in aanraking komen met het virus en ziek worden. Als er minder mensen ziek worden kunnen we langer de noodzakelijke zorg blijven leveren aan mensen die dat nodig hebben. Die zorg is overigens breed en beperkt zich niet tot alleen de zorgsector. Het gaat ook om zorg door de politie, door de brandweer en door andere sectoren.

Vanzelfsprekend heeft dit grote gevolgen voor de wijze waarop wij met elkaar gewend zijn om te leven, te werken en te recreëren. Hoewel iedereen zal begrijpen dat veiligheid en gezondheid boven alles gaan, zijn de consequenties voor velen van ons ingrijpend. Een van de consequenties betreft die ten aanzien van het bijeenkomen van mensen. Het idee is om elkaar niet op te zoeken als het niet nodig is, en heeft ook geleid tot een landelijke opdracht van de minister om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te gelasten. Daarbij is niet dat specifieke aantal van 100 personen leidend maar het bereiken van het doel: namelijk het afremmen van de verdere verspreiding van het virus en het beschermen van kwetsbare groepen in de samenleving.

We zullen hier enkel in slagen wanneer we er met z’n allen gehoor aan geven. Overigens valt niet alles precies in richtlijnen te vatten. Bij veel deelnemers uit een kwetsbare groep kan het ook verstandig zijn om in het geval van bijeenkomsten vanaf 20 personen al iets af te gelasten.

Ik wil organisatoren van bijeenkomsten graag oproepen om met deze kaders in gedachten naar een bijeenkomst te beoordelen en te bepalen of het verstandig is om iets door te laten gaan of niet. ‘Bij twijfel niet inhalen’ is daarbij een goed houvast. Ik realiseer mij als burgemeester dat dit voor veel mensen een enorme impact kan hebben. Ik voel mee met alle mensen, bedrijven en instellingen die geraakt worden door het virus en de gevolgen daarvan. Ik zie en merk om mij heen dat veel mensen en organisatoren van evenementen die verantwoordelijkheid al zelf nemen en dat is fijn. Ik wil u daar graag voor bedanken.

Alleen samen kunnen wij de verspreiding afremmen en een piek in de zorgvraag voorkomen!

Vrijdag 13 maart 2020

Weekmarkt Eygelshoven gaat niet door op zaterdag 14 maart

De weekmarkt in Eygelshoven gaat op zaterdag 14 maart niet door. De komende week zal bekeken worden of de komende zaterdagmarkten in aangepaste vorm wel kunnen doorgaan. Aanleiding zijn de aanvullende maatregelen van de regering om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Het besluit om morgen de weekmarkt af te gelasten heeft te maken met het aantal mensen dat op een zaterdag naar Eygelshoven komt, de dichtheid van de kramen en het feit dat op deze korte termijn aanpassingen niet door te voeren zijn. We houden u op de hoogte.

Donderdag 12 maart 2020

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

16.00 uur

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

10.00 uur

Stel uw bezoek uit bij klachten

In verband met het coronavirus vragen wij om op het volgende te letten als je een van onze locaties wilt bezoeken.

In het belang van onze inwoners en medewerkers, schudden wij nu even geen hand. Bovendien vragen wij je als je klachten hebt als hoesten, verkoudheid en/of koorts, het bezoek even uit te stellen als dat mogelijk is. U kunt contact met ons opnemen via 14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl

Wanneer je last hebt van deze klachten, geef het ook aan bij onze medewerkers die op huisbezoek komen.

Bedankt voor uw begrip!

Kunnen evenementen doorgaan?

Het uitgangspunt van de Nederlandse aanpak op dit moment is dat evenementen doorgang vinden tenzij de betreffende gemeente hier een andere beslissing over neemt.

Hiervoor biedt het landelijk afwegingskader handvatten. Ook kan het afwegingskader organisatoren ondersteunen in het bepalen van de risico’s en eventueel benodigde maatregelen.

Lees het nieuwe landelijk afwegingskader (PDF) 

Dinsdag 10 maart 2020

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Handen goed wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken en na gebruik weggooien. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

Advies bij klachten

Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer er contact is geweest met een patiënt met het coronavirus of wanneer u in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat u anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Actuele stand van zaken

Op de website van het RIVM vindt u de actuele stand van zaken van het aantal patiënten met het coronavirus. Hier vindt u ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en uw gezondheid.

De aanpak voor evenementen in Zuid-Limburg is niet gewijzigd.

Zondag 1 maart 2020

De situatie in Limburg is nagenoeg ongewijzigd: in Zuid-Limburg is momenteel géén besmetting met het coronavirus (COVID-19) geconstateerd.

Indien door GGD Zuid Limburg getest wordt of iemand besmet is met het coronavirus, verloopt dit op basis van twee opeenvolgende tests. Indien een inwoner bij de eerste test positief bevonden wordt, zal de tweede test dit resultaat moeten bevestigen. Er is nog geen persoon die op basis van de eerste test met het coronavirus geïnfecteerd blijkt.  

Er is in vergelijking met zaterdag één extra monitoring van een persoon uit Maastricht, waardoor op dit moment niet 15 maar 16 inwoners van onze veiligheidsregio door de GGD Zuid Limburg gemonitord worden.

Huidige situatie in Duitse grensregio Kreis Heinsberg: verandering in bestrijding

In de Duitse grensregio Kreis Heinsberg zijn op dit moment 68 patiënten besmet met het coronavirus. Er is geconstateerd dat de gemeente Gangelt het belangrijkste brongebied van de coronagevallen in Heinsberg is; de meeste patiënten met het coronavirus in Nordrhein-Westfalen zijn naar deze gemeente te herleiden.

De aanpak rondom COVID-19 in de regio Kreis Heinsberg is veranderd onder invloed van de grote aantallen en de capaciteitsuitdagingen die dat bij hen met zich meebrengt. Daarom is voor de regio Heinsberg de keuze gemaakt om de focus rond de infectieziektebestrijding te verleggen van actief contactonderzoek naar het stabiliseren van het gezondheidssysteem. Actief contactonderzoek kan niet meer volledig plaatsvinden door het groot aantal patiënten.

Verandering in beleid GGD Zuid Limburg als gevolg van verandering in Duitse grensregio

Door de veranderde infectieziektebestrijding in Kreis Heinsberg kan het zo zijn dat mogelijke contacten en patiënten uit onze regio buiten beeld blijven. Om potentiële patiënten met het coronavirus toch tijdig te kunnen opsporen, heeft de GGD Zuid Limburg en GGD Limburg Noord, in overleg met RIVM, de casusdefinitie aangepast voor Limburg.

Daarom heeft GGD Zuid Limburg en GGD Limburg Noord aan huisartsen het verzoek gedaan om vanaf dit moment alle patiënten met klachten actief te vragen of zij in de afgelopen veertien dagen intensieve contacten hebben gehad in het brongebied (gemeente Gangelt). Zo ja, dan zal de huisarts hierop de juiste actie ondernemen. 

Zaterdag 29 februari 2020

Evenementen

Het advies van de GGD en de Veiligheidsregio over de evenementen blijft hetzelfde (zie onder). Dit advies houdt verband met de sterke toename van het aantal corona besmettingen in de aangrenzende Duitse gemeenten. Het gaat hier dus specifiek om die gebieden, waarin de landsgrens in het dagelijks leven geen rol speelt, omdat men woont, werkt en recreëert over de grens heen.

Het gaat tot nu toe alleen om de gemeenten Landgraaf, Sittard-Geleen, Beekdaelen, Kerkrade en Brunssum.

Advies voor scholen/kinderdagverblijven

Regio Kreis Heinsberg heeft zijn besluit om scholen en kinderdagverblijven vanaf maandag 2 maart weer te openen herroepen: scholen en kinderdagverblijven blijven tot en met vrijdag 6 maart gesloten. Wat dit betreft wordt in Nederland het beleid gevoerd om een specifieke school of kinderdagverblijf alleen te sluiten als een bewezen coronapatiënt verbonden is aan die specifieke school of kinderdagverblijf. Op dit moment is dat wat Zuid-Limburg betreft niet aan de orde. Kinderen blijken tot nu toe nauwelijks besmet te worden door het coronavirus. Als kinderen al besmet raken, zijn ze nauwelijks ziek. Met de leeftijd neemt het risico en ziektelast toe.

Kinderen kunnen dus, op basis van de huidige situatie, gewoon naar school of het kinderdagverblijf.

Vrijdag 28 februari 2020

In aansluiting op het advies van GGD Zuid-Limburg heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan de gemeenten langs de Duitse grens het advies gegeven om publieksevenementen, waar veel bewoners van de grensregio’s samenkomen, zoveel mogelijk te vermijden.

Dit advies houdt verband met de exponentiële toename van het aantal corona besmettingen in de aangrenzende Duitse gemeenten.

Het gaat hier dus specifiek om die gebieden, waarin de landsgrens in het dagelijks leven geen rol speelt, omdat men woont, werkt en recreëert over de grens heen. Er is hier sprake van geografisch geïntegreerde gemeenschappen. Met deze maatregel proberen de gemeenten verspreiding te voorkomen en te vertragen.

Per grensgemeente (mogelijk per kern) wordt gekeken voor welke specifieke evenementen een risico wordt verwacht. Betreffende gemeente neemt dan met de organisator van het evenement contact op om samen te kijken naar gepaste maatregelen.

Dit beleid wijkt af van het landelijke beleid om evenementen doorgang te laten vinden, maar heeft –gegeven de specifieke lokale/regionale situatie- de steun van het RIVM.

Maandag komen de burgemeesters van betreffende gemeenten weer samen om de situatie opnieuw te bekijken aan de hand van tegen die tijd beschikbare informatie en ontwikkelingen. Tot die tijd is dit beleid geldend.

Antwoorden op veel gestelde vragen over het Coronavirus langs de Duitse grens zijn te vinden op de website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Komend weekend (buiten kantoortijden) kunt u met vragen terecht op telefoonnummer: 0251-260960.