Deze week is de Week tegen Eenzaamheid. Ieder mens voelt zich wel eens alleen. Als dit altijd zo is, spreken we over eenzaamheid. Iemand die zich eenzaam voelt, ziet de wereld minder positief en heeft vaak de neiging zich nog verder terug te trekken in zijn eigen isolement.

Eenzaamheid is niet leeftijdsgebonden. De coronacrisis heeft ons geleerd dat ook jongeren zich eenzaam kunnen voelen en aandacht nodig hebben. De gemeente Kerkrade heeft het thema eenzaamheid verankerd in een aantal programma's van Vie - Leven in beweging.

Wethouder Leo Jongen (welzijn): “Het is belangrijk dat onze inwoners in contact komen met elkaar. Dat mensen aanspraak hebben, over de drempel van hun onzekerheid stappen, nieuwe sociale contacten opdoen en mogelijk nieuwe vriendschappen sluiten. Het leven is immers een stuk prettiger als je lekker in je vel zit, er leuke mensen om je heen zijn en je de aandacht krijgt die ieder mens verdient.”

Programma

Samen met lokale partijen is er in Kerkrade een mooi activiteitenprogramma samengesteld voor deze week. Zo zijn er onder ander workshops, lezingen, muziek- en danslessen, mogelijkheden om samen te kienen en is er een oud Hollandse spellenmiddag.

Al deze activiteiten, behalve de theatervoorstelling, zijn gratis of voor een kleine bijdrage toegankelijk. In het bijgevoegde schema is te zien welke activiteiten op welke dag plaats vinden.