Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze pagina hebben wij een aantal veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

Vragen over stemmen

Welke verkiezingen vinden er plaats in maart 2022?

Op 14, 15 en 16 maart 2022 kunt u stemmen voor de leden van de gemeenteraad van Kerkrade. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de regels vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Waar kan ik stemmen?

Binnen welke tijden kan ik stemmen?

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn onze stembureaus geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Let op: op maandag en dinsdag zijn niet alle stembureaus geopend!
In de GaiaZOO kunt op woensdag 16 maart stemmen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?

U neemt mee:

  • Uw stempas;
  • Een identiteitsbewijs: dit mag zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland. 
  • Brengt u een volmachtstem uit? Neem dan ook de stempas en een kopie identiteitsbewijs van de volmachtgever mee.

Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen is. Dat betekent dat de verloopdatum 18 maart 2017 of later is.
 

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt of het is gestolen. Wat moet ik doen?

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met het door de gemeente opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en een foto van u is afgebeeld.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijst?

De kandidatenlijst wordt huis-aan-huis bezorgd. Uiterlijk in de week voorafgaand aan de verkiezingen, in de week van 7 maart 2022, ontvangt u de kandidatenlijst.

Let op! de kandidatenlijst zit in een envelop. U kunt ook een kandidatenlijst ophalen in het gemeentehuis. In elk stembureau hangt ook een kandidatenlijst.
 

Hoeveel volmachten mag ik inleveren?

U mag, tegelijk met de eigen stem maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Nee. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in uw eigen gemeente uw stem uitbrengen.

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Op de  pagina vervangende stempas of volmacht aanvragen vindt u alle informatie betrekking tot het machtigen van kiezers 

Ik ben verhuisd. Wat nu?

Het adres waarop u op 1 februari 2022 in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven, is het adres waarop wij de stempas uiterlijk 2 maart 2022 laten bezorgen. Verhuist u tussen 1 februari 2022 en 16 maart 2022 dan kunt u bij Post NL aangeven dat zij de voor u bestemde post doorstuurt naar uw nieuwe adres.

Let op! U kunt alleen stemmen in de gemeente waar u op 1 februari 2022 stond ingeschreven in de BRP.
 

Vragen over de stempas

Wat is een stempas?

Een stempas is een bewijs dat u uw stem mag uitbrengen tijdens de verkiezingen. Om uw stem uit te kunnen brengen, laat u naast de stempas ook uw identiteitsbewijs zien.
Op de stempas staat niet voorbedrukt welk stemlokaal het dichtst bij uw woonadres ligt. Dit doen wij omdat tot op het laatste moment onzeker kan zijn of een stembureau wel open kan. Bijvoorbeeld omdat er een corona-uitbraak in het gebouw is waar wij een stembureau plaatsen. Of vanwege teveel zieken onder de stembureauleden waardoor de zitting niet door kan gaan.
 

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Om te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk op 1 maart 2022 een stempas. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Wat moet ik doen als ik mijn stempas kwijt ben of er geen heb ontvangen?

Op de pagina vervangende stempas of volmacht u alle informatie betrekking tot het aanvragen van een nieuwe of vervangende stempas.

Vragen over het stembureau

Mag mijn kind mee in het stemhokje?

In principe niet, omdat er maar één persoon tegelijk in een stemhokje mag in verband met het stemgeheim. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld een ouder met een kind van 3 jaar, kan deze kiezer toestemming hiervoor vragen aan de voorzitter van het stembureau.

Mag ik mijn kind(eren) meenemen naar het stembureau?

Omdat iedereen in het stemlokaal 1,5 meter afstand van elkaar moet houden (behalve kiezers die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig hebben bij het stemmen), kan er maar een beperkt aantal personen in het stemlokaal aanwezig zijn. Het heeft daarom de voorkeur dat u alleen komt en geen kind(eren) meeneemt.
Neemt u een kind mee naar het stemlokaal dan kan het stembureau hen toelaten. Tussen ouder en kind hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Wel dient de ouder erop toe te zien dat het kind tot de andere aanwezigen de 1,5 meter afstandsmaatregel in acht te nemen.

Kan ik hulp krijgen in het stemhokje?

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke beperking of chronische ziekte, bijvoorbeeld blindheid/slechtziend. Als een kiezer wegens een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Mag ik een eigen potlood meenemen naar het stembureau?

Ja, dat mag. Het potlood of de pen moet rood schrijvend zijn.

In het stembureau worden ook rode stempotloden uitgedeeld. Dit potlood mag u houden.