De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan. 

Gasfornuis met brandende pitten

Leren van aardgasvrije proeftuinen

In diverse gemeenten in Nederland is men ondertussen al aan de slag gegaan met het aardgasvrij maken van woningen in zogenaamde aardgasvrije ‘proeftuinen’. Er wordt bekeken hoe deze wijken op een andere, duurzame manier verwarmd kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een warmtenet. De resultaten van deze proeftuinen dienen als leerproces voor toekomstige aardgasvrije wijken.

Ook in Kerkrade denken we na over duurzame alternatieven én een tijdspad voor het terugdringen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n tijdspad heet de Transitievisie Warmte. 
 

De Transitievisie Warmte

Inwoners van Kerkrade denken mee

In januari 2021 hebben alle huishoudens in Kerkrade een brief ontvangen met het verzoek mee te denken over het wonen zonder aardgas door het invullen van de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). Veel mensen hebben de moeite genomen om de vragen uit de monitor te beantwoorden, waarvoor dank!

De antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van de monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte van Kerkrade. Het is één van de hulpmiddelen die we inzetten om te bekijken in welke volgorde de verschillende wijken in Kerkrade aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Vragen van inwoners over aardgasvrij wonen

De MoVe2030 vragenlijst bood tegelijkertijd ook de gelegenheid om vragen te stellen over verduurzaming, veel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt.
Wij hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden hierop op een rijtje gezet. 

Duurzame alternatieven

Nadat in de Transitievisie Warmte bekeken is welke buurt of wijk kansrijk lijkt om voor 2030 van het aardgas af te gaan, en wat de mogelijke alternatieven voor die buurt of wijk zijn,  bekijken we de uitvoering op buurt- of wijkniveau. Hiervoor wordt een wijkuitvoeringsplan gemaakt. Dit doen we niet alleen, maar samen met de betrokken partijen als de bewoners, de netbeheerder, woningcorporaties, etc. Natuurlijk moeten de alternatieven voor aardgas betaalbaar zijn. Voor woningeigenaren en huurders, maar ook voor gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen. 

Uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan wordt het alternatief in detail op buurt- of wijkniveau uitgewerkt. In samenwerking met alle bewoners en belanghebbenden van de betreffende buurt of wijk. 
Dit levert een goed beeld op van:

  • het draagvlak voor aardgasvrij wonen ;
  • de maatregelen die genomen gaan worden;
  • de kosten die hiermee gemoeid zijn en voor wie die kosten zijn;
  • de planning van de werkzaamheden;
  • de koppelkansen die er zijn met andere werkzaamheden, denk aan bijvoorbeeld de vernieuwing van het riool.
     

Planning

In 2021 moet de gemeente de Transitievisie Warmte gereed hebben. Daarna wordt voor de zogenoemde kansrijke wijken of buurten gestart met het uitwerken van een uitvoeringsplan. De Transitievisie Warmte moet ook iedere 5 jaar geactualiseerd worden. 

Via deze website en onze sociale media wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling rondom deze warmtetransitie.

De Transitievisie Warmte in de Duurzaamheidskrant Parkstad

In januari 2021 hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten de Duurzaamheidskrant Parkstad uitgebracht en verspreid. In de krant bespreken we alle relevante onderwerpen, zoals de Regionale EnergieStrategie (RES), de Transitievisie Warmte en de opgave waar we met de energietransitie voor staan. De gemeente Kerkrade neemt u in deze Duurzaamheidskrant mee in haar zoektocht naar oplossingen voor een toekomstbestendig, duurzaam Kerkrade.

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg(externe link)