Vraag en antwoord 

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is uitkeringsgeld van de gemeente voor als mensen die (te) weinig inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen en hierdoor problemen hebben met het betalen van hun woonkosten.

Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand, deze is geregeld in de Participatiewet.

TONK-uitkering aanvragen 

Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen over de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TONK?

U kunt de TONK-uitkering krijgen voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 

 1. U bent een inwoner van de gemeente Kerkrade;
 2. U bent 18 jaar of ouder.
 3. U heeft in 2021 een inkomensverlies.
 4. Uw inkomstendaling in 2021 komt door de coronamaatregelen;
 5. U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent;
 6. U heeft (te) hoge woonlasten in verhouding tot uw gedaalde inkomen;

Ik heb al veel langer minder inkomen. Kan ik hiervoor een tegemoetkoming krijgen?

U kunt de TONK-regeling met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021.

Is de tegemoetkoming alleen voor de woonlasten?

Ja, in principe komen alleen de vaste woonlasten die betrekking hebben op de woning in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voorbeelden van vaste woonlasten zijn:

 • kosten van huur
 • kosten van de hypotheekrente    
 • kosten van elektriciteit, gas en water
 • servicekosten
 • kosten van de Vereniging van Eigenaars
 • stageld, pacht enzovoorts

Als u echter denkt dat er ook andere noodzakelijke kosten zijn die in uw situatie van belang zijn kunt u dit aangeven in het aanvraagformulier.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De hoogte van de TONK-uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hoe groter het verschil is tussen de maandelijkse vaste lasten en het maandelijkse inkomen (het bedrag dat u in feite elke maand tekort komt), hoe hoger de TONK-uitkering is. 

Moet ik de TONK-uitkering terugbetalen?

De TONK is een uitkering als bijzondere bijstand vanuit de Participatiewet, deze hoeft u niet terug te betalen. 

Is de TONK een belaste of onbelaste uitkering?

De TONK is een onbelaste uitkering. Dit houdt in dat over deze uitkering geen belasting en premies worden ingehouden.
Deze inkomsten hoeft u niet bij de Belastingdienst op te geven.

Ik ontvang al een TOZO-uitkering. Kan ik ook de TONK-uitkering aanvragen?


U heeft mogelijk recht op de TONK-uitkering. U moet hiervoor wel zelf een aanvraag indienen. Doordat de regeling snel moet worden ingevoerd, kunnen we helaas geen gegevens uit uw TOZO-aanvraag koppelen aan uw TONK-aanvraag. Het kan dus zijn dat u gegevens opnieuw moet aanleveren. De TOZO-uitkering is bedoeld voor uw onderneming, de TONK-uitkering is bedoeld voor de vaste (woon)lasten van uw privé-huishouden. Ook als u reeds een TOZO-uitkering ontvangen heeft kunt u dus nu een TONK-uitkering aanvragen. 

Ik ontvang al een woonkostentoeslag. Kan ik ook de TONK-uitkering aanvragen?

Ja. Als u al een woonkostentoeslag (bijzondere bijstand) ontvangt kunt u toch een TONK-uitkering aanvragen. Als wij op grond van uw aanvraag vaststellen dat u bovenop de woonkostentoeslag recht heeft op de TONK-uitkering is deze een extra aanvulling op de woonkostentoeslag.

Telt de hoogte van het vermogen van een onderneming of pensioenopbouw van een zzp-er mee?


Nee, dit vermogen tellen we niet mee bij het vaststellen van de beschikbare geldmiddelen.

Wat bedoelen jullie met specificaties van de inkomstbronnen?

Denk hierbij aan een loonstrook, een betaalspecificatie van een uitkering, een overzicht van uw inkomen of uitgaven, partneralimentatie, inkomen uit verhuur van een woning of een voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting 2020 of 2021.

Waarom hoef ik geen oude loongegevens aan te leveren, maar wel eentje van mijn (verlaagde) inkomen?


Als u verklaart dat uw inkomen is gedaald als direct gevolg van de coronacrisis, dan gaan wij hiervan uit. Wij hebben echter het recht en ook de mogelijkheid om dit later alsnog te controleren. De gegevens van uw huidige inkomen hebben wij nodig, omdat wij bij de toekenning ook alleen uitgaan van uw huidige eigen privé-inkomen.

Waarom moet ik (een kopie van) mijn identiteitsbewijs laten zien?

Om de TONK-uitkering aan u uit te kunnen betalen moeten wij nagaan of u daadwerkelijk een inwoner van Nederland en de gemeente Kerkrade bent.

Moet ik verhuizen als ik een aanvraag indien?

Nee, de TONK-uitkering is er juist voor om ervoor te zorgen dat u kunt blijven wonen in uw bestaande huur- of koopwoning. 

Ik heb meerdere woningen. Kan ik de tegemoetkoming voor meerdere woningen aanvragen?

Nee, u kunt alleen voor de woning die u zelf bewoont een tegemoetkoming aanvragen.

Hebben personen in de pensioengerechtigde leeftijd recht op TONK?


Nee, in de regel heeft deze groep geen recht op de TONK-uitkering omdat deze groep niet te maken heeft met een inkomstenterugval als gevolg van de corona-crisis.

Wordt de Tegemoetkoming TONK lager als er een medebewoner is?


Nee. Er wordt geen rekening gehouden met medebewoners. Dit doen we bij de ‘reguliere’ bijzondere bijstand ook niet.

Krijg ik de TONK-uitkering per maand uitbetaald?

Ja. Er wordt uitgerekend waar u per maand recht op heeft. U geeft zelf aan voor welke maanden u de TONK aanvraagt. Het bedrag waar u recht op heeft wordt dan per maand aan u betaald. 

Ik woon zelf niet in de gemeente Kerkrade, maar heb mijn bedrijf wel in de gemeente Kerkrade. Waar vraag ik de Tonk-uitkering aan?

In uw daadwerkelijke woonplaats. De Tonk is bedoeld als tegemoetkoming in de woonlasten van uw privé-huishouden, niet die van het bedrijf.

Kan ik de uitkering op de rekening van mijn partner of bedrijf ontvangen?

Zorg er voor dat u een rekeningnummer opgeeft waarbij de tenaamstelling van het bankrekeningnummer overeenkomt met uw eigen naam. Anders komt de betaling mogelijk niet door de naam-nummer controle van de bank heen.

Wat moet ik doen als ik na de aanvraag een maand(en) heb met meer inkomen?


U vraagt een TONK-uitkering aan voor de maanden waarin u een (grote) inkomensterugval heeft als gevolg van de corona-crisis. Stel: u vraagt aan in april 2021 voor de maanden januari en februari 2021 omdat uw inkomen toen een stuk minder was dan voorheen. Uw inkomsten zijn in maart 2021 echter weer voldoende gestegen. Dan krijgt u een TONK uitkering over de maanden januari en februari 2021. Wezenlijke wijzigingen in uw situatie na de aanvraag moet u dus wel aan ons door geven.