Stimuleringsregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Kerkrade 2018

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad de verordening Stimuleringsregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Kerkrade 2018 vastgesteld. Eigenaren van bestaande woningen die tevens de bewoner zijn, kunnen subsidie krijgen ter hoogte van 1/3 van de kosten tot een maximum van € 500,- per woning. De regeling geldt voor maatregelen die nog aangebracht moeten worden. Er is € 75.000 beschikbaar. Op dit moment is er nog voldoende budget.

Subsidie wordt verstrekt voor HR ++ en HR +++ glas en het na-isoleren van de vloer, vliering, dak en gevels. Er worden wel minimale eisen gesteld aan de mate van isolatie en de termijn van uitvoering.

Voor volledige informatie dient u de navolgende documenten raadplegen:
Verordening
Toelichting
Aanvraagformulier
Uitkeringsformulier

Informatie over de regeling kunt u krijgen via het algemeen telefoonnummer van de gemeente: 14 045. Meer informatie over het isoleren en hierbij niet onbelangrijk: het ventileren van uw woning kunt u vinden op www.milieucentraal.nl