De Stimuleringsregeling Aanloopstraten is bedoeld voor ondernemers die in bepaalde delen van de Einderstraat of Marktstraat een zaak willen beginnen. Het gaat om de gedeelten vanaf de Markt tot aan de kruising met de Grupellostraat.

De Stimuleringsregeling Aanloopstraten is een vervolg op de Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum, die sinds 2013 van kracht is. In totaal heeft de Kerkraadse gemeenteraad een budget van 100.000 euro beschikbaar gesteld voor deze Stimuleringsregeling Aanloopstraten. Om niet te concurreren met de rest van het centrum, wordt in de aanloopstraten ingezet op ondernemingen met functies als zakelijke dienstverlening, media, entertainment, zorg, maatschappelijke doeleinden en onderwijs.

Ondernemers die in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage krijgen 7.500 euro voor eventuele verhuis-, verbouwings- en vestigingskosten. Daarnaast kan er bij verhuizing binnen Kerkrade nog aanspraak gemaakt worden op een bijdrage van maximaal 2.500 euro voor huurkosten, indien de huur per vierkante meter op de nieuwe locatie hoger is dan op de oude.

Meer informatie

In de Verordening Stimuleringsregeling Aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017 link naar pdf bestandstaat precies omschreven aan welke voorwaarden de ondernemer moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage.

Met vragen kunnen ondernemers ook terecht bij mevr. G. Goessens van de gemeente Kerkrade, tel. 14 045.

Aanvragen Stimuleringsbijdrage

Ondernemers die een Stimuleringsbijdrage willen aanvragen, kunnen een aanvraagformulier downloadenlink naar pdf bestand