Het belangrijkste ruimtelijke plan is een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bepaalt hoe u de grond mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn. De gemeente wijst dus een bestemming toe aan de grond. Een bepaald gebied kan bijvoorbeeld de bestemming 'Wonen' hebben. Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een bedrijf wilt beginnen op uw grond is het belangrijk om eerst te onderzoeken of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt ook structuurvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Ruimtelijkeplannen.nl

Alle in procedure zijnde en vastgestelde digitale ruimtelijke plannen van de gemeente Kerkrade staan op de website ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bekijk in dit instructiefilmpje(externe link) hoe u de website het beste kunt gebruiken.

Inzien ruimtelijke plannen

Alle ruimtelijke plannen kunt u ook op papier bekijken in het Stadskantoor. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Milieu en Bouwen. Dit kan via telefoonnummer 14-045. Dan kunnen alle documenten voor u opgezocht en klaargelegd worden.