De verharding en de inrichting van de Vroenstraat is verouderd. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om aansluitend aan de voortgang van het project Super Local de Vroenstraat te reconstrueren.

Ontwerp

Als eerste stap hierin is in opdracht van de gemeente een ontwerp voor de nieuwe situatie opgesteld.

In het ontwerp is gekozen voor een gedeeltelijke versmalling van de hoofdrijbaan op een dusdanige wijze dat deze nog steeds goed voldoet voor de huidige verkeersstromen. De gewonnen ruimte komt ten goede aan meer parkeerruimte en aanvullend openbaar groen.

Dit is van toepassing op het stuk tussen de Voorterstraat en de Vroenhof.

Vanaf de Vroenhof tot aan de Ursulastraat wordt een parkeerstrook aangelegd waarbij een stukje van de tuin van de Vroenhof wordt benut. Op dit stuk blijft de rijbaan breedte gehandhaafd, echter door de extra parkeerstrook wordt de doorstroom verbeterd.

De bushalten worden op dezelfde positie langs de hoofdrijbaan terug gebracht.

Het kruispunt met de Ursulastraat wordt verkleind en anders ingericht.

De Openbare verlichting wordt vervangen.

De asfaltverharding van de straat zal worden vervangen door een verharding van gebakken klinkers, vergelijkbaar met de het reeds gerealiseerde stuk van de Vroenstraat, de Canisiustraat en omgeving.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Vroenstraat kunt u uw inbreng leveren. Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

Bijgevoegde tekening geeft een overzicht van de situatie na de reconstructie. Deze tekening is informatief, er kunnen (nog) geen rechten aan worden ontleend.

U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties tot 14 augustus 2020 terecht bij de projectleider dhr. E. Komen via e-mail: Eric.Komen@Kerkrade.nl

Na afloop van de informatieperiode zult u worden geïnformeerd over de gestelde vragen en de eventuele wijzigingen of aanvullingen op het ontwerp.

Uitvoering

In 2022 zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. U zult hierover nog aanvullend worden geïnformeerd. Voorafgaand aan de Vroenstraat zal in 2021 de Ursulastraat worden gereconstrueerd.