De gemeente Kerkrade is voornemens om de komende jaren de Kaalheidersteenweg en de Strijthagenweg (gedeltelijk) gefaseerd te reconstrueren.

De verharding en de inrichting van de Kaalheidersteenweg is verouderd. Ook de groenvoorziening (met name de bomen) heeft over het algemeen de einde van de levensduur bereikt. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om het traject van de Kaalheidersteenweg gefaseerd te reconstrueren.

Als eerste stap hierin is in opdracht van de gemeente een ontwerp voor de nieuwe situatie opgesteld.

De eerste ontwerpen zijn gereed. De belanghebbende bewoners zijn middels een flyer uitgenodigd om te reageren. Met bijgevoegde tekeningen kan een indruk van het ontwerp worden verkregen. Aan bijgevoegde tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gedeelte Conventuelenstraat - Heiveldstraat

In het ontwerp is gekozen voor een versmalling van de hoofdrijbaan op een dusdanige wijze dat deze nog steeds goed voldoet voor de huidige verkeersstromen. De gewonnen ruimte komt ten goede aan de groenbermen waarbij met name meer en betere groeiplaatsen voor een robuuste bomenstructuur ontstaat.

De openbare verlichting wordt vervangen. Bij de parallelwegen is gekozen voor een bestrating in elementen en een inrichting als fietsstraat. De fietspaden en trottoirs blijven zoals deze enige jaren geleden reeds zijn ingericht.

De bestaande bomen zullen gedeeltelijk worden vervangen door nieuwe bomen waarbij er een mix aan soorten zal worden toegepast.

Bij het kruispunt met Heiveldstraat en Burg. Fransenstraat is al langer erg druk. De gemeente stelt voor om het kruispunt aan te passen zoals op bijgevoegde tekening. Dit besluit is nog niet definitief, graag vernemen we van u als bewoner of u met deze oplossing kunt instemmen.

De uitvoering zal gefaseerd worden aangepakt. In 2020 zal naar verwachting eerst nog een stuk van de Heerlenersteenweg worden gerealiseerd. Het gedeelte tussen de Akerstraat en de Dahliastraat zal in 2021 worden gerealiseerd. Het stuk vanaf de Dahliastraat is vooralsnog in 2022 gepland.

Gedeelte Dahliastraat - Conventuelenstraat

In het ontwerp is gekozen voor een versmalling van de hoofdrijbaan op een dusdanige wijze dat deze nog steeds goed voldoet voor de huidige verkeersstromen. De gewonnen ruimte komt ten goede aan de groenbermen waarbij met name meer en betere groeiplaatsen voor een robuuste bomenstructuur ontstaat. 

Bij de parallelwegen is gekozen voor een bestrating in elementen en een inrichting als fietsstraat. De fietspaden en trottoirs blijven zoals deze enige jaren geleden reeds zijn ingericht.

De openbare verlichting wordt vervangen.

De bestaande bomen zullen gedeeltelijk worden vervangen door nieuwe bomen waarbij er een mix aan soorten zal worden toegepast.

De uitvoering zal gefaseerd worden aangepakt. In 2020 zal naar verwachting eerst nog een stuk van de Heerlenersteenweg worden gerealiseerd.

Het gedeelte tussen de Akerstraat en de Dahliastraat zal in 2021 worden gerealiseerd. Het stuk vanaf de Dahliastraat is vooralsnog in 2022 gepland.

Gedeelte Kaalheidersteenweg - Callistusstraat (Strijthagerweg)

In het ontwerp is gekozen voor een versmalling van de hoofdrijbaan op een dusdanige wijze dat deze nog steeds goed voldoet voor de huidige verkeersstromen. De gewonnen ruimte komt ten goede aan de groenbermen waarbij met name meer en betere groeiplaatsen voor een robuuste bomenstructuur ontstaat.

Ook kunnen nu een parkeerstructuur en vrij liggende fietspaden gerealiseerd worden.

De Openbare verlichting wordt eveneens vervangen.

De bestaande bomen zullen worden vervangen door nieuwe bomen waarbij er een mix aan soorten zal worden toegepast.

De uitvoering zal gefaseerd worden aangepakt. In de jaren 2020 en 2021 zal nog aan de Kaalheidersteenweg worden gewerkt. Naar verwachting is de Strijthagenweg in 2022 aan de beurt.

Gedeelte Akerstraat - Dahliastraat

In het ontwerp is gekozen voor een versmalling van de hoofdrijbaan op een dusdanige wijze dat deze nog steeds goed voldoet voor de huidige verkeersstromen. De gewonnen ruimte komt ten goede aan de groenbermen waarbij met name meer en betere groeiplaatsen voor een robuuste bomenstructuur ontstaat.

Bij de parallelwegen is gekozen voor een bestrating in elementen.

De fietspaden en trottoirs blijven zoals deze enige jaren geleden reeds zijn ingericht.

De Openbare verlichting wordt vervangen.

De bestaande bomen zullen gedeeltelijk worden vervangen door nieuwe bomen waarbij er een mix aan soorten zal worden toegepast.

De uitvoering zal gefaseerd worden aangepakt. In 2020 zal naar verwachting eerst nog een stuk van de Heerlenersteenweg worden gerealiseerd. Het gedeelte tussen de Akerstraat en de Dahliastraat zal in 2021 worden gerealiseerd. Het overige stuk volgt daarna.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Kaalheidersteenweg kunt u uw inbreng leveren. Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

De ontwerptekeningen geven een overzicht van de situatie na de reconstructie. Deze tekeningen zijn informatief en er kunnen (nog) geen rechten aan worden ontleend.

U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties t/m 12 april 2020 terecht bij de projectleider dhr. E. Komen via e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Na afloop van de informatieperiode zult u worden geïnformeerd over de gestelde vragen en de eventuele wijzigingen of aanvullingen op het ontwerp.