De gemeente Kerkrade is voornemens om na de Ursulastraat en de Vroenstraat ook de Groot Nullandstraat te reconstrueren.

De bestaande wegconstructie zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. Er zullen zijdelings parkeervakken in langsrichting gerealiseerd worden. De straat zal met  straatbakstenen uitgevoerd, zoals enige jaren geleden al in bv de Servatiusstraat is gedaan.

Vooraf aan de wegreconstructie zal het hoofdriool gerelined worden.

Voorgesteld wordt om tussen de Klein Nullandstraat en de Maria Gorettistraat een stukje een richting verkeer in te voeren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op dit stuk het parkeren beter in te delen.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner kon u uw inbreng leveren. Bijgevoegde tekeningen werden in eerste instantie voorgelegd aan de bewoners en gaven een overzicht van de situatie na de reconstructie van de straat. Naar aanleiding van de reacties van de bewoners is de tekening aangepast en heeft dit geresulteerd in het actuele ontwerp.

Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 12 april 2022 terecht bij de projectleider de heer. E. Komen via e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Na afloop van de informatieperiode zult u worden geïnformeerd over de gestelde vragen en de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op het ontwerp.

Wanneer

Momenteel bevindt zich het project in de voorbereidingsfase. Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructie in het najaar 2022 van start kunnen gaan. Vooraf aan de start zullen wij u nader informeren over de verdere gang van zaken.