De woningmarkt is al geruime tijd een belangrijk gespreksonderwerp in Nederland. Om de woningmarkt meer te sturen heeft het Rijk de Huisvestingswet gewijzigd.

Sinds 1 januari 2022 hebben gemeenten de mogelijkheid om de ‘Opkoopbescherming’ in te voeren.

Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om er voor te zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. De bedoeling is dat de koper zelf gaat wonen in de woning (zelfbewoningsplicht).

In Kerkrade is de Opkoopbescherming nog niet ingevoerd. Wel wordt onderzocht of het zinvol en wenselijk is om het in te voeren. In de loop van 2022 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

De gemeente heeft wel al regels over het splitsen van woningen en kamerverhuur. Deze zijn beide niet toegestaan. (voor meer informatie kijkt u onder het onderdeel ‘kamerverhuur en woningsplitsing’)