Als u werkloos bent en bijscholing krijgt via trajectbegeleiding, kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot. U kunt een vergoeding vragen voor:

 • cursuskosten en lesgeld
 • kosten voor studiemateriaal (bijvoorbeeld boeken)
 • examenkosten
 • reiskosten
 • kosten voor kinderopvang

De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Als u werkloos bent en geen recht hebt op een WW-uitkering, kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

Direct regelen

Neem eerst contact op met uw trajectbegeleider, klantmanager of met de gemeente.

De gemeente kan de kosten direct aan de school betalen. Maar soms betaalt u eerst zelf de onkosten en krijgt u achteraf een vergoeding. Bewaar daarom alle bonnen, facturen en declaraties.

Aanmelden bij UWV

Daarna meldt u zich aan bij het UWV. Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven(externe link). Vul het online formulier in met behulp van uw DigiD(externe link).

Werkplan maken

Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet.

U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan.

Ontheffing sollicitatieplicht

Hebt u een uitkering, dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren, bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

Als u zich niet aan de afspraken houdt, kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Wat moet ik meenemen?

 • de rekening van de opleiding of cursus
 • declaraties
 • een overzicht van uw opleidingen (met uw diploma's)
 • een overzicht van uw arbeidsverleden
 • eventueel een medische verklaring, waaruit blijkt wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u kunt werken
 • bewijs van inschrijving bij het UWV

Is de informatie op deze pagina volledig?