Pagina opties

Groter

Coronavirus - info voor ondernemers

Steun van Kerkrade aan ondernemers!

De regering heeft steun toegezegd aan ondernemers om hen door de moeilijke tijd van het Coronavirus te loodsen. In aansluiting hierop heeft de gemeente Kerkrade een pakket samengesteld. Niet alles is al helemaal duidelijk, maar hieronder vertellen we meer over wat u als ondernemer kunt doen, waar u aanspraak op kunt maken en waar u terecht kan. We willen de ondernemers zo goed mogelijk helpen en niet in de kou laten staan! 

Uitstel van betaling voor lokale ondernemers

De gemeente Kerkrade heeft samen met de andere deelnemende gemeenten aan de BsGW toestemming gegeven om door diverse maatregelen de financiële druk voor ondernemers tijdelijk te verlagen. Alle info is te vinden op www.BsgW.nl

Let op: Bij andere vorderingen (die niet via BsgW gaan, bijvoorbeeld huur gemeentelijk vastgoed) zal de gemeente de landelijke richtlijn ook als uitgangspunt nemen en wordt elk verzoek apart bekeken. Verzoeken tot uitstel van betaling kunnen worden gedaan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.

Openstaande facturen worden zo snel mogelijk betaald

De gemeente ontvangt van ondernemers facturen voor geleverde goederen en diensten. De gemeente zal deze facturen na (interne) goedkeuring meteen betalen aan de ondernemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de vervaltermijn die wellicht pas later is.

Noodloket ondernemers geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via de website van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Lees meer over de regeling.

Overige adressen voor info

Voor meer informatie over de landelijke financiële maatregelen wordt verwezen naar de pagina van de Rijksoverheid.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert de Kamer van Koophandel een Coronaloket

Op de website van de gemeente is ook een pagina ingericht met alle nieuws over Kerkrade en Corona. Hier staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden op: www.kerkrade.nl/coronavirus. Heeft u als ondernemer na het raadplegen van de website toch nog een vraag? Neem contact op met het speciale Coronanummer van de gemeente Kerkrade: 045 – 567 65 99.

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP-ers

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor 3 maanden in de vorm van aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

 1. Tijdelijke ondersteuning van 3 maanden in de vorm van uitkering voor levensonderhoud
  Deze ondersteuning is een aanvullende uitkering op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.
   
 2. Tijdelijke ondersteuning in de vorm van bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00
  Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen moeten oplossen. Deze ondersteuning is een lening en moet wél worden terugbetaald. De rente van deze lening is nog niet bekend maar zal naar verwachting minder zijn dan de nu geldende wettelijke rente van 8%. De gift vanuit het noodloket geldt hier als voorliggende voorziening. 

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en duurt -vooralsnog- tot 1 juni 2020.  Wanneer uw bedrijf vanaf 1 maart 2020 als gevolg van Coronamaatregelen in de problemen is gekomen, kunt u een aanvraag indienen. Ons streven is om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Meest gestelde vragen over extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP-ers

Kom ik in aanmerking voor deze tijdelijke ondersteuning?
De extra tijdelijke ondersteuning is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de Coronacrisis. U dient aan enkele eisen te voldoen (zover deze nu bekend zijn):

 1. Leeftijd: 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 2. Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland 
 3. Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 4. Het bedrijf of zelfstandig beroep moet in Nederland worden uitgeoefend
 5. Het bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van een eigen
  bedrijf zoals o.a. inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 6. U bent voor 01-01-2020 gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium d.w.z. minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 7. U bent woonachtig in de gemeente Kerkrade en staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente Kerkrade


Vanaf wanneer geldt deze regeling en wat is de duur van de regeling?
De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en duurt -vooralsnog- tot 1 juni 2020.  Wanneer uw bedrijf vanaf 1 maart 2020 als gevolg van Coronamaatregelen in de problemen is gekomen, kunt u een aanvraag indienen. Ons streven is om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Wanneer u pas in mei 2020 in de problemen komt, kunt u vanaf dat moment een aanvraag indienen. Wij verzoeken u daar ook mee te wachten tot dat moment zodat we onze afhandelingstermijn van 4 weken kunnen handhaven.     
 

Wat moet ik doen om aanspraak te maken?
U dient een aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.
Dit kan op de volgende manieren: 

 1. Digitaal  (de site werkt het beste onder Google Chrome)
   
 2. Papieren aanvraagformulier  (om thuis uit te printen) 

U dient bij zowel de digitale als de papieren aanvraag bij te voegen:

 • Kopie geldig ID bewijs
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Overzicht inkomsten vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken
 • Laatste salarisstrook/uitkeringsspecificatie van uw andere inkomstenbronnen (indien van toepassing)
 • Kopie bankpas en kopie bankafschriften van de laatste maand voorafgaande aan datum aanvraag

Het papieren aanvraagformulier en de bewijsstukken kunt u dan mailen naar: bbz@kerkrade.nl (let op dat u de aanvraag ondertekent!)


VRAGEN?

Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk te mailen naar bbz@kerkrade.nl
Vermeld uw naam en telefoonnummer dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij willen hiermee voorkomen dat ons callcenter overbelast raakt.