Stadskrant Kerkrade

Uit mediaonderzoeken die de gemeente Kerkrade heeft gehouden onder de inwoners is onder meer gebleken dat burgers meer informatie zouden willen over hun eigen wijk of buurt. Daarom is de gemeente in 2008 gestart met een Stadskrant met daarin wijkkatern gericht op de betreffende wijk. Hierbij wordt de gebruikelijke indeling van Kerkrade in drie wijken gevolgd: Oost, West en Noord. Een inwoner van Eygelshoven ontvangt dan de Stadskrant met daarin het wijkkatern voor Noord. Op deze manier hoopt de gemeente de inwoners - naast stadsinformatie - meer informatie te verstrekken over de eigen wijk. De Stadskrant zal drie keer per jaar uitkomen, namelijk in maart, juni/juli en november.

Het stadsgedeelte van de krant bevat artikelen en informatie gericht op alle inwoners van Kerkrade. Daarbij komen telkens verschillende beleidsterreinen aan de orde. De Wijkkrant bevat informatie voor en van de wijk. Aan dit gedeelte werken ook verenigingen, instellingen, bewoners, wijkplatforms, bewonersplatforms etc. mee.

Tips of reacties

Voor tips of reacties kunt u terecht bij de redactie van de Stadskrant, bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 14 045. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl onder vermelding van Stadskrant of schrijven naar de gemeente Kerkrade, ter attentie van Bureau Communicatie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

2013

Uitgave 18 december

Uitgave 24 april

2012

Uitgave 12 september

2011

Uitgave 7 december 2011

Uitgave 20 juli 2011

Uitgave 30 maart 2011

2010

Uitgave 1 december 2010

Uitgave 14 juli 2010

Uitgave 31 maart 2010

2009

Uitgave 9 december 2009

Uitgave 8 juli 2009

2008

Uitgave 26 november 2008

Uitgave 25 juni 2008

Uitgave 26 maart 2008